O.S.E.L. - LINKY
 LINKY
Soukromý kosmodrom, pití alkoholu zvyšuje příjmy, jak má vypadat dobrý matematický důkaz...


V USA byl otevřen kosmodrom pro soukromé, na komerční bázi provozované lety do vesmíru. „Náklady na základnu Spaceport America dosáhly asi 225 milionů USD, to je asi 5 mld. Kč, což není zase až tak vysoké číslo.“
Podrobnosti: Technet

 

Nově objevený Saturnův prstenec. „Vědci předpokládají, že meteoroidy, které dopadají na povrch měsíců Janus a Epimetheus, mohou z jejich povrchu vyrážet prachové částice, které se pak dostanou na oběžnou dráhu kolem planety Saturn.“
Podrobnosti: Astro


 

Bizarní výzkum: souvislost kocoviny a IQ. Lidé s vyšším IQ (měřeno v dětském věku) prožívali v dospělém věku méně kocovin.
Podrobnosti: 21. století

Poznámka: Logický je výklad, že tito lidé asi méně pili, respektive to tak často nepřehnali. Zajímavé by bylo, zda by existovala nějaká závislost při stejném množství vypitého alkoholu.

 

 

Druhá perlička o alkoholu. Podle nově zveřejněné studie pijáci alkoholu vydělávají více než abstinenti. Nemá jít přitom o to, že lidé bez peněz nemají už ani na pití, ale o to, že alkohol zvyšuje míru sociálních kontaktů a tím i naši úspěšnost v zaměstnání. Ženy-pijačky vydělávají dokonce v průměru o 14 % více než abstinentky.
Podrobnosti: Reason Foundation

Poznámka: Asi tam bude nějaká hranice vypitého alkoholu, od které už příjmy neporostou :-).

 

 

Vědci z MITu přišli s konceptem, podle kterého by čipy přenosných zařízení mohly namísto z baterií získávat elektrickou energii z miniaturních vzduchových turbín přímo na čipu.
Podrobnosti: Eurekalert

 

Mnoha lidem, kteří se učí vyšší matematiku, se stává, že dojdou na konec nějakého důkazu a pomyslí si: "Sice jsem pochopil, jak každý řádek plyne z předchozího, ale nejsem ani o kousek moudřejší, proč ta věta vlastně platí."" Od důkazu chceme zpravidla víc, než aby jen zaručoval pravdivost tvrzení. Chceme díky němu problém pochopit. Jaké důkazy splňují tento požadavek?
Podrobnosti: Science World


 

Na kolik vyšla stavba pyramidy? Kolik spotřeboval zádušní kult a nechybělo bohatství dávané mrtvým na cestu na onen svět někde jinde? Jak rychle byla hrobka v průměru vyloupena? Točila se celá staroegyptská ekonomika kolem „byznysu spojeného se smrtí“?
Podrobnosti: Business World


Autor: Pavel Houser
Datum:26.09.2006 19:55