Otevřeme-li současné dokumenty EU o biotechnologii, nejfrekventovanější slovo bude riziko. Je to kontrast proti obecným prohlášením o KBBE (Na znalosti založené biologické ekonomice), kde nejčastějšími slovy je inovace a konkurenceschopnost.
Publikováno: 11.10.2011 09:58 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Jaroslav Drobník Zobrazeno: 13108x   Diskuze: 4

Recenze knihy Fyzika nemožného od Michia Kaku.
Publikováno: 17.09.2011 19:55 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Stanislav Mihulka Zobrazeno: 37342x   Diskuze: 42

Official Journal of the European Union zveřejnil 24. června jedenáctistránkový dokument “Nařízení (ES) č. 619/2011, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro úřední kontrolu krmiv, pokud jde o přítomnost geneticky modifikovaného materiálu, pro který povolovací řízení probíhá nebo povolení již zaniklo“.
Publikováno: 14.09.2011 15:40 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Jaroslav Drobník Zobrazeno: 12416x   Diskuze: 7

Z historie víme, že z Evropy se do USA nepřesunuly jen vítané záležitosti, ale také choroby v době „kolonizace Indiánů“ a mimo jiné i malá můrka Ostrinia nubialis množící se v kukuřici. Američané ji z „vděčnosti“ nazvali „Evropský kukuřičný vrták“ – European corn borer. Nyní se zdá, že následuje další nebezpečná nákaza – zpřísnění regulace transgenních plodin po evropském vzoru.
Publikováno: 11.08.2011 10:50 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Jaroslav Drobník Zobrazeno: 10688x   Diskuze: 2

Data ze satelitů pořízená v letech 1985 až 2011 vypovídají o tom, že zemská atmosféra dovoluje propouštět do vesmíru mnohem více tepla, než připouštějí poplašné počítačové modely, praví se ve studii uveřejněné v recenzovaném vědeckém časopise Remote Sensing.
Publikováno: 29.07.2011 14:18 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Josef Pazdera Zobrazeno: 27497x   Diskuze: 17

Kdo by nelitoval švestek, které úspěšně odkvetou, pěkně se nalévají, ale před uzráním opadnou. Jsou deformované a v případě, i kdyby uzrály, jsou natvrdlé mají nepěknou chuť. To jsou příznaky infekce virem šarky švestky. Označuje se jako PPV podle anglického Plum Pox Virus.
Publikováno: 19.06.2011 23:47 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Jaroslav Drobník Zobrazeno: 25504x   Diskuze: 6

Pomocí transgeneze proto švýcarská firma Syngenta vyvinula kukuřici obsahující v zrnu enzym amylázu. Ten se postaral o štěpení škrobu, takže získat zkvasitelné cukry stálo méně energie a ušetřilo se hodně vody. Odrůdu nazvanou Enogen schválilo pro pěstování ministerstvo zemědělství USA.
Publikováno: 20.05.2011 07:38 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Redakce Zobrazeno: 12785x   Diskuze: 1

Kalifornští psychologové vydali knihu, v níž sumarizují poznatky výzkumu, který začal už v roce 1921. Podrobné záznamy o všech fázích života 1548 sledovaných osob vyvracejí některé vžité představy o tom, co ovlivňuje délku našeho života.
Publikováno: 15.03.2011 08:33 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 24267x   Diskuze: 0

 VETTOX  
Psa můžete otrávit rozinkami, pro kočku je smrtelné ošetření psím sprejem proti parazitům,... Brněnští vědci spustili online databázi jedovatých látek www.vettox.cz.
Publikováno: 20.01.2011 10:27 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Redakce Zobrazeno: 50737x   Diskuze: 9

V roce 2010 překročila koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře 389 ppm, což je o 39% víc než bylo 280 ppm před rokem 1750. Díky restrukturalizaci průmyslu po roce 1989 poklesla u nás produkce emisí oxidu uhličitého asi o 25 % a od roku 1993 se tyto emise stabilizovaly na 12 t na hlavu přičemž celá polovina jich pochází ze spalování hnědého uhlí. Při přepočtu na obyvatele jsme jedním z největších emitentů na světě.
Publikováno: 14.01.2011 11:26 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Jiří Svoboda, Zobrazeno: 35085x   Diskuze: 58

Plastová „čelenka“ XWave je schopna detekovat mozkové vlny a přenést je na chytrý telefon.
Publikováno: 13.01.2011 03:42 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Josef Pazdera Zobrazeno: 11765x   Diskuze: 0

Nové číslo Světa biotechnologií je zaměřeno na bioekonomiku, certifikaci biopaliv a výsledky projektů zaměřených na bezpečnost GM plodin.
Publikováno: 12.01.2011 23:39 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Zobrazeno: 12763x   Diskuze: 1

Amatérům z New Yorku se podařilo poslat HD kameru s iPhonem do horní vrstvy atmosféry a cestu 30 kilometrů nad zemský povrch nafilmovat.
Publikováno: 20.10.2010 08:55 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Josef Pazdera Zobrazeno: 32151x   Diskuze: 10

14. října 2010, ve věku 85 let zemřel otec fraktální geometrie Benoît Mandelbrot.
Publikováno: 19.10.2010 18:28 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 16939x   Diskuze: 0

Zhruba za tři týdny (2. listopadu) proběhnou v USA volby celé Sněmovny reprezentantů, třetiny Senátu a většiny guvernérů. Míchat kartami bude zřejmě klima. Předvolební atmosféra se nese v mrazivém duchu proti klimatickým oteplovačům.
Publikováno: 14.10.2010 20:14 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Josef Pazdera Zobrazeno: 14250x   Diskuze: 7

Srpnové vydání Světa biotechnologií se věnuje dlouhodobému sledování dopadů pěstování GM plodin v zemědělsky významné a exportně orientované zemi Jižní Ameriky a také jak anti-GMO evropští aktivisté ničí výzkumná pole s GM plodinami.
Publikováno: 17.09.2010 19:45 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Redakce Zobrazeno: 14094x   Diskuze: 4

Na světe není úžasnější věc, než zákonitosti, jimiž se řídí dění v přírodě. Snad s výjimkou výjimek, jež se těmto zákonitostem vzpírají.
Publikováno: 10.08.2010 13:40 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Redakce Zobrazeno: 11890x   Diskuze: 1

Červnové číslo bulletinu Svět biotechnologií dále přináší:
Pěstování Bt kukuřice bez účinku na žížaly.
Program strany Věci veřejné v oblasti životního prostředí, zemědělství a lesnictví.
Patenty v oboru genetiky.
Publikováno: 14.06.2010 20:19 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Zobrazeno: 7417x   Diskuze: 0

Čeští vědci z Ústavu organické chemie a biochemie přispěli k pochopení mechanismu účinku hormonu.
Publikováno: 18.05.2010 15:15 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Zobrazeno: 9398x   Diskuze: 0

Organizace ISAAA (International Service for the Aquisition of Agri-biotech Applications) uveřejnila zprávu o osevních plochách transgenních plodin v minulém roce. Navzdory finanční krizi a vzestupu cen potravin osevní plochy GM plodin globálně rostly.
Publikováno: 15.04.2010 11:18 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Redakce Zobrazeno: 31369x   Diskuze: 0

Ekologičtí aktivisté často argumentují tím, že produkce organických potravin a vegetariánství jsou k udržitelnosti zemědělství tou nejlepší cestou a že také nejméně škodí změně klimatu.
Publikováno: 02.04.2010 14:20 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Josef Pazdera Zobrazeno: 20269x   Diskuze: 14

Stanovisko Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR k Severočeské hnědouhelné pánvi (SHP)
Publikováno: 04.03.2010 07:38 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Zobrazeno: 11871x   Diskuze: 1

Na stránkách Americké sociologické společnosti (ASA) se objevil článek: Inteligentní lidé mají „nepřirozené“ priority a hodnoty, které jsou nové, netradiční v evoluci člověka. I když to název nenaznačuje, jde o článek o jiném článku, tentokráte vědeckém s mnohem výmluvnějším titulem: Proč jsou liberálové a ateisti inteligentnější. Autorem je známý britský evoluční psycholog Satoshi Kanazawa, který se háklivým a kontroverzním tématům nevyhýbá. Článek ze stránek ASA nabízíme v překladu:
Publikováno: 26.02.2010 06:32 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Redakce Zobrazeno: 45902x   Diskuze: 31

V diskusi pod předešlým článkem Je náboženství zdrojem morálky? se rozvinula diskuse ke knize Richarda Dawkinse Boží blud (Academia, 2009, originál The God Delusion, 2006). Protože máme v redakci delší článek od Filipa Jaroše, doktoranda Katedry filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK, rozhodli jsme se ho čtenářům nabídnout. Ve zkácené verzi již vyšel 23.1.2010 v Lidových novinách, v příloze Orientace, pod názvem Křižácké tažení nových ateistů. Rádi bychom zdůraznili, že následující text je výlučně názorem mladého vědce, jehož školitelem je prof. Stanislav Komárek a ne názorem redakce Osla.
Publikováno: 10.02.2010 14:46 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Zobrazeno: 76987x   Diskuze: 148

Vyšlo nové číslo bulletinu Svět biotechnologií - II.ročník/prosinec/2009
Publikováno: 17.01.2010 14:47 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Zobrazeno: 13244x   Diskuze: 3

Prognóza IPCC se spletla o 300 let. To je zatím rekord. Jak k tomu mohlo dojít? IPCC používá jako zdroj svých informací zprávy z tisku. Nikoli vědecké studie. Přebírá novinářské kachny bez ověření i s fatálními tiskovými chybami. To není gag ze Simpsonů. To je realita.
Publikováno: 31.12.2009 09:45 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Vítězslav Kremlík Zobrazeno: 26994x   Diskuze: 6

V době, kdy se téma globálního oteplování vymanilo ze všech pout a stalo se dobře střeženým politickým nástrojem, hrozba ochlazení se jeví jako absurdní nesmysl. A přece. Známý kanadský deník National Post uveřejnil esej významného kanadského environmentalisty, novináře a spisovatele Lawrence Solomona, jehož názory jsou v protikladu s mainstreamem. Nabízíme překlad.
Publikováno: 19.12.2009 22:05 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 25809x   Diskuze: 12

Internetový bulletin Svět biotechnologií. II.ročník/září-říjen/2009 přináší: Belgie ruší zákaz polních pokusů s GMO trvající od roku 2002. Pěstovat začnou geneticky modifikovaný topol. U něj Vědci doufají, že redukované množství ligninu způsobí, že jeho dřevo bude levnějším zdrojem pro výrobu etanolu.
Publikováno: 23.10.2009 07:33 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Zobrazeno: 8543x   Diskuze: 0

Známé vědecké centrum, Švýcarský federální technický institut v Curychu, se musí vypořádat s nepříjemnou aférou. Výzkumnému týmu jednoho z jeho čelných představitelů dokázali falšování výsledků.
Publikováno: 23.09.2009 16:38 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 15072x   Diskuze: 4

Ne všechno ve vědě sedí na dominující teorie a představy. Jsou to jenom pošetilé maličkosti nebo se mezi hloupostmi ukrývají fascinující objevy historického významu?
Publikováno: 17.09.2009 08:23 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Stanislav Mihulka Zobrazeno: 37088x   Diskuze: 7

Internetový bulletin Svět biotechnologií. II.ročník/červenec-srpen/2009
Publikováno: 12.09.2009 09:01 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Zobrazeno: 8879x   Diskuze: 0

 1251496789.jpg
Přes 270 vědců a odborníků zaslalo otevřený dopis německé kancléřce Angele Merkelové, ve kterém ji vyzývají, aby přehodnotila svůj postoj ke globálnímu oteplování. Upozorňují, že atmosféra se už deset let neotepluje, ba naopak. Političce vytýkají, že příliš snadno uvěřila v tvrzení o globálním oteplování, aniž by si předtím ověřila fakta.
Publikováno: 28.08.2009 23:33 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Zobrazeno: 49935x   Diskuze: 35

Vyšel Internetový bulletin Svět biotechnologií II.ročník/květen/2009
Publikováno: 08.06.2009 02:38 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Zobrazeno: 6652x   Diskuze: 0

Realita potvrdila to, co mnozí předpovídali - emisní povolenky jsou řešením více kontroverzním, nežli účinným. Co ale bude dál?
Publikováno: 12.05.2009 09:22 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Jiří Mach Zobrazeno: 22979x   Diskuze: 9

V Keni podnikajúci Nór inovoval dávno využívaný princíp, aplikoval ho na dve škatule, čiernu farbu, trochu alobalu – a je o 75 tisíc USD bohatší.
Publikováno: 18.04.2009 17:43 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 20019x   Diskuze: 4

Čtivě napsaná příručka pro oteplený svět. Kratší než Lomborg a méně nobelovek než Gore. Schválně, kolik popíračů ledových dob překročí svůj stín a pro jednou sáhne po knížce z druhého břehu?
Publikováno: 31.03.2009 04:16 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Stanislav Mihulka Zobrazeno: 12248x   Diskuze: 0

Vyšlo nové číslo internetového bulletinu Svět biotechnologií II. Ročník (2) 2009.
Publikováno: 22.03.2009 16:25 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Zobrazeno: 11840x   Diskuze: 0

Vyšlo nové číslo internetového bulletinu Svět biotechnologií II. Ročník 2009.ˇ
Publikováno: 15.02.2009 20:15 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Zobrazeno: 7155x   Diskuze: 0

Zpráva ze setkání zástupců asociace EuropaBio s representanty ČR angažovanými v „zelených biotechnologiích“.
Publikováno: 22.12.2008 12:00 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Zobrazeno: 8895x   Diskuze: 0

Vatikán vyzýva veriacich vedcov vzdať sa práce s embryonálnymi kmeňovými bunkami.
Publikováno: 13.12.2008 18:44 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 15699x   Diskuze: 4

Kupují Evropané geneticky modifikované potraviny?
Publikováno: 18.11.2008 11:49 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Zobrazeno: 10473x   Diskuze: 0

Často, až velmi často se setkáváme s tím, že se v nejrůznějších prostředích prosazují nikoli ti nejlepší, ale průměrní. Vidíme to v malém měřítku na pracovišti i ve velkém měřítku na politickém kolbišti. Je to náhoda, nebo je to dáno nějakými obecnými platnými zákonitostmi?ˇ<br />
Odpovědi můžeme nalézt v publikaci Doc. Radima Valenčíka, CSc. Teorie her a redistribuční systémy.
Publikováno: 23.10.2008 08:49 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Jiří Benesch Zobrazeno: 22285x   Diskuze: 1

Výměra, na které se v ČR pěstuje geneticky modifikovaná kukuřice překročila 8000 ha...
Publikováno: 09.10.2008 03:15 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Zobrazeno: 13199x   Diskuze: 4

Bude někdy možné, abyste si koupili počítačový program s garancí, že je bez chyb? Tým evropských vědců se domnívá, že ano. Jejich práce na matematických základech programování by mohla být revolucí v softwarovém průmyslu.
Publikováno: 23.07.2008 17:21 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Ota Beran Zobrazeno: 23946x   Diskuze: 15

V červnovém čísle internetového bulletinu najdete: Evropské sdružení pro paliva z bioetanolu, Mořské řasy jako biopalivo, „Zdravé“ střevní bakterie uvnitř vajec, Transgeny pro biodiversitu zemědělských plodin.
Publikováno: 18.07.2008 05:19 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Zobrazeno: 10084x   Diskuze: 0

Co vyhání ceny potravin ve skutečnosti do výše ? Podle dosud v tajnosti držené studie Světové banky dochází k překvapivému závěru: produkce biopaliv zdražuje ceny potravin podstatně více, než se dosud připouštělo.
Publikováno: 05.07.2008 01:41 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Tomáš Krček Zobrazeno: 27204x   Diskuze: 41

I když se vlastně o autorovi Ilias a Odyssei skoro nic neví, jedno se ví, a to že informace v nich obsažené jsou velmi přesné. Dokázal to už Schliemann objevením Tróje. A vědci v jejich interpretacích pokračují dodnes.
Publikováno: 26.06.2008 07:06 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Ota Beran Zobrazeno: 25375x   Diskuze: 27

Dubnové číslo Světa biotechnologií je věnováno kanamycinu, principu předběžné opatrnosti, obavám z transgenu,...
Publikováno: 29.05.2008 09:14 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Zobrazeno: 19384x   Diskuze: 12

Britští farmáři nejsou proti GMO. Prokázali to sociologové z Open University.
Publikováno: 28.02.2008 10:13 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 14457x   Diskuze: 4

Počet objevených genů, které nás k něčemu předurčují, roste každým dnem. Autoři píšící na Osla se předhánějí v popisu těch nejúžasnějších věcí, které geny mají pod palcem. Člověk pomalu začíná mít dojem, že dny lepších zítřků, kdy nám přečtení knihy života (genomu), dovoluje vystříhat se rizik a naplno využít svých předností, už nastal. Stejní autoři tu ale o kus dál jedním dechem prediktivní genetiku vysloveně zavrhují. Mnozí z diskutujících nám za to diagnózu již bezpečně stanovili.
Publikováno: 01.02.2008 04:27 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Josef Pazdera Zobrazeno: 38034x   Diskuze: 36