Magnetický pól je místem, kde se sbíhají siločáry magnetického pole Země, a proto je tu magnetické pole vertikální. Pokud byste se postavili na severní magnetický pól s kompasem v ruce, jeho střelka by se snažila ukázat vám přímo pod nohy, kolmo dolů. Na jižním pólu se zase bude střelka vašeho kompasu snažit ukazovat nahoru. Indian Institute of Science http://ces.iisc.ernet.in/hpg/envis/Remote/introfile2.htm