Na obrázcích ze sol 119 Opportunity, které můžeme vidět trojdimenzionálně, vidíme korýtko, které bylo během dalších 4 dní zaplaveno. Zdroje těchto obrázků jsou na webovách stránkách NASA/JPL