Supernova 1987A vo Veľkom Magellanovom oblaku po explózii a pôvodná hviezda pred explóziou