Nejhůře dopadlo Bělorusko. Zasáhlo jej 70% radioaktivního spadu. Červená barva značí uzavřenou zónu. Odhad zamoření je 46 000 km², což je čtvrtina republiky. Celkem bylo vystěhováno 130 000 lidí