O.S.E.L. - Usmívejte se na ovce
 Usmívejte se na ovce
Ovce dokážou rozpoznat emoce z výrazu lidské tváře.


Ovce má pověst stádního živočicha, který jde i na porážku s pověstnou odevzdaností. Výzkumy britských vědců z Babraham Institute ale dokazují, že ovce dobře vědí, co chtějí. Už dříve vědci vedení Keithem Kendrickem prokázali, že ovce si dokážou rozeznat padesát různých ovčích „tváří“ a pamatují si je nejméně dva roky. Pak se ukázalo, že si pamatují dokonce i různé lidské tváře. Rozlišovací schopnosti ovcí jsou celkem slušné, protože odliší i tváře odlišné jen z 5%. Kendricka proto napadlo, jestli nedokážou rozlišovat i různé výrazy jedné a téže tváře.

Kendrick umístil krmítko s potravou za dvojici z dveří a na ně navěsil vždy fotky jednoho a téhož jedince v různém duševním rozpoložení. Následně sledoval, přes která dvířka ovce chodí k potravě. Ovce upřednostňovaly tváře klidných ovcí před tvářemi ovcí ve stresu. U lidí je lákaly mnohem více tváře klidných nebo smějících se lidí před tvářemi lidí stresovaných nebo rozzlobených.

„Na žebříčku inteligence si ovce mezi hospodářskými zvířaty nestojí zvláště dobře. Můžeme z toho usuzovat, že co zvládnou ovce, to zvládnou i ostatní domácí zvířata,“ prohlásil Kendrick.

Ovce mají pověst stádních tvorů bez vlastního úsudku.

Ovce však dokáže rozeznat padesátku ovčích „tváří“ a pamatuje si je nejméně dva roky. Stejně tak rozeznává i emoce v tvářích a to dokonce i lidských.


Proto vyhlašujeme akci: Smějme se, zvířátka to mají ráda!

Autor: Jaroslav Petr
Datum:14.06.2004