O.S.E.L. - Deklarace OSN zakazuje veškeré klonování člověka
 Deklarace OSN zakazuje veškeré klonování člověka
OSN přijala deklaraci, kterou vyzývá všechny státy, aby zakázaly jakékoli formy klonování člověka. Vedle tvorby lidských klonů žádá zákaz i pro klonování terapeutické, jež je cíleno na produkci tzv. embryonálních kmenových buněk pro léčbu závažných onemocnění.


Poté, co na sklonku roku 2005 ztroskotal pokus přijmout na půdě OSN návrh na závazný zákaz jakékoli formy klonování lidí, prošel 8. 3. 2005 při hlasování návrh Hondurasu na deklaraci OSN, která žádá totéž, ale má „nižší statut“ a není pro členské země závazná. Poměr hlasů hovoří jednoznačně – 84 pro, 34 proti. Početná skupina zemí – 37 – se hlasování zdržela. Stejně početná skupina – 36- se hlasování neúčastnila. „Pro“ hlasovaly přednostně USA a země, kde má silný vliv katolická církev nebo zelení (např. USA, Itálie, Irsko, Německo). Proti byli zástupci  zemí, kteří schvalují zákaz tvorby lidských klonů, ale přejí si, aby zůstala otevřená cesta pro terapeutické klonování, jež je příslibem pro léčbu mnoha chorob, včetně léčby následků vážných zranění. Z tohoto tábora  jmenujme namátkou Belgii, Kanadu, Čínu, Koreu, Dánsko, Finsko, Francii, Indii, Japonsko, Nizozemí, Nový Zéland, Norsko, Španělsko, Švédsko, Velkou Británii. Spolu s odpůrci deklarace hlasoval i zástupce České republiky v OSN.

Klonování zakázáno!

Pro dokreslení současné situace na tomto ožehavém poli si můžeme posloužit příkladem ze Španělska (jeho zástupci byli v OSN proti zákazu veškerého klonování). Tam jedna klinika nabízí adopci embryí, jež vznikla při léčbě neplodnosti  oplozením ve zkumavce a nakonec nebyla použita pro přenos jejich matce (embryí může být třeba 20 a málokdo si chce pořídit domácí jesle). Embrya označovaná v odborné literatuře jako  „surplus“ (česky snad „nadpočetná“) jsou uskladněna v tekutém dusíku a dnes jsou považována za možný zdroj embryonálních kmenových buněk, protože po určité době jsou v mnoha zemích stejně likvidována. Řada lidí vidí ale v likvidaci embryí nebo v jejich přeměně na embryonální kmenové buňky  „zničení lidského života“. A právě jim nabízí již zmíněná španělská klinika možnost, nechat si implantovat do dělohy cizí „nadpočetné“ embryo a přivést z něj na svět dítě. Této záchranné embryonální mise se už ujalo 17 dobrovolnic.

Pramen: OSN


Autor: Jaroslav Petr
Datum:09.03.2005 06:56