Děti ze zkumavky jsou častěji nemocné  
Dlouhodobé sledování nemocnosti dětí ukázalo, že ty, které byly počaty oplodněním ve zkumavce (IVF) jsou hospitalizovány dvakrát častěji.

Švédští výzkumníci se rozhodli zjistit jak si po zdravotní stránce vedou děti, které měly co do činění s asistovanou reprodukcí. Přišli na to, že děti po IVF trpí nemocemi častěji, než ostatní děti. Toto zjištění  vlastně ani nepřekvapuje, protože již dřívější pozorování ukázala, že u dětí po IVF se vyskytuje zvýšená úmrtnost, alespoň pokud jde o prvních několik let života. Tento jev  se vysvětluje jednak tím, že jedináčci po IVF se často rodí předčasně. Jednak to ale mže být i tím, že po IVF jsou častější vícečetné porody. To je následek toho, že se matce vkládá do dělohy více zárodků. Děje se tak proto, aby se zvýšila pravděpodobnost, že se alespoň některý z implantovaných zárodků uchytí a matka otěhotní.  V sázce totiž není nic menšího, než úspěšnost zákroků a tedy i prestiž pracoviště, které IVF provádí a tím pochopitelně i větší zájem klientů.  Ale protože to v přírodě chodí tak,že je něco za něco, tak mnohočetné porody s sebou nesou riziko větších komplikací, především pro děti z mnohočetných porodů.   


 

Pokud připustíme, že rodiče, kteří na své potomky čekali dlouho,  je do nemocnice k hospitalizaci vozí při každé prkotině,  potom jsou natom děti po IVF zdravotně   ještě lépe než jak to líčí  Kallenova studie.

Výzkum o kterém referujeme prováděl Dr. Bengt Kallen z University v Lundu.  Kallen se svými spolupracovníky  analyzovali záznamy o hospitalizaci a zajímali se také o výskyt nádorů u 16 000 dětí narozených po IVF.  V souboru, který se jim podařilo shromáždit, byly děti od jednoho do dvaceti let věku. Průměrná doba sledování dětí činila pět a půl roku. Z porovnání údajů vyplynulo, že IVF děti byly hospitalizovány téměř dvakrát častěji než ostatní děti. Zvýšené riziko hospitalizace bylo nejvyšší u dětí, které byly po IVF, a které pocházely z vícečetných porodů. Jedináčci na tom byli o něco lépe..
Průkazné rozdíly v nemocnosti se týkaly  infekcí horních cest dýchacích, svalových křečí, vrozených deformit a náhlých příhod. Pokud ale ze sledovaného souboru vyloučily děti předčasně narozené,  riziko nemocnosti u IVF dětí podstatně kleslo. Také zvýšený výskyt nádorů se u IVF dětí nezdá být významný a podstatný. Zajímavé na této je, že jakmile děti dosáhnou věku šesti let, problémy, které si s sebou nesou jako dědictví IVF, mizí jako mávnutím kouzelného proutku. Zvýšené riziko hospitalizace se u nich už dále neprojevuje.


Celá studie je jistě záslužná, má ale jednu vadu na kráse. Její autoři nemohou vyloučit fakt, že získané výsledky nejsou z části ovlivněny také tím, že rodičovské páry, které podstupují oplodnění IVF,  se o své  „vymodlené“ potomky starají s mnohem větší úzkostlivostí. Možná pro své ratolesti vyžadují od lékařů zvláštní péči...?


Pramen: Fertility and Sterility, září 2005

Datum: 15.10.2005 18:45
Tisk článku

Leonardo da Vinci - Landrus Matthew
 
 
cena původní: 990 Kč
cena: 842 Kč
Leonardo da Vinci
Landrus Matthew

Diskuze:
Pro přispívání do diskuze musíte být přihlášeni
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace