O.S.E.L. - Priony lze přenést tukovou tkání
 Priony lze přenést tukovou tkání
Vědci z Ústavu národního zdraví (USA) zjistili, že prionovou chorobou se lze nakazit prostřednictvím bílé i hnědé tukové tkáně.ˇ 

 

Zvětšit obrázek
Z obrázku je patrné, že prionový protein (PrP) je přítomen v bílé tukové tkáni přiléhající ke svalu. (Kedit: Race . a kol., DOI: 10.1371/journal.ppat.1000232)

Prionové choroby, známé také jako spongiformní encefalopatie jsou smrtelné neurodegenerativní choroby, které postihují jak zvířata tak lidi. Jde o infekční choroby, a tak z pohledu jejich šíření je důležité pochopit, jak se přenášejí. Na začátku zákazu považovat některé tkáně za nebezpečný materiál stál přenos lidské formy nemoci šílených krav, takzvané Creutzfeldt-Jakobovy choroby (CJD), které byly přičteny na vrub parenterální aplikace růstového hormonu a gonadotropinu získaných z hypofýz mrtvých lidí. Případy CJD byly také přičteny na vrub použití kontaminovaných nástrojů při operaci mozku a transplantaci dura mater a rohovky člověka.

Další studie zase dokazovaly, jak nebezpečné je pozřít nervovou tkáň, hlavně mozek a prodlouženou míchu. Proto se také zavedlo opatření na jatkách, kde jsou z hovězích kusů preventivně hlava a páteř odstraňovány, to aby se snížilo riziko mezidruhového přenosu onemocnění – přenosu na člověka.

Zvětšit obrázek
Pokyn ÚSKVBL „Minimalizace rizika přenosu původců spongiformní encefalopatie zvířat…“

Občas se ve výzkumných zprávách dokonce objevilo, že priony se vyskytují také v krvi, svalstvu a v mléčné žláze zvířat trpících zánětem, nicméně v rozšíření preventivních opatření na jatkách tato zjištění neměla vliv. Také proto, že by se ze zvířat nedalo konzumovat prakticky nic. Proto se jaksi tváříme, že se nás další objevy prionů netýkají. Do této hry na slepou bábu nyní vnáší vědci z National Institutes of Health a Scripps Research Institute další provokativní problém. Na myších dokázali, že tuková tkáň je místem, kam se ukládají priony, a proto také může být potenciálně nebezpečnou látkou, kterou se lze nakazit a o níž se to dosud nevědělo. Aby toho nebylo málo, tak se to týká jak hnědé, tak bílé tukové tkáně. Bílá tuková tkáň je tvořena tukovými buňkami s velkými tukovými kapénkami obklopenými prstencem cytoplazmy. Kromě energetické zásobárny slouží bílá tuková tkáň také jako tepelná izolace a ochrana vnitřních orgánů. Hnědá tuková tkáň je lokalizována v oblasti páteře, podél horní části míchy a směrem ke končetinám. Hnědá tuková tkáň je velmi prokrvená a její buňky mají vysoký počet mitochondrií, jde o tkáň metabolicky velmi aktivní.


Jak s touto novou informací o infekčnosti tukové tkáně naloží veterinární správy a odborníci na lidskou výživu je těžké odhadnout. Vyloučit nelze ani to, že tento poznatek povede k rozšíření toho, co budeme považovat za takzvaný specifický rizikový materiál a že příslušné orgány bdící nad naší bezpečností přitvrdí v prevenci. Ta zatím spočívá v likvidaci hlav a páteří u přežvýkavců na jatkách. Nově by například mohlo dojít k zabavování a bezpečné likvidaci loje, jako dalšího potenciálně infekčního materiálu. Nejspíš se ale nebude dít nic, stejně jako v případech nedávného odhalení prionů v mléčné žláze, jazyku a svalech končetin.ˇ

 

Pramen: Race B, Meade-White K, Oldstone MBA, Race R, Chesebro B. Detection of Prion Infectivity in Fat Tissues of Scrapie-Infected Mice. PLoS Pathog, 4(12): e1000232 DOI: 10.1371/journal.ppat.1000232

 


 


Autor: Josef Pazdera
Datum:09.12.2008 07:01