O.S.E.L. - Náhlá smrt
 Náhlá smrt
Hynou duby, douglasky, sekvoje, rododendrony, vavříny, americké borůvky,… Laikové se diví, odborníci žasnou. Nejkrásnější americké stromy hynou. Choroba, která byla do USA pravděpodobně zavlečena ze zahraničí ničí i ty největší stromy, které přetrvaly staletí. Jenom v samotné severní Kalifornii odumřely tisíce staletých dubů.
Choroba byla několik let brána „na lehkou váhu“ a nyní udeřila plnou silou. Už se neomezuje pouze na zmíněné duby - pomalu rostoucí listnáče, pustila se i do rychle rostoucích jehličnanů - douglasek.  Náhlý úhyn stromů je stále na postupu.
Zabijákem je patogenní organismus Phytophtora ramorum. Z kalifornského pobřeží se patogen šíří do státu Oregon a za sebou nechává spošť. Hynou tisíce stromů a keřů. Náhlá smrt napadá  duby, douglasky, sekvoje, rododendrony, vavříny, americké borůvky,…   

 


 


Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) rychle rostoucí jehličnan s cenným dřevem
Náhlé smrti neodolávají ani stále zelené kalifornské mamutí sekvoje (Sequoia sempervirens)
Phytophtora ramorum – původce „náhlé smrti“ byl poprvé v USA zjištěn v roce 1995 v Marin County


 


Mladý dub napadený Phytophtorou


 


Napadený kmen dospělého dubu


Autor: Josef Pazdera
Datum:14.03.2003