Zatím není jasné, jak si lumčíci tuto „strážní službu“ u housenky zajistí. Zřejmě to mají na starost larvy, které tělo housenky neopustily. V každé „strážící“ housence najdeme jednu nebo dvě larvy lumčíka, které „zapomněly“ z hostitelova těla vylézt k zakuklení.