James T. Morris, absolvent university v Yale, biochemik, fysiolog, ekolog, profesor biologických věd: „ V Černobylu jde o evoluci steroidů“.