V okolí kráteru Endurance byla půda analyzována Mössbauerovým spektrometrem. Jeho otisky ukazují tytéž rysy jaké vidíme, když něco otiskneme do mokrého písku nebo bahna. V uvedené oblasti se také vyskytují ústí gejzírů. Porovnáním několika fotografií téže plochy Shults zjistil pohyb půdy