Vzorky lidských tuberkulózních baktérií z různých míst Afriky mají tolik odlišností, že z toho plyne, že tuberkulózou trpěli naši předci dávno před tím, než domestikovali skot. Teorie o tom, že TBC máme od skotu, padla.