Leif Kullman: „Vyskokohorské prostředí jasně a věrně ukazuje velké změny, navzdory zatím mírnému vzestupu teploty. Současné prognózy teplotního vzestupu o tři stupně do roku 2100 způsobí podstatně větší a prudší změny. Můžeme očekávat méně holých horských oblastí, více bujné vegetace a druhově pestřejší flóru.“