O.S.E.L. - LINKY
 LINKY
Myš s lidským mozkem, horní limit pro hmotnost hvězd, tekuté písky, gravitační vlny, velké vymírání v triasu, displeje z nanotrubiček...


Trochu prognóz: V průběhu příštích deseti let by mělo dojít k rozšíření OLED displejů založených na uhlíkových nanotrubičkách. Na obzoru jsou sítnicové displeje, 3D holografické systémy a už v letošním roce by mohlo dojít k masivnějšímu nástupu palivových článků pro mobilní zařízení.
Zdroj: Transhumanismus.cz
http://www.transhumanismus.cz/blog.php?time=050321#1472

Horní limit pro hmotnost vznikajících hvězd byl měl být okolo 150 hmotností našeho Slunce.
Zdroj: Astro.cz
http://www.astro.cz/cz/news/show.php?id=1931
Poznámka: Řeč je vznikajících hvězdách. Třeba černé díry nacházející se v centrech galaxií mají hmotnost ještě mnohem větší.

Přichází myš, jejíž mozek má být složen z lidských buněk.
Zdroj: Lidové noviny
http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/1085862C1833E716C1256F8C005B043B
K dispozici jsou také úvahy o velkém vymírání v devonu (http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/A1A4F41729E1C7D5C1256F8C005A7BED) a ordoviku (http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/BAD1F2112C6735C9C1256F8C005A0483).

Drobná perlička: Jak vznikají zrádné tekuté písky? Musejí být tvořeny pouze směsí písku, vody a jílu, nebo se může jednat i o suchý pouštní materiál?
Zdroj: VTM-Science
http://www.vtm.cz/Modules/VTM/StoryDetail.aspx?Id=773&SubPortalId=5

Už tisíce lidí se zapojily do distribuovaného projektu v intencích SETI. Tentokrát je nevyužitý čas počítače věnován hledání gravitačních vln, příslušný program se jmenuje Einstein@Home.
Zdroj: New Scientist
http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn7139
Poznámka: Pro ty, kdo nemají úplně jasno v tom, jaký je vztah mezi gravitační vlnou a gravitonem cituji z vysvětlení Luboše Motla: "Podobně jako je elektromagnetická vlna "hromadou" jednotlivých fotonů, tak gravitační vlna je hromadou jednotlivých gravitonů. Graviton je kvantum energie, kterou nese gravitační vlna (opět analogie - foton je kvantum energie, kterou nese elektromagnetická vlna). Nejprve musíme pozorovat gravitační vlny, teprve později můžeme uvažovat o tom, že gravitony zaregistrujeme i samostatně."


Autor: Pavel Houser
Datum:16.03.2005 14:58