Peter Tieleman, šéf tímu, ktorý namodeloval prechod známych 60 atomárnych sférických buckyballs cez bunkovú membránu. Foto: Ken Bendiksen