Fresky z ostrova Délu z ptolemaiovské doby  
Jednu z několika málo větších kolekcí nástěnných maleb z řecké antiky najdeme na posvátném ostrově Délu, pochází z doby kolem roku 100 před n. l. Navzdory očekávání potkáme jen málo hlubokomyslných témat, spíše rozvernosti.

Freska z Délu, která se mírně podobná těm pozdějším z Pompejí. Kolem roku 100 před n. l. Archeologické muzeum na Délu. Kredit: Olaf Tausch, Wikimedia Commons. Licence CC 3.0.
Freska z Délu, která se mírně podobná těm pozdějším z Pompejí. Kolem roku 100 před n. l. Archeologické muzeum na Délu. Kredit: Olaf Tausch, Wikimedia Commons. Licence CC 3.0.

Z řecké antiky historické doby se fresek bohužel nezachovalo tak mnoho, jak bychom čekali. Z dobové literatury víme, že nebyly nijak vzácné, asi jim zde nesvědčí nálezové okolnosti. K málo známým větším kolekcím patří fresky a nástěnné malby z ostrova Délu, které vystavuje tamní archeologické muzeum. Pocházejí až ze sklonku ptolemaiovské éry, z doby kolem roku 100 před n. l. (Leckde jinde v Řecku by to už byla raná doba římská, ale na Kykladách je helénistická doba protažená díky nadvládě Ptolemaiovců.) Časem si snad ukážeme i nějaké starší řecké fresky odjinud.

 

Čekali bychom, že na posvátném ostrově budou fresky zobrazovat mytické nebo rituální scény Apollónova a Artemidina kultu. Není tomu tak. Svět se změnil, v helénistické době přímo zglobalizoval, a už v klasické době byl Délos násilně „očištěn“ od svých obyvatel. Ostrov se postupně stal centrem velkoobchodu s otroky, což vyvrcholí v římské době. Tím pádem ovšem pohádkově zbohatnul a počet jeho obyvatel rostl na desítky tisíc. To by bylo na jiné a mnohem smutnější říkání. (Předběžně: Středním členem byl zvyk, že u Apollónových chrámů mohou otroci získat svobodu, proměnil se ovšem do opaku. Leckde se píše, že to bylo dáno výhodnou polohou Délu uprostřed Egejského moře. Docela uprostřed je, ale dostupnost jeho malých přístavů je hodně špatná. Skutečným důvodem nejspíš byla právě ta špatná přístupnost a specifické vydělení ze standardních politických struktur, což umožňovalo legalizaci zisků z pirátství ve velkém. Často se to dělo v režii cizinců, nakonec Římanů. Prostě ohavnost spuštění na místě svatém, i když poutě stále pokračovaly, ba přibyly další.)


Malby z Délu můžeme porovnávat tak nejspíše s freskami z Pompejí, které jsou nejméně o století pozdější, zato mnohem slavnější. Jsou důmyslněji provedené, na dostupnějším místě, je jich víc a část z nich zobrazuje chytlavá erotická témata. Oproti nim je většina délských malůvek spíše legrační. Také styl malby působí mnohem lehčeji. Najdeme tu sice i opravdové a celkem důstojné fresky, těmi začneme, ale převažují jednodušší nástěnné malby, málem cosi jako antický street art. Část těch maleb je přímo veselá, včetně parodických scén, skoro jako kreslené vtipy.

 

Fresky

Fresky z Délu. Kolem roku 100 před n. l. Archeologické muzeum na Délu. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Fresky z Délu. Kolem roku 100 před n. l. Archeologické muzeum na Délu. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Freska z Délu. Kolem roku 100 před n. l. Archeologické muzeum na Délu. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Freska z Délu. Kolem roku 100 před n. l. Archeologické muzeum na Délu. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.

Velká část fresek zobrazuje témata z divadelních her, tragédií i komedií. Interpreti se ne vždy shodnou, co která z nich ukazuje. Ve srovnání s freskami z Pompejí vidíme jen náznak perspektivní malby. Nejblíže k ní mají architektonické ozdoby na rantlech, i když je jejich 3D iluze podpořena reálným odsazením v omítce.


Lze diskutovat, nakolik jde prostě o méně dokonalé malby, a nakolik vidíme spíše odlišný styl, méně vzdálený od staršího způsobu výtvarné práce. V Pompejích předváděli najatí řečtí umělci své možnosti na odiv, zatímco tady na Délu zůstávali doma a malovali po svém. Roli může hrát také více jak století časového rozdílu.

 

Kompetalia

Herec, podle nápisu ovšem boxer Kalamodryás. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Herec, podle nápisu ovšem boxer Kalamodryás. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Herec, podle nápisu ovšem hrdina Héraklés. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Herec, podle nápisu ovšem hrdina Héraklés. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.

Jakýsi kompromis mezi freskami a spíše jen nástěnnou malbou představují obrazy působící jako podoby herců. Jenže pozor, jejich podoby jsou provázeny nápisy se jmény. Na podobných malbách, ať už vázových nebo nástěnných, bychom v těchto místech očekávali jména herců nebo postav, které představují. Tady je to jinak.


Na malbě vlevo je jméno Kalamodryás. To byl v době kolem roku 100 před n. l. poměrně slavný boxer a zápasník, známý také svými výstřednostmi. Vítěz mohl být někdy zobrazován podobně jako herec.


A vpravo je dokonce hrdina Héraklés. Je zpodobněn méně divadelně, zato se svým tradičním atributem, s kůží Nemejského lva.

Oba obrazy souvisí s hrami zvanými Kompetalia, které byly na Délu zavedeny koncem 2. století před n. l. K jejich mytickému zdůvodnění nějak patřil právě Héraklés a dokonce i Hermés, viz Hermovy oltáře na Agoře Kompetaliastů kousek od přístavu, zřízené v této době. K těmto hrám patří i řada dalších nástěnných maleb z Délu.

Boxeři. Nástěnná malba z Délu. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Boxeři. Nástěnná malba z Délu. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Boxeři. Detail nástěnné malby. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Boxeři. Detail nástěnné malby. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.

Příprava k dionysiakálnímu symposiu. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Příprava k dionysiakálnímu symposiu. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.

Kalamodryás z Kyziku zřejmě Délos navštívil a zanechal tu zvláštní dojem. Byl to muž proslulý také svými výkony v soutěžích v jídle a pití.

Není jasné, jak moc chce být zobrazená scéna parodická.


Patrně nejznámější nástěnnou malbou z Délu je zobrazení přípravy k dionysiakálnímu symposiu. Technicky vzato sice není nic moc, zato názorně ukazuje, jak v oné době vypadaly okolnosti takovéhoto slavnostního posezení a popití. Našla se v interiéru luxusního domu.

Poměrně velká malba ukazuje místnost vyzdobenou girlandami, na stěně je maska jako znak Dionýsa. Dionýsos je „bůh s maskou“, proto je také patronem divadla, navíc se identifikuje se svým ctitelem.


Na stole už jsou připraveny různě velké skleněné nádoby. Sklo se v této době stává dost běžným a je ceněno proto, že na rozdíl od luxusních kovových nádob nenarušuje chuť potravin a nápojů. Sluha, podle proporcí postavy vůči stolu spíše větší dítě, už začíná přinášet ovoce. Na dolním okraji jsou květiny, asi ve váze.

Přesné ohraničení výčtu maleb, které patří ke slavnosti Kompataliastů, je diskutabilní.

Tady se už pije. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Tady se už pije. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Na zdraví! Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Na zdraví! Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.

Tohle už možná patří k jinému cyklu, těžko říct, leč malba je to pěkná, byť jednoduchá. Působí vesele a lehce. Připíjející muži jsou opět obklopeni girlandami a na stolku, stojícím trochu dál, je připraveno další občerstvení.

 

Scény z nové komedie

Zvláštní jezdec s doprovodem. Kredit: Olaf Tausch, Wikimedia. Licence CC 3.0. Commons
Zvláštní jezdec s doprovodem. Kredit: Olaf Tausch, Wikimedia. Licence CC 3.0. Commons
Nástěnná malba z Délu. Kolem roku 100 před n. l. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 3.0.
Nástěnná malba z Délu. Kolem roku 100 před n. l. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 3.0.

Část zobrazených divadelních scén se evidentně pojí s takzvanou novou komedií, i když opět neznáme jasné ohraničení jejich výčtu. Nová komedie je označení pro řeckou komedii od rané helénistické doby. Jejím nejslavnějším autorem byl Menandros (342–290 před n. l.) z městečka Kefisia kousek severně od Athén (dnes je tam konečná linky č. 1 athénského metra, Kifissia). O jeho velké oblibě v celé helénistické době svědčí četné nálezy textů jeho komedií na papyrech. Tehdy zastínil athénského klasika „staré“ komedie, Aristofana (446–385 před n. l.)

Jednotlivým scénám nerozumím, nepotkal jsem věrohodně působící výklad. Jasné snad je, že jsou to obrázky parodické. Ten jezdec bývá ovšem vykládán také jako ilustrace ke Kompetaliím.

 

Další

Zbývá dost maleb, které neumím nikam zařadit, tak aspoň ukážu několik pěkných nebo něčím zajímavých.

Horní část malby: Iásón u oltáře a obětování prasátka. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Horní část malby: Iásón u oltáře a obětování prasátka. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.

Dolní část malby: Pořádné vytrubování na salpix. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Dolní část malby: Pořádné vytrubování na salpix. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.

Nápadnou úzkou a vysokou malbu nutno vertikálně rozdělit na dvě části, abychom na ní něco viděli. V horní části je zobrazen hrdina Iásón, toto jméno je napsané nad postavou stojící v roli obětníka hned u oltáře. K pokračování oběti je přiváděno prasátko. Nejspíš jde o scénu z Argonautik, mýtu o plavbě hrdinů na lodi Argó do Kolchidy pro zlaté rouno. Iásón byl vůdcem této výpravy. Starý epos, který toto téma zpracovával, byl ztracen, ale v helénistické době látku nově básnicky zpracoval Apollónios ze Rhodu (3. století před n. l.), v poněkud bombastickém duchu.


V dolní části malby vidíme pořádné vytrubování. Nějaký muž, jehož jméno nepřečtu, troubí na salpix, což byla dlouhá trubka určená krom jiného také k vojenské signalizaci. Zvuk se totiž nesl daleko. Nevíme, jestli mohutné troubení patří k obřadu, nebo je záležitostí vojenskou či ještě jinou. Jeho oděv odpovídá helénistické době. Vpravo od namalovaného troubícího muže vidíme podobnou siluetu v malinko jiné verzi ještě jednou, asi v přípravné kresbě. Možná to měli být dva troubící muži, ale ten druhý nebyl domalován. Možná až zub času odkryl polotovar skrytý v práci, těžko říct.

Obětování prasete. Archeologické muzeum na Délu, B 17636. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Obětování prasete. Archeologické muzeum na Délu, B 17636. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Hypnos (spánek). Archeologické muzeum na Délu, B 17654. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Hypnos (spánek). Archeologické muzeum na Délu, B 17654. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.

Nakonec tu máme dvě malé malby, které možná odkazují k tradičním řeckým náboženským souvislostem.

Vlevo je vedení prasete k oběti. Nevíme ovšem, zda jde o vážně míněnou rituální scénu, nebo zda v ní máme vidět komické prvky.

Obrázek vpravo mívá dva výklady. Podle jednoho je to okřídlený Hypnos (Spánek) nad spící postavou. Zpodobnění tohoto boha bývá tuze vzácné, přitom zaměnitelné s Thanatem (Smrťákem), navíc je zde vyveden v poněkud dívčím zjevu. Proto doporučuji výklad podle paní Zafiropoulou, totiž že zde leží Ariadna, kterou po cestě z Knóssu Théseus zanechal na Naxu, a nad ní se vznáší její duše (stínový obraz života), očekávající Dionýsa.

 

Literatura

Photini Zaphiropoulou: Delos. Monuments and Museum. Athens: Krene edition 1993.

Fotogalerie Archaeological Museum of Delos, oddíl Mural paintings v mém uživatelském prostoru na Wikimedia Commons.

Datum: 17.08.2023
Tisk článku


Diskuze:

Podobnost malbám v Pompejích

Tomáš Novák,2023-08-18 12:34:43

Barvou a stylem mi to hodně připomíná výjevy ze starořímských Pompejí. chybí tam ovšem ty oblíbené prasárničky, například takové, které byly na zdech nevěstinců :-) Neexistuje nějaké pojednání o tom, jak se v umění starověku postupně uvolňovaly hranice ve zpodobňování erotiky? Děkuji!

Odpovědět


Re: Podobnost malbám v Pompejích

Zdeněk Kratochvíl,2023-08-18 16:04:06

Je to nejspíš výběrový efekt, nevíme, jestli žánru nebo zachování. Prasárniček z 2. nebo spíše z 1. století před n. l. je na Délu kvantum, ale jsou to drobné plastiky. V uzeu zabírají víc než jednu vitrínu.
Problém je, že sice umíme rozlišit antické profi porno od podobné lidové tvořivosti, nikoli však vždy od normálního umění a zvláště od sakrálních předmětů.
V Řecku byly ty hranice dané jasně. Tělo se zobrazuje jakkoli, ale sex jenom placený. Skutečná intimita milenců (hetero i homo) nebo manželů zůstává až na naprosté výjimky skrytá. A ty výjimky jsou cudné. V průběhu antiky padá tabu zobrazovaní nahého ženského těla v počestných situacích. Naopak se postupně objevuje pruderie, ale taky porno, možná jako rakce na ni.
Těžko mluvit o nějakém uvolňování hranic zpodobňování erotiky, málem naopak. Ještě větší spád k upjatosti v pozdní antice je v reálném životě. (Touto mentalitou je pak poznamenáno i křesťanství.)
Něco jsem popsal v článku
https://www.osel.cz/10830-sex-a-erotika-v-recke-antice.html
kde je taky litaratura.
Nejzábavnější je soukromá sbírka lorda Payna, mravnostního cenhzora Britského muzea asi ve 20. letech 20. století:
Catherine Johns: Sex or Symbol? Erotic Images of Greece and Rome. London: British Museum 1982.

Odpovědět


Re: Podobnost malbám v Pompejích

Zdeněk Kratochvíl,2023-08-18 21:04:35

Unáhlil jsem se, pardon, teď mě došla výjimka: V pozdně archaické a raně klasické době se občas zobrazují scény z paiderastie.

Odpovědět

Barvy

Jitka Hedencova,2023-08-17 20:09:52

Dobrý večer, z čeho vyráběli barvy pro malování fresek, že vydržely dodnes? Nebo nebyly vystaveny povětrnostním vlivům?

Odpovědět


Re: Barvy

Zdeněk Kratochvíl,2023-08-17 20:46:32

Barviv jsem se dopátral jen v úplně jiné době (začátkem pozdní bronzové), a to v Akrotiri, viz
https://www.osel.cz/12987-sber-safranu-a-iniciacni-ritualy-na-freskach-z-akrotiri.html
O barvách na Délu jsem nenašel nic.
Asi to bylo pod vlivem povětrnosti, otáza je, jak dlouho.
Jen pro porovnání: V Pompeích hrála velkou roli rumělka, tu např. v Akrotiri neměli. V Pompejích prý používali dokonce fígl pro dosaení zvláštního optického efektu, spočíval ve smíchání dvou různých poměrně přesně definofaných jemností/hrubostí prášku. Mám to ale jen s druhé ruky.

Odpovědět

Zdeněk Kratochvíl,2023-08-17 18:45:52

Ono je docela možné, že většina z těch malůvek byla v roli spíše pouličního umění. Plastiky z podobné doby a analogických míst na Délu celkem jasně ukazují dvě úrovně: špičku své doby i řadovou produkci rádoby ozdobností. Zachované malby asi většinou odpovídají té druhé možnosti.
S tou nadvládou jsem to přehnal, myslel jsem tím jenom to, že na Kykladách obecně se období 180 až 30 před n. l. v muzeích nepopisuje jako raná doba římská, nýbrž jako doba ptolemaiovská, což přeloženo do obecnější roviny znamená pozdní doby helénistická. A kykladští lokální patroti místo doba klasická říkají doba athénské nadvlády, pak podle nich přijde doba ptolemaiovské nadvády, po ní římské nadvlády, cízí nadvlády jsou přerušeny Byzancí, s níž se kupodivu identifikují, pak samozřejmě Egejské vévodství, ale po něm zase období osmanské nadvlády.

Odpovědět

Podivné

Petr Hilaris,2023-08-17 18:15:06

Velmi zajímavé a také podivné. Úroveň mnoha těchto fresek je skutečně nic moc, což u tak bohatého ostrova překvapuje.

Mimochodem, myslím, že ve 2. století př.n.l. se na Délu nedá mluvit o Ptolemaiovské nadvládě, i když zde byly kulturní, náboženské a hospodářské vazby. Asi by bylo lepší mluvit o pozdně helénistickém období.

Odpovědět


Re: Podivné

Zdeněk Kratochvíl,2023-08-17 20:41:27

Překlepem jsem odpověď poslal o políčko výš, pardon.
V tom obecně kykladském povyražení jsem zapomněl, že Římané nějak předali Délos Athénám, zlé jazyky však říkají, že proto, aby nebylo jasné, kdo má zodpovědnost. Nevím, já byl stran dějin vždycky tuze špatný.
Jen dodávám, že vlastně nevím, proč se na Kykladách kultura této doby periodizuje jako ptolemaiovská, ale je to tak a možná to odpovídá spíš náboženství a výtvarnu než politice, nevím. Na Délu je z téhle doby kvantum dokladů o přítomnosti Syřanů a podobných, asi obchodníků, a čím dál tím víc Římanů.

Odpovědět


Re: Re: Podivné

Petr Hilaris,2023-08-17 21:32:01

S tím předáním pod athénskou správu je to celé poněkud nejisté, ale určitý vliv Athén po Perseově porážce (168 př.n.l.) tam nejspíš byl. Titus Livius zmiňuje předání Athénám už po druhé makedonské válce (196 př.n.l.), ale netuším, nakolik je jeho údaj spolehlivý. Leč to jsou v kontextu těch fresek nepodstatné detaily, názvosloví příslušného období se vyjasnilo. A pokud některé fresky reprezentují tehdejší street art, tak z toho Délos nevychází nijak špatně.

Odpovědět


Re: Re: Re: Podivné

Zdeněk Kratochvíl,2023-08-17 21:39:12

Děkuji za vstřícnost.
A z těch maleb mě přijdou být zajímavé právě ty, které možná reprezentují dobový street art, spíše než dost odvarové hry na skutečné fresky.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz