Model lidského embrya, nebo už syntetické embryo?  
Laboratoře, které se v odborných časopisech chlubí vypěstovanými shluky buněk připomínající nejranější stádia vzniku života, rostou jak houby po dešti. Jeden takový počin z dílny izraelského Weizmannova výzkumného ústavu nabývá obrysů syntetického lidského embrya. Bioetici začínají volat o potřebě dát nový legislativní rámec takovým činnostem.

Po odstranění SUMO tagu z proteinů získávají buňky znovu znaky totipotence. Zvládají tvořit jak embryonální buněčnou linii (modrozelená), která dá vzniknout všem typům tkání v těle, tak i extraembryonální buněčnou linii (fialová) z níž  vznikne budoucí placenta.  Kredit: Weizmann Institute of Science.
Po odstranění SUMO tagu z proteinů získávají buňky znovu znaky totipotence. Zvládají tvořit jak embryonální buněčnou linii (modrozelená), která dá vzniknout všem typům tkání v těle, tak i extraembryonální buněčnou linii (fialová) z níž vznikne budoucí placenta. Kredit: Weizmann Institute of Science.

Začalo to ušlechtilou snahou získat záplaty na porouchané tkáně. Vědci svým vypěstovaným shlukům buněk dali název organoidy. Během krátké doby tento směr doznal takových vylepšení, že termín organoid začal být vytvářeným konstruktům těsný. V oborné literatuře se to začalo hemžit pojmy blastoidy, gastruloidy, embryoidy,… a aktivisté hlásající přirozenost, zpozorněli. Asi aby vědci moc neprovokovali, se do těchto termínů už tak neženou. Před několika dny tým Jakoba Hannay zveřejnil zprávu s nenápadným textem o „modelu lidského embrya“. Než se dostaneme k tomu, co jejich počin obnáší, začneme naším oblíbeným slovníčkem „Aneb abychom si rozuměli“.

 

Slovní novotvar „organoid“ známe již zhruba deset let. Jde o uměle vypěstovaný shluk buněk podobající se miniaturním orgánům. Nikoli tvarem, nýbrž funkčností. Buňky v těchto konglomerátech mají znaky a také si plní úkoly, jaké by měly pokud by byly buňkami klasického orgánu. O organoidy zájem nebývale roste. Není divu. Každý máme v tělesné schránce něco rozbitého či opotřebovaného co by chtělo vyměnit. Co se oprav nefunkčních tkání pomocí organoidů týče, tak zatím o žádnou rutinu nejde. Zcela jiná je situace u těchto několik milimetrů velkých konglomerátů při levném a rychlém ověřování, co s tkáněmi našich skutečných orgánů provedou kandidátní látky na léky. Stejně tak v případě studia procesů probíhajících ve skutečných orgánech při různých nemocech, otravách,… S organoidy všeho druhu byznys jen kvete.

 

Model lidského embrya vypěstovaný v laboratoři. Na obrázku je patrné, že rostoucí shluk buněk má co do stupně organizace vše, co vyvíjející se embryo ve věku čtrnácti dnů, má mít: Žloutkový váček (žlutě). Lokalitu z níž by se vyvíjelo samotné embryo (přechází do formujícího se amnionu z něhož by vznikl plodový obal s dutinou vyplněnou amniovou tekutinou  (modře). Rychle se množící buňky formující se do tkáně, která spěje do placenty jsou pro názornost obarveny růžově. Kredit: Weizmann Institute of Science.
Model lidského embrya vypěstovaný v laboratoři. Na obrázku je patrné, že rostoucí shluk buněk má co do stupně organizace vše, co vyvíjející se embryo ve věku čtrnácti dnů, má mít: Žloutkový váček (žlutě). Lokalitu z níž by se vyvíjelo samotné embryo (přechází do formujícího se amnionu z něhož by vznikl plodový obal s dutinou vyplněnou amniovou tekutinou (modře). Rychle se množící buňky formující se do tkáně, která spěje do placenty jsou pro názornost obarveny růžově. Kredit: Weizmann Institute of Science.

 

Z textu, který izraelští vědci poskytli svým kolegům k připomínkám vyplývá, že se jim do značné míry daří vyhnout se momentálně nastaveným etickým normám vztahujícím se na pokusy spojené s nitroděložním vývojem embrya. Tak trochu imitují hrátky s lidským embryem ve fázi postimplantačního vývoje. Pokud by šlo o skutečné embryo, tak by zcela jistě narazili na legislativu podepřenou etickými normami. A nejen na to. Problémem by byla i technická stránka získávání takových embryí. Přece jen už jde o bytost ve stadiu implantace do dělohy. I když by se jejich model vyvíjel dál, pokus na uznávané hranici 14 dnů ukončili. Nejvíce znalostí o embryích v tomto a pozdějším stádiu vývoje jsme zatím měli z pokusů na myších, kde se to tak nebere.


Izraelští vědci se tak trochu inspirovali nedávnými výsledky pokusů Peng-Fei Xu, který se svými kolegy z embryonálních myších kmenových buněk vypiplal embryoidy mající již tři zárodečné vrstvy. Ty dokázal protáhnout gastrulačním procesem takže vykázaly širokou škálu vývojových struktur velmi podobných těm v embryích ve stadiu neurula. Myší buněčné konstrukty měly již dorzální nervovou ploténku a vykazovaly histologické vlastnosti podobné neuroepitelu. I další charakteristikami byly podobné vyvíjejícím se embryím, jako třeba to, že základ neurální trubice měl předozadní orientaci (formující se „embryo“ už vědělo, kde bude mít mozek a kde zadek). Co se mezodermu týče, tak ten již začal vytvářet základ srdeční tkáně a vaskulární síť. Na myších embryoidech již šlo rozlišit i primitivní střevní trubici,...

Schematický vývoj lidského zárodku během prvních 23 dní. Model z předchozího obrázku je tedy již těsně za polovinou. Kredit: Zephyris, Wikipedia, CC BY-SA 3.0.
Schematický vývoj lidského zárodku během prvních 23 dní. Model z předchozího obrázku je tedy již těsně za polovinou. Nejspíš by se zárodek vyvíjel dál, ale vědci pokus ukončili. čtrnácti dnech  Kredit: Zephyris, Wikipedia, CC BY-SA 3.0.

 

 

Proč se tedy věnujeme izraelské studii když u myší to dokázali již jiní?

Protože ta nynější ukazuje, jak výzkum v této oblasti opět pokročil. Na rozdíl od Xuových pokusů, při nichž byly použity embryonální kmenové buňky, tak v nynějším případě k vypěstování toho, co má znaky vyvíjejícího se embrya, se vědci obešli jak bez ženského vajíčka tak i tatínkovy spermie. To, čemu říkají model lidského embrya, připravili vědci v laboratoři ze směsi buněk, které již prošly specializací do vyššího vývojového buněčného stádia a embryo z nich již nikdy vniknout nemělo. Diferencované buňky se jim podařilo vrátit v čase zpět do jejich věku, kdy byly schopny dát vznik všem typům tělních buněk. Teoreticky se jim podařilo pootevřít pandořinu skříňku budoucí tvorby „embryí“ z buňěk kůže.

 

Jak lze buňku omladit a vrátit jí její zapomenuté schopnosti?

Zakopaný pes je v počtu dělení oplozeného vajíčka. Po prvním dělení, tedy ve stádiu dvou buněk, má každá buňka schopnost dát vznik všemu (jsou to buňky totipotentní). Pod tím slovem „všemu“ rozuměj jak embryu, tak placentě. Po druhém až třetím dělení už to neplatí. Buňky si již přestávají být rovny a některé se stávají rovnějšími. Ty se pak dávají na dráhu embrya. Zbylé se specializují na dráhu buněk placenty. Jejich vzájemná záměna už není možná. Odbornou mluvou: buňky jsou diferencované a ztratily schopnost totipotence.


Část autorského kolektivu z oddělení molekulární genetiky WIS. Řešitel projektu profesor Jacob Hanna je na obrázku ten zcela vpravo. Kredit: Weizmann Institute of Science.
Část autorského kolektivu z oddělení molekulární genetiky WIS. Řešitel projektu profesor Jacob Hanna je na obrázku ten zcela vpravo. Kredit: Weizmann Institute of Science.

Za ztrátu popsané všehoschopnosti může změna chromatinu. Chromatin (nebo-li také jaderná hmota) je komplex DNA a proteinů přičemž tím, co tahá buňkám za provázky jejich budoucí specializace, jsou proteiny. Jakmile chromatin kondenzuje - dvoušroubovice se sbalí a části genů to zabrání aby exprimovaly. Buňkám tedy jejich identitu (schopnosti) určuje způsob poskládání chromatinu (odborně: chromatinová kondenzace). Laicky si to můžeme představit tak, že geny, které v tom smotaném klubku zůstanou na povrchu (a mohou se k nim dostávat enzymy) zůstávají funkční. Ty které si buňka zachumlá, se pro transkripci (čtení) stanou nedostupné. Jde tedy o způsob uspání genů nepotřebných a jejich uzamknutí aby neškodily.

 

Izraelští vědci nyní lidským diferencovaným buňkám kód jejich zámku prolomili. Šli na to přes kondenzaci chromatinu, kterou má na starosti jedna z proteinových složek jménem histon H1. Jeho vlivu se lze zbavit čarováním s modifikátory. Tak říkají malým globulárním polypeptidům ubiqutinu a jeho slavnému bratranci SUMO. Odstranění značek SUMO přivodí buňce dekondenzaci chromatinu. Tu si můžeme představit jako rozvolnění poskládané DNA, čímž se odhalí a zpřístupní geny, které by za normální situace byly navždy zapomenuty a mimo hru. Jak se ukázalo, tak omlazení buněk (obnovení schopnosti totipotence) je v režii zhruba stovky původně uspaných genů.

 

Ať už tomu budeme říkat modely lidských embryí, nebo syntetická embrya, není podstatné. Je dobré si ale uvědomit, že tu jde o mnohem víc, než jen o embrya a případná větší regulace takových pokusů, po které začala část veřejnosti a biotetici volat, by mohla být ku škodě. Ostatně, kdo by měl být onou autoritou a říkat těm, kteří to s buňkami umí nejlíp: „tohle můžeš, ale tohle už ne“. Jisté je, že byrokratické zešněrování pravidel by zpomalilo cestu k pěstování náhradních lidských orgánů i pokrok v léčbě neplodnosti a konec konců i léčbu rakoviny. Ta totiž zvládá omlazení buněk a jejich schopnost množit se ostošest a mnohem lépe než my.

 

Závěr

Vědcům z Weizmannova ústavu se nyní podařilo lidské buňky přeprogramovat a posunout je v čase zpět (z pluripotentních udělali znovu totipotentní). Jde o návrat do stavu, kterým si bez ohledu na pohlaví prošel každý z nás. Konkrétně za časů kdy po prvním buněčném dělení se naše „Já“ sestávalo z pouhopouhých dvou buněk. Nyní už vědci umí u „staré“ buňky manipulací s tvarem jejího chromatinového obalu DNA obnovit funkci zhruba stovce genů a udělat buňku mladší = totipotentní. Tím jí znovu vrátí možnost volby budoucí identity. Jednou větou řečeno: Mládí nemá s potencí problém.

 

Literatura

Weizmann Institute News

Jacob Hanna, Complete human day 14 post-implantation embryo models from naïve ES cells, Nature (2023). DOI: 10.1038/s41586-023-06604-5. www.nature.com/articles/s41586-023-06604-5

Datum: 11.09.2023
Tisk článku

Související články:

Kmenové buňky z lidské moči překypují regeneračním potenciálem     Autor: Josef Pazdera (03.07.2022)
Osel ze zkumavky?     Autor: Jaroslav Petr (19.11.2022)
Retrovirus – genetický Jekyll a Hyde     Autor: Dagmar Gregorová (09.12.2022)
Aristotelés o plození živočichů     Autor: Zdeněk Kratochvíl (02.02.2023)Diskuze:

Specializace

Marian Valentin,2023-09-12 22:24:38

V akej fáze špecializácie boli bunky, ktoré následne prerobili na totipotentné?
Resp. koľko delení už prešlo od "počatia"?

Odpovědět


Re: Specializace

Josef Pazdera,2023-09-13 15:28:07

V tomto stadiu výzkumu není ani tak důležité kolik měly za sebou buňky dělení. To nejdůležitější na tom je, že již šlo o buňky již nasměrované na dráhu plodových obalů. Tedy něco, z čehož by nikdy nemohlo dojít ke vzniku embrya a co nemohlo dát vznik novému životu. Jinak řečeno – protože se placenta po splnění úkolu „odhazuje“, lze jí proto považovat za odpad. S trochou nadsázky lze tvrdit, že se vědcům podařilo stvořit nový život z odpadu. Do jakých stádií pokračující diferenciace půjde toto omlazování lidských buněk posunout, se zcela jistě stane předmětem dalších pokusů a honbou týmů za vědeckým prvenstvím a prestiží. Pokusíme se vše sledovat, ale aby nám nic neuniklo, bude dobré, když se najdou další ochotní s tím pomoci – víc očí, víc vidí.

Odpovědět

Epigenetika?

Zdeněk Kratochvíl,2023-09-11 23:31:21

Díky za zajímavý a dokonce i nebiologovi srozumitelný článek. Jakožto diletant v daném oboru jsem přece jenom od kolegů biologů leccos zaslechnul, takže mi představený princip silně připomíná epigenetiku, něco genů se označkuje a tím se zvýrazní nebo naopak upozadí až vypne. Byla by to spontánně spouštěná epigenetika za účelem diferenciace. Nebo je tato podobnost daná pouze mou neznalostí?
A je ta "zachumlaná" část DNA čitelná při sekvenaci?
Ještě z jiného soudku: Patřím k zastáncům přirozenosti, leč bojím se o ni spíš při projevech některých etiků, právníků, finančníků a politiků než při tomhle.

Odpovědět


Re: Epigenetika?

Josef Pazdera,2023-09-12 01:55:11

Ač se to tak jeví, tak to moc společného s epigenetikou nemá. U té jde spíše o něco jako psaní infor mace v další vrstvě na DNA. Například pomocí metylace a demetylace, kdy se jedná o modifikaci nukleových bází cytosinu a adeninu mající za následek jemné dolaďování funkce genů, aby nejely stále na „plný plyn“ ale aby podle potřeby či okolních vlivů, ubraly, nebo přidaly. I když se tak geny také někdy vypnou zcela, je to spíš výjimka. Většinou to připomíná hodinářsky precizní práci. To s čím se čaruje ve zde popsaném případě se týká funkce histonů (bazických nukleoproteinů) a cíl je také jiný. Tady to připomíná něco jako zacházení s materiálem, který by mi v další kariéře mohl škodit - navždy zamknout do šuplete a zahodit klíč. Žádná ze zmiňovaných záležitostí na pořadí bází v řetězci nemá vliv.

Odpovědět


Re: Re: Epigenetika?

Roman Sobotka,2023-09-13 03:10:32

Ahoj Pepo, s definici epigenetiky je to trochu 'fluidni'. Modifikace histonu se dnes bere i vyucuje jako epigenetika (post-translational epigenetic modification), i kdyz v pocatcich se pod tim terminem uvazovalo hlavne o modifikaci bazi. Takze pan Kratochvil ma v podstate pravdu. K jeho otazce, zamuchlana DNA se da sekvenovat, pri izolaci DNA na sekvenovani se to vsechno rozbije.

Odpovědět


Re: Re: Re: Epigenetika?

Josef Pazdera,2023-09-13 07:41:21

Také zdravím Romane.Otázka zněla: A je ta "zachumlaná" část DNA čitelná při sekvenaci? Já tu otázku pochopil, že se Zdeněk ptá na to, zda jde tu změnu o které je článek, nějak dá přečíst (sekvenací zjistit). Proč si myslím, že právě tam mířil dotaz? Inu proto, že celý článek je o změně v chromatinu. A je tu ještě něco, proč si myslím, že tam otázka mířila. DNA je vždy nějak zchumlaná, když ji vkládáme jako vzorek do sekvenátoru, takže by dotaz byl v podstatě nelogický. Aby bylo jasné, že změna nemá vliv na sekvenaci proto v závěru své odpovědi uvádím: „Žádná ze zmiňovaných záležitostí na pořadí bází v řetězci nemá vliv“. Takže nerozumím Tvé poznámce, že pan Kratochvíl má pravdu a tedy, že jako bych já ji neměl? Pokud vyjdeme z definice, že sekvenací zjišťuješ pořadí bází – a já píši, že na pořadí bází to nemá vliv, tak přece říkám, že to se sekvenací nesouvisí a že to její výsledek neovlivní. Kromě toho tou svou větou říkám, že sekvenátorem ty úpravy přečíst nelze. K tomu dalšímu, že se to tak vyučuje … Tam to chtělo z mé strany formulovat lépe :( I když i to je na polemiku. Tam kde vznikla práce (v Rhovotu) o jejichž výsledcích je článek, to vidí kapku jinak a striktně rozlišují modifikace bází s tagy na histonech do stejného epigenetického pytle nehážou (mají těch pytlů víc:) Ale jak píšeš, definice je „fluidní“ a chtělo by to článek vysvětlující čeho se kdy které postranslační úpravy týkají a o jak různorodé procesy tam jde. Myslím že to je parketa šitá přesně Tobě na míru :)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Epigenetika?

Roman Sobotka,2023-09-13 11:46:12

Jo jo, to jsme se do toho nejak zamotali :) Tvuj clanek je kazdopadne velmi dobry a je to pekne vysvetlene. Tvoji puvodni odpoved jsem chapal jako reakci na dotaz, jestli to neni tak trochu epigenetika. A jak to tak pozoruji kolem sebe, tak mnoho lidi by to smahem jako epigenetickou regulaci oznacilo, ostatne jsem pres 'rodinu' sprizneni s laboratori, ktera se zabyva metylaci a acetylaci histonu a nazyva se epigeneticka. Ale SUMOylace (osklive slovo) je trochu neco jineho, na histon H1 se pripoji cely dalsi protein. Chapu, ze to v tom clanku odlisuji. Ja pracuji s brebarama, ktere histony nemaji a nejsem v tom zadny expert. Treba nase diskuse nekoho vybudi, kdo nam vysvetli jak definovat epigenetiku.

Na vysledek sekvenovani to vliv nema a sekvenovat to lze. V tom neni zadny rozpor.

Moc zdravim

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Epigenetika?

Zdeněk Kratochvíl,2023-09-13 20:29:03

Díky vám oběma za vysvětlení. Mně stačí, že to není to, co si má člověk pod epigenetikou prvně představit; ale že jí to je podobné, takže je spíš otázka volby slov, jestli to k ní přifařit, aniž bychom v tom udělali moc velký guláš. Z vrozené opatrnosti spíš ne. (Připomnělo mi to dávný dotaz skupince geologů, nakolik je granodiorit odlišný od žuly, tedy granitu, a jak moc velký trapas je, když je nerozliším. Rozdíly jsem se dozvěděl přesně, plus taky to, že občas se to rozliší jen těžko. Dostal jsem užitečnou radu, že mám psát "granitoidní hornina".) Hledání přesné a vyčerpávající definice epigenetiky rád přenechám jiným.

Odpovědět

No jasně...

Many More,2023-09-11 23:13:38

to by to nejprve museli zkusit nechat nějak "dorůst" a pak by se vidělo, zda by to "bylo živé" :-)

Odpovědět


Re: No jasně...

Josef Pazdera,2023-09-12 09:56:18

Souhlasím. Označení „syntetické embryo“ není správné ani šťastné, ale oblíbili si ho jak bojovníci odpůrci genetických modifikací, biotechnologií a novináři, takže se ujme.

Odpovědět


Re: Re: No jasně...

Martin Novák2,2023-09-13 19:34:04

"Není správné ani šťastné" - velice slabé vyjádření. To je newspeak a redefinice významu slova "syntetické". Pak se nemá nepřátelům vědy tak dařit když sami vědci přebírají jejich způsob boje a bojují tak sami proti sobě.
Která část buňky byla syntetizována? DNA z aminokyselin? Nebo snad jiná část?
Já to chápu tak že vše zůstalo původní, jen DNA byla "přebalena" a vznikl jednoduchý klon. Pod názvem syntetické embryo si ale většina lidí představí Vetřelce.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz