Obrázek pořízený na farmě pana Josefa Círala v jižních Čechách dokazuje, že mléko vysokých nutričních i senzorických kvalit je možno vyrábět i v českých luzích a hájích (Foto O. Beran)