Přehled výskytu malárie ve světě v roce 2005. Pomoci těmto milionům lidí se snaží prostřednictvím projektu Malariacontrol.net spousta lidí z celého světa.