O.S.E.L. - Vědci poprvé sledovali tsunami smrti v mozku umírajících
 Vědci poprvé sledovali tsunami smrti v mozku umírajících
Před smrtí se mozkem prožene tsunami depolarizace mozkových neuronů. Dokud ale neurony nezačnou skutečně umírat kvůli trvalé depolarizaci, tak je možné tsunami smrti zastavit.

Tsunami v mozku. Kredit: CC0 Creative Commons.
Tsunami v mozku. Kredit: CC0 Creative Commons.

Každý lidský mozek jednou zemře. Vědce už velice dlouho zajímá, co se v té chvíli s mozkem děje. A jistě nejen vědce. Ale výzkum této věci z pochopitelných důvodů vázne. Jde o to, že lékaři se obvykle snaží pacienti před smrtí zachránit. Věnují tomu veškerou energii a nemívají připravené přístroje ani myšlenky na to, aby sledovali okamžik smrti, když nadejde v mozku.

Jens Dreier. Kredit: Universitätsmedizin Berlin.
Jens Dreier. Kredit: Universitätsmedizin Berlin.


Nedávno se to ale přece jenom podařilo. Neurolog Jens Dreier z německé Charité Universitätsmedizin Berlin a jeho tým využili moderního fenoménu, kdy mají někteří lidé na sobě vytetováno „Neoživovat“ nebo něco v tom smyslu. Lékaři toto přání alespoň v některých případech ctí, takže badatelé mohli poklidně čekat se svými přístroji pro monitorování mozku na chvíli, kdy dotyčný člověk zemře mozkovou smrtí.


Je samozřejmě pravda, že o okamžicích smrti v mozku už leccos víme. Známe to z experimentů na zvířatech a také od pacientů, kteří na sobě neměli vytetováno „Neoživovat“ a lékaři je mohli svým, často nadlidským úsilím, vyrvat ze spárů smrti. Dreierovi a spol. se ale povedl průlom. Měli k dispozici devět pacientů s devastujícími poraněními mozku, a vyplnili jejich přání, aby nebyli oživováni. A na nich mohli poprvé pozorovat to, co jsme znali jenom u zvířat.


Mozek s mrtvicí. Kredit: INFARCT / Lucien Monfils.
Mozek s mrtvicí. Kredit: INFARCT / Lucien Monfils.

Umírající mozek nejprve přijde o přísun kyslíku. Po uplynutí určité doby přejde mozek do úsporného módu, přestane být elektricky aktivní a mozkové neurony mezi sebou přestanou komunikovat. Po několika minutách začnou mizet gradienty iontů v neuronech a mozkem se rozběhne vlna depolarizace, které neurologové přezdívají mozková tsunami. Ta se šíří mozkem a nakonec způsobí nevratné mozkové poškození.


Charité Universitätsmedizin Berlin.
Charité Universitätsmedizin Berlin.

Dreier a jeho tým se stali svědky tsunami smrti v lidském mozku. A tvrdí, že tuhle tsunami je ve skutečnosti možné zastavit. Když podle Dreiera dojde k zastavení krevního oběhu, tak tsunami smrti vymaže elektrochemickou energii, uskladněnou v mozkových buňkách a spustí toxické procesy, které mohou skončit smrtí mozku. Badatelé jsou ale přesvědčeni, že tuto sekvenci smrti je možné stopnout – pokud včas dojde k obnovení krevního oběhu v mozku.


Podle nich je možné zastavit tsunami smrti, aniž by zanechala známky poškození na mozkových neuronech – pokud je dodávka kyslíku do mozku obnovena předtím, než neurony začnou umírat kvůli trvalé depolarizaci. Dreier připouští, že jejich výzkum v tuto chvíli nemá okamžité uplatnění v péči o pacienty. V budoucnu by se ale mohl stát základem pro nové typy léčby, například pro pacienty s mozkovou mrtví, který hrozí poškození mozku nebo přímo smrt.

Literatura

ScienceDaily 22. 2. 2018, Annals of Neurology 83: 295.


Autor: Stanislav Mihulka
Datum:09.03.2018