Z dálky vypadá město i přístav normálně. Pro turisty zde měly být dvouhodinové exkurze, ale lidé po čtvrthodině prchali zpět do autobusů zděšeni, ohromeni a stísněni naprostým tichem.