Černobylský mrak. Červená barva ukazuje na rozsah radioaktivního mraku dne 27. dubna, krátce po havárii. Modrá barva ukazuje, jak do 6. května došlo k jeho celosvětovému rozšíření. Proměnlivé počasí, které nastávající dny po katastrofě následovalo, mělo za následek, že spad výrazně postihl Skandinávii, Baltické státy, Polsko, Českou republiku, jih Německa, Švýcarsko, severní Francii i Anglii.