Vysokohustotné uhlíkové nanotrubičky so zložitou štruktúrou pod elektrónovým mikroskopom. (Credit: Swiss Nanoscience Institute)