Roztavené jádro reaktoru – oxid uranu ve směsi různých kovů z roztavených zařízení. Teplota přesáhla 2000 stupňů. Foto: VULCANO