Střed asfaltových silnic je podle Eleny bezpečný, neplatí to ale již o krajnici, tam je hladina záření dvojnásobná, a metr od cesty čtyři až pětkrát silnější. Radiace je všude, v zemi, trávě, jablcích a houbách. Není však v asfaltu, což dělá jízdu mrtvou zónou bezpečnou.