Demonstrační skleněný (funkční) palivový článek ve kterém lze pozorovat proces během kterého mikroby z odpadních produktů vyrábí elektrický proud.