O.S.E.L. - Není ryba, jako ryba
 Není ryba, jako ryba
Určení živočišných druhů, ze kterých výrobek pochází nemusí být přesné a někdy je dokonce zavádějící.


Zákazník by si měl uvědomit, že výrobci či dovozci označují výrobky vždy tak, aby v zákazníkovi vzbudili o výrobek zájem, což je logické, avšak někdy může dojít k tomu, že zákazník může být uveden v omyl.

Zvětšit obrázek
Sardinka obecná (Sardina pilchardus)

Před časem byl řešen problém, zda lze uvádět do oběhu baltické sardinky, když v severních mořích, zejména Baltském žijí nikoli sardinky, ale jim příbuzné šproty. Nakonec vše řeší v rámci EU Nařízení Komise č. 1181/2003, že obchodní název „baltické sardinky“ lze použít, ale za přesně daných podmínek, že konzervy obsahují buď výhradně sardinku Sardina pilchardus (sardinka obecná) anebo některý druh rodu sardinka, přičemž tento druh pak musí být blízko obchodního názvu uveden názvem latinským.

Zvětšit obrázek
Šproty (Sprattus sprattus) ze everních moří jsou vydávány za „sardinky“

Dalším případem pak je na trh uváděný „pstruh holandský“, přičemž na výrobku je sice uvedeno latinské jméno Argentina silus, což však ale není žádný pstruh ani lososovitá ryba, kam pstruh patří, ale ryba stříbrnice, která je příbuzná například takové koljušky.

 

Zvětšit obrázek
Pstruh holandský (Argentina silus), je ve skutečnosti ryba příbuzná koljušce. V žádném případě nejde o pstruha ani o lososovitou rybu.


 Ale pravda, stříbrnice se aspoň vyskytuje v pobřežních vodách Holandska, jinak podél celé západní Evropy od Norska po Biskajský záliv.


V současné době Státní veterinární správa zvažuje, je-li toto označení v souladu s platnými předpisy, či nikoli.
Každopádně by si zákazník měl uvědomit, že v případě údajného holandského pstruha jde nikoli o pstruha, ale jiný druh ryby, čemuž by také měla  odpovídat mnohem nižší cena.

 konzerva

Konzerva ze 14 karátového zlata a ruských tří karátových  diamantů.


Autor: Josef Duben
Datum:08.11.2004 11:06