Alkohol v krvi môže byť prítomný aj u abstinenta  
S nulovou toleranciou alkoholu u vodičov môže byť problém, a to aj pri vyšetrení jeho hladiny v krvi najdokonalejšími analytickými metódami. On tam totiž môže byť aj bez toho, aby ho vypil. Čo je horšie, môže viesť k stukovateniu pečene, a to sa netýka len šoférov.

Klebsiella pneumoniae, Kredit: MacConkey, Wikipedia.
Klebsiella pneumoniae, Kredit: MacConkey, Wikipedia.

Nie tak dávno, pred niekoľkými desaťročiami sa myslelo, že ukladanie tuku v pečeni je väčšinou spôsobené nemiernym požívaním alkoholu, najmä piva a bolo považované za prvé štádium poškodenia pečene alkoholom, ktoré mohlo vyústiť až do cirhózy pečene a jej zlyhania. Pripúšťala sa ešte steatóza (stukovatenie) pečene ako sprievodný prejav ťažkej obezity. Len na prelome storočí sa dospelo k poznaniu, že steatóza pečene nie je zriedkavá ani u ľudí bez nadváhy a bez požívania veľké množstva alkoholu. Táto choroba sa nazýva nealkoholová tuková choroba pečene (anglicky non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD) a trpí ňou každý štvrtý človek na svete. Jej progresívnou formou je nealkoholová steatohepatitída (NASH) a nakoniec môže tiež vyústiť do cirhózy pečene. Dlhé roky zvykne prebiehať bez príznakov a pacientovi nespôsobuje žiadne významné zdravotné ťažkosti, takže spočiatku sa považovala za nie veľmi závažné ochorenie. Príčina nie je dosiaľ známa, predpokladá sa, že vzniká v súbehu viacerých faktorov, napríklad vysokej hladiny lipidov v krvi, cukrovky a vrodených dispozícii. Dodáme, že jednoduchá a účinná liečba dosiaľ nejestvuje.

 

Ako teda vyplýva z názvu, nealkoholová choroba pečene má vznikať bez účasti poškodenia pečene alkoholom, teda u pacientov, ktorí alkohol nekonzumujú. Pekingský mikrobiológ profesor Jing Yuan a jeho spolupracovníci sa však stretli s niečim zvláštnym u pacienta s podozrením na ochorenie, ktoré má anglický názov autobrewery syndróm, čo sa dá preložiť ako syndróm vlastného pivovaru. Je to zriedkavo sa vyskytujúce ochorenie, pri ktorom sa pacientovi v črevách usídlia kvasinky, produkujúce alkohol skvasovaním požitého cukru. Výsledkom sú aj dosť významné intoxikácie a takíto nešťastníci sú celkom pochopiteľne podozrievaní, že tajne popíjajú.

Mikroskopický obraz ukazuje kvapôčky tuku v tkanive pečene. Stukovatenie sa dá rozpoznať aj vizuálne, prípadne zobrazovacími vyšetreniami (napr. Ultrasonograficky). Kredit: By Nephron - Own work, CC BY-SA 3.0.
Mikroskopický obraz ukazuje kvapôčky tuku v tkanive pečene. Stukovatenie sa dá rozpoznať aj vizuálne, prípadne zobrazovacími vyšetreniami (napr. Ultrasonograficky). Kredit: By Nephron - Own work, CC BY-SA 3.0.

Podozrivé kvasinky však mikrobiológovia v pacientovom črevnom obsahu nezistili a nakoniec sa dopátrali, že alkohol v pacientových črevách produkujú baktérie rodu Klebsiella pneumoniae, ktoré bežne prebývajú v ľudskom tráviacom trakte a len výnimočne, skôr u oslabených pacientov, vyvolajú závažné infekčné ochorenia. Keďže postihnutý pacient trpel aj na ochorenie pečene so stanovenou diagnózou nealkoholovej tukovej choroby pečene, došlo aj na otázku, koľko pacientov s touto diagnózou môže mať pečeň poškodenú alkoholom, produkovaným mikroorganizmami v tráviacom trakte. Odpoveď, ktorá vyplynula z uskutočnenej malej štúdie na niekoľkých desiatkach pacientov, je prekvapujúca: okolo 60% pacientov s nealkoholovou tukovou chorobou pečene hostilo v črevách klebsiely, schopné produkovať alkohol, zatiaľ čo u porovnávanej vzorky zdravých ľudí to bolo len 6%. Keď nakazili izolovanými baktériami laboratórne myši, začalo sa rozvíjať stukovatenie pečene, ktoré zas ustúpilo po liečbe antibiotikami, ktoré baktérie vyhubili.

 

Spomenutá štúdia je malá a nedá sa podľa nej tvrdiť, že väčšina pacientov so stukovatením pečene si chová v črevách mikroskopických pivovarníkov. Ale ukazuje aj na možnosť, že mnohé prípady stukovatenia pečene sa dajú jednoducho liečiť antibiotikami, ktoré výrobcov alkoholu v črevách vyhubia. Takže si treba počkať na výsledky väčších štúdii, ktoré môžu byť veľmi, veľmi zaujímavé.


Na druhej strane, keby sa v našich krajoch vyskytoval taký veľký počet pacientov s malým pivovarom v črevách, pravdepodobne by sa to prejavilo nápadne veľkým počtom vodičov s nejakou, trebárs aj nízkou hladinou alkoholu v krvi, zistenou pri bežnej cestnej kontrole, aj napriek tomu, že k produkcii alkoholu potrebujú črevné mikroorganizmy nárazové požitie pomerne veľkej dávky cukrov. (Zahraničné média popísali niekoľko takýchto prípadov, ale na ich skutočnú početnosť sa nedá usudzovať) Takže je možné aj to, že čínski vedci prišli na anomáliu, ktorá je špecifická pre istú rasu (je známe, že ľudia mongoloidnej rasy majú od nás tuzemcov trochu odlišný metabolizmus alkoholu a horšie ho tolerujú), alebo dokonca pre mikrobiálne osídlenie čreva, charakteristické pre určitý región.


Počkáme, uvidíme. Zatiaľ podobne, ako sa niektorí previnilci za čias detekčných trubičiek vyhovárali na to, že majú pozitívne výsledky vyšetrenia na alkohol spôsobené cukrovkou, máme tu novú možnosť výhovorky pre policajtov: mikróby v črevách, vyrábajúce alkohol zo zjedeného cukru. Zdá sa, že v niektorých medializovaných prípadoch z USA to fungovalo.

 

Zdroje:

Alcohol-producing gut bacteria could cause liver damage even in people who don't drink. EurekaAlert!, News Release 19-sept-2019.

Jing Yuan et al.: Fatty Liver Disease Caused by High-Alcohol-Producing Klebsiella pneumoniae. Cell Metabolism, vol 30/4, Oct 01 2019.

Datum: 04.01.2020
Tisk článku

Karkoschkův astronomický atlas hvězdné oblohy - Karkoschka Erich
 
 
cena původní: 299 Kč
cena: 254 Kč
Karkoschkův astronomický atlas hvězdné oblohy
Karkoschka Erich
Související články:

Zlepšenie výsledkov liečby akútneho hepatálneho zlyhania     Autor: Matej Čiernik (13.04.2016)
Býva vám po alkohole zle? Trochu aplikovanej vedy môže pomôcť     Autor: Matej Čiernik (18.10.2017)
Za čo bola udelená tohoročná Nobelova cena za medicínu a fyziológiu?     Autor: Matej Čiernik (08.10.2019)
Keď európska byrokracia ohrozuje zdravie     Autor: Matej Čiernik (30.10.2019)Diskuze:
Pro přispívání do diskuze musíte být přihlášeni
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace