Změny flóry ovlivňují podmínky i pro horskou faunu. Leif Kullman pozoroval i ve vyšších nadmořských výškách nové druhy ptáků a motýlů, jako jsou například střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)...