Jsou potomci samců s větším a barevnějším „ocasem“ skutečně životaschopnější?