Fotografie profilu kráteru Endurance. Všimněte si útvaru na dně kráteru, který je detailněji zobrazen na další fotografii.