O.S.E.L. - Průzkum vnitřních částí kontejnmentu druhého bloku ve Fukušimě I.
 Průzkum vnitřních částí kontejnmentu druhého bloku ve Fukušimě I.
V polovině ledna 2018 se podařilo podrobněji prozkoumat nitro kontejnmentu druhého reaktoru ve Fukušimě I. Podařilo se nahlédnout do prostoru pod reaktorovou nádobou a poprvé byla jasně identifikována ztuhlá tavenina ze zničené aktivní zóny a zbytky částí palivových souborů na dně kontejnmentu.

Řídicí středisko, odkud se práce kontrolovaly a ovládala kamera (zdroj TEPCO).
Řídicí středisko, odkud se práce kontrolovaly a ovládala kamera (zdroj TEPCO).

V únoru 2017 se podařilo do nitra tohoto kontejnmentu proniknout robotem v podobě škorpiona. Ten se dostal až ke zničeným částem roštové podlahy, které byly protaveny stékajícími zbytky roztavené aktivní zóny (zde a zde). Robot se však nedostal do míst, odkud by byl vidět prostor pod reaktorovou nádobou. A právě informace odtud jsou klíčové pro přípravu metod likvidace zbytků roztavené aktivní zóny.

Pohled do nitra kontejnmentu pod reaktorovou nádobou byl velkou výzvou. Překážky ztěžují přístup robotům využívajícím pásový pohon a velmi intenzivní radiace omezuje jejich životnost. Proto se začátkem roku 2018 připravila sestava se zavěšenou kamerou na teleskopickém zařízení, která se protlačila potrubím o průměru 12 cm. Malé a radiačně velmi odolné zařízení, které vyvinula firma Toshiba a výzkumný ústav IRID, pak 19. ledna 2018 úspěšně prozkoumalo oblasti pod reaktorovou nádobou.Hlavní trubka teleskopického zařízení měla průměr 11 cm a délku 13 m. Na ní byla napojena další teleskopická trubka o délce 5 m a na jejím konci byla sestava kamer o hmotnosti 2 kg. Její součástí byly kamery, světelný zdroj, radiační dozimetr a termometr. Samotná průzkumná sonda se na kabelu mohla spouštět do spodních částí kontejnmentu dírou v roštové podlaze.

 

Manipulace pří instalaci teleskopického zařízení (zdroj TEPCO).
Manipulace pří instalaci teleskopického zařízení (zdroj TEPCO).
Schéma zařízení a průběhu průzkumu nitra kontejnmentu druhého bloku (zdroj Toshiba, IRID).
Schéma zařízení a průběhu průzkumu nitra kontejnmentu druhého bloku (zdroj Toshiba, IRID).


Vnitřní spodní část podstavce nesoucího reaktorovou nádobou byla pokryta nánosem pískového či škvárového charakteru a mezi ním i zbytky palivových souborů. V nánosech bylo možné v blízkosti zbytků obalu souborů identifikovat zbytky ztuhlé taveniny ze zničené aktivní zóny. Jsou to tak jedny z první fotografií ztuhlé taveniny z aktivní zóny. Jde zatím o první publikované fotografie z tohoto průzkumu, ale i tak je zajímavé si je prohlédnout.

Pohled nahoru na spodní část reaktorové nádoby (zdroj TEPCO).
Pohled nahoru na spodní část reaktorové nádoby (zdroj TEPCO).
Zničená a roztavená část roštové podlahy (zdroj TEPCO)
Zničená a roztavená část roštové podlahy (zdroj TEPCO)
Pohled na průzkumnou část při natáčení vnitřních částí kontejnmentu pod reaktorovou nádobou (zdroj TEPCO).
Pohled na průzkumnou část při natáčení vnitřních částí kontejnmentu pod reaktorovou nádobou (zdroj TEPCO).
Průzkumná část se dostává stále hlouběji (zdroj TEPCO).
Průzkumná část se dostává stále hlouběji (zdroj TEPCO).
Část konstrukce palivového souboru (zdroj TEPCO).
Část konstrukce palivového souboru (zdroj TEPCO).
Zbytky ve spodní části kontejnmentu (zdroj TEPCO)
Zbytky ve spodní části kontejnmentu (zdroj TEPCO)

Autor: Vladimír Wagner
Datum:28.01.2018