Nejprve se ale seznámíme s kráterem v jehož okolí Shults nalezl důkaz tekoucí vody.