O.S.E.L. - Vyvrácená fáma o GM kukuřici
 Vyvrácená fáma o GM kukuřici
Panel expertů vyvrátil tvrzení Seraliniho a spol., podle kterých geneticky modifikovaná kukuřice MON863 škodí zdraví.


 

 

Gilles-Eric Seralini. Podle něj mohla GM kukuřice mít možné negativní efekty na játra a ledviny.

Serraliniho studie byla odpůrci GMO systematicky  prezentována jako vědecký důkaz škodlivosti GM plodin. Mnohokrát jí bylo argumentováno i na Oslu.

 

Seraliniho studie byla využívána jako vědecký důkaz škodlivosti GM plodin a stala se vlajkovou lodí reklamy proti GMO.

Vědecký časopis  Food and Chemical Toxicology (45, 2073-2085, 2007) přináší studii „Report of an Expert Panel on the reanalysis by Seralini et al. (2007) of a 90-day study conducted by Monsanto in support of the safety of a genetically modified corn variety (MON 863)“. Autory studie jsou J. Doull z University of Kansas Medical Center (USA),  D. Gaylor z Gaylor and Associates (USA), H.A. Greim z Technical University Munich (Německo), D.P. Lowell University of Surrey (Velká Británie)  a B. Lunch a I.C. Munro z Cantox Health Science (Kanada).


 

 

Uvádíme překlad abstraktu studie. Zájemci o bližší informace si jistě rádi přečtou originál.


 

„MON 863, geneticky modifikovaná odrůda kukuřice, která obsahuje gen pro protein Cry2Bb1 z Bacillus thuringiensis na ochranu proti larvám bázlivce, byla toxikologicky testována v 90denní studii v rámci testů nutných pro její povolení.

 

Tato studie byla znovu analyzována Seralinim a kol., který uvádí, že studie ukazuje možné negativní efekty MON863 na játra a ledviny.

 

Skupina expertů zhodnotila jak původní studii analyzovanou společností Monsanto tak i dodatečnou analýzu provedenou Searlinim a spol. Skupina expertů došla k závěru, že dodatečná analýza  Seraliniho a spol. nepřinesla důkazy, že by kukuřice MON863 měla negativní vliv na potkany v 90denní studii.

 

 

 

Mezinárodní tým expertů, mezi nimiž je i člen Vědeckého výboru pro zdravotní a environmentální rizika zřízeného rozhodnutím Komise EU, tvrzení Seraliniho o možné škodlivosti GM kukuřice vyvrátil. Bublina splaskla.

V obou případech byly statistické rozdíly uváděné Monsantem a Seralinim a spol. shledány jako nesouvisející s ošetřením (tedy konzumací kukuřice MON 863 – pozn. J.P.) a nebo neměly biologický či klinický význam, protože nevykazovaly závislost na dávce, opakovatelnost v čase, spojitost s dalšími relevantními změnami (např. histopatologií), výskyt u obou pohlaví, hodnoty mimo obvyklou variabilitu nebo biologickou hodnověrnost s ohledem na efekt a jeho příčinu.

 

Dodatečná analýza Seraliniho a spol. nepřináší žádné nové vědecké údaje, jež by naznačovaly, že MON863 má nepříznivý efekt na potkany v 90denní studii.“

 

 

 

Pramen:
Food and Chemical Toxikology

 

 

 

 

 

 


 


Autor: Jaroslav Petr
Datum:03.01.2008 21:23