O.S.E.L. - Co si myslíte o naší energetice - vyhodnocení dotazníku
 Co si myslíte o naší energetice - vyhodnocení dotazníku
Díky Vám, kteří jste nelitovali času s odpověďmi na otázky, můžeme nyní zveřejnit, jak na energetiku, její další rozvoj a řešení kontroverzních problémů pohlížíme.

Dotazník byl zveřejněn 15. března 2017 (zobrazit kladené otázky lze na tomto odkazu). Celkem odpovědělo 656 respondentů. Průměrný věk byl 41,1 let (nejmladšímu 16, nejstaršímu 81). Většina (364) byla ve věku 24 až 42 let. Převažují respondenti s vysokoškolským vzděláním - celkem 67,3 %, středoškoláci tvoří čtvrtinu 23 % a 6,8 % jsou vysokoškolští studenti.

Z uvedeného vyplývá, že čtenáři OSLA tvoří poměrně specifickou skupinu a výsledky nelze zobecnit na celou populaci.

Grafické komentované vyhodnocení přinášíme v pdf souboru.

 

 

Poznámka

Dotazník navazoval na články

Zemský ráj to na pohled I až IV

Zemský ráj to na pohled - dodatek


Autor: Jan Kašinský
Datum:06.04.2017