O.S.E.L. - RO-28-1675, nebo sliny ještěra?
 RO-28-1675, nebo sliny ještěra?
Američané zkouší dva nové léky na cukrovku. Jedním z nich by mělo jít léčit diabetes melitus 2. typu dokonce bez injekcí.


Diabetes mellitus, úplavice cukrová, lidově cukrovka představuje skupinu chronických onemocnění, která mají různý mechanismus vzniku a projevují se poruchou metabolismu cukrů, tuků a bílkovin. Společným rysem pro cukrovku je zvýšená hladina krevního cukru. Tato onemocnění vznikají jako následek nedostatečného účinku inzulínu, a to buď v důsledku jeho chybění (takzvaný diabetes mellitus l. typu), nebo jeho zhoršeným působením (diabetes mellitus 2. typu). Cukrovkou 2. typu trpí asi 15 milionů Američanů, 1,4 milionu Britů a odhaduje se, že na celém světě je postiženo 135 milionů lidí. Pragmaticky řečeno – jedná se o dostatečně velkou skupinu potenciálních voličů a výzkum v tomto směru je štědře dotován ze státních prostředků. Voliči ale zároveň také tvoří perspektivní trh a tak není divu, že velké firmy, hnány vidinou možných zisků sem „pouští chlup“. Zde jsou dva z perspektivních
výsledků výzkumu, které by mohly brzo dojít praktického uplatnění.


Eli Lilly a Amylin Pharmaceuticals
Výzkumná skupina pracující pro nadnárodní zdravotnický gigant - firmu Eli Lilly nedávno zveřejnila výsledky svého bádání zaměřeného na získávání léků z látek vyskytujících se v přírodě. Zdá se, že úspěšnou inspirací byly sliny Korovce jedovatého. Američtí vědci předpokládají, že jedna součást slin velké jedovaté ještěrky by se mohla stát lékem pro lidi, kteří trpí cukrovkou druhého typu. Korovec jedovatý (Heloderma suspectum) je až půl metru dlouhá ještěrka. Žije na jihozápadě USA a v severním Mexiku.
Z enzymů, které u tohoto plaza řídí chuť k jídlu, využití energie potravy a skladování tuku v těle se podařilo izolovat nejedovatou substanci. Podle ní pak vědci vytvořili syntetický analog. Tato látka se ukazuje jako účinný lék pro některé pacienty s cukrovkou druhého typu.
Výzkumníci z farmaceutických firem Eli Lilly a Amylin Pharmaceuticals zmíněnou chemickou látku vyzkoušeli na pacientech s cukrovkou typu 2, jimž obvyklá léčba mnoho nepomáhala. Nový lék, nazvaný Exenatide, snížil u poloviny pokusných osob hladinu cukru v krvi na bezpečnou úroveň. Pacientům se při užívání léku snižovala jejich tělesná hmotnost. Přibližně o dva kilogramy. Tento efekt je žádoucí, protože nadváha a obezita je rizikovým faktorem cukrovky. Brzo by měly být známy výsledky širšího ověřování na téměř dvou tisících nemocných. Nevýhodou tohoto léku je, že aplikace se provádí injekčně a sice dvakrát denně. Efekt léku je v tom, že povzbuzuje tvorbu inzulínu, zpomaluje pohyb jídla v zažívacím traktu, omezuje příjem jídla i zvyšování hmotnosti. Kromě způsobu podávání (injekčně), má nová látka, bohužel, ještě jednu nectnost - vyvolává nevolnost. Vědci nyní zkouší molekulu modifikovat tak, aby zůstala funkční, ale aby se pacientům po její aplikaci již nedělalo špatně. Korovec jedovatý (Heloderma suspectum) je jedním ze dvou jedovatých ještěrů na světě.


 

Sliny ještěra posloužily Američanům k získání látky, která léčí cukrovku.


Hoffmann-La Roche
Strategie této firmy vyšla z poznatku, že příčinou poruchy diabetu typu 2, je pravděpodobně mutace genu pro enzym glukokinázu, která pomáhá odbourávat glukózu. Výzkumný pracovník Joseph Grimsby z farmaceutického koncernu Hoffmann-La Roche objevil látku, která působí jako aktivační faktor glukokinázy. Jakmile je tato látka, která zatím nese označení RO-28-1675, podána myším nebo potkanům u kterých se rozvinula cukrovka typu 2, symptomy onemocnění u nich vymizí, nebo se zmírní. Látka má dvojí efekt. Po podání látky se ve slinivce tvoří více inzulínu a současně v játrech dochází k vyššímu odbourávání glukózy. Obě tyto funkce mají pacienti s cukrovkou narušeny a je potřeba je řešit.

To, proč se o látce RO-28-1675 začíná hovořit jako o významném objevu je proto, že na rozdíl od inzulínu, odolává kyselému prostředí žaludku a že dosavadní velmi slibné výsledky pokusů prováděné na zvířatech dávají tušit, že tato látka by mohla v řadě případů nahradit bolestivou injekční aplikaci inzulínu. Léčba cukrovky by se mohla odehrávat prostřednictvím polykání tabletek.


Pro velkou část ze 135 milionů postižených lidí by Látka RO-28-1675 mohla nahradit inzulinové injekce.

 Odborníci soudí, že obě metody mají reálnou šanci se uplatnit v léčbě cukrovky typu 2. Která z nich převládne by mělo být jasné poměrně brzo.


Víte,že

Autor: Josef Pazdera
Datum:05.08.2003