O.S.E.L. - Počty hlásících se k víře v ČR klesají
 Počty hlásících se k víře v ČR klesají
Od roku 1950 výrazně klesá počet našich občanů, kteří se hlásí k víře. Pokles je lineární a pokud by nastoupený trend pokračoval, v roce 2028 se dostaneme na 0 %.

Poté, co na Oslovi vyšel článek, že mezi teenagery u protinožců zastoupení ateistů roste, přišla na adresu redakce řada mailů s výtkami. Většinou se týkaly poznámky, že v připravovaném dotazníku příštího sčítání lidu vypadla kolonka vyznání. Větší polovina pisatelů se dožaduje opravy ve smyslu, že mateme veřejnost a že nic nevypadlo.

Výtkám ohledně šíření nepravdy se ale musíme ohradit. Z vyrozumění Statistického úřadu, který věcný záměr zákona ke sčítání lidu pro rok 2021 připravil, se jasně uvádí, že slovo vyznání se v něm neobjevuje. Z toho jednoznačně vyplývá, že tento dotaz občanům při sčítání lidu pokládán (ani k dobrovolnému vyplnění) nebude.

 

Ani zbytek pisatelů nepotěšíme. Nejsme institucí, která by měla právo návrhy změn v zákoně předkládat. To je v pravomoci poslanců. Pokud je nám známo, tak by se taková iniciativa s podporou nejspíš nesetkala. I kardinál Dominik Duka se k tomu vyjádřil slovy, že se bez otázky na vyznání obejde a že „Církev má vlastní statistiky“.

Nejspíš se tak nepodaří vyvrátit, ani potvrdit trend, který nám ve formě grafu zaslal pan Jan Špaček:

 

 

Zdroje dat
Český statistický uřad
Eurobarometr 
Graf vznikl vynesením hodnot sumarizovaných v tabulce zde.


Autor: Redakce
Datum:31.08.2018