Preventivní odstraňování vaječníků  
Ze studie na ženách, kterým byly v dobrém úmyslu odnímány vaječníky vyplynulo, že tento zákrok je pro ně rizikový. Úbytek přirozeného pohlavního hormonu estrogenu, má zřejmě na ženy obdobný vliv, jako má na muže úbytek testosteronu - zvýšení rizika časnějšího úmrtí.

 

Vědci z Mayo Clinic zjistili, že pokud byly ženám pod 45 let odstraněny vaječníky, tak u nich ve srovnání s kontrolní skupinou žen stoupla ve sledovaném období úmrtnost 1,7krát.
Ženy umíraly na nádory, které měly souvislost s estrogeny a také u nich narostl počet případů onemocnění mozku a chorob srdce a cév. Zvýšené riziko se týkalo především žen, které po odstranění vaječníků nedostávaly estrogeny. K nárůstu zmíněných chorob docházelo u žen od desátého roku po operaci.
 
Temto poznatek znovu otevírá otázku vhodnosti preventivního odstraňování vaječníků u mladých žen. Řada dobře míněných preventivních zákroků, které měly ženu chránit, se s odstupem času jeví jako opatření, které ženy poškodilo a některé z nich dosud ohrožuje.

 

Walter A. Rocca: „Ženy, kterým byly preventivně odstraněny vaječníky, častěji umíraly na rakovinu a byly častěji postiženy onemocněním mozku a chorobami kardiovaskulárního systému.“

Chirurgové, kteří byli v kontaktu s výzkumnou skupinou z Mayo Clinic se už nechali slyšet, že místo "vyšmykávání nepotřebných orgánů“ se nyní budou mnohem víc snažit nemocné vaječníky nejdříve léčit a snažit se je zachránit, byť by to měly být jen jejich části  (například po autonehodách). V případech, kdy přes veškerou snahu bude muset dojít k odstranění vaječníků, tak bude žádoucí důsledněji uplatňovat náhradní podávání estrogenů. Problém tohoto náhradního řešení je v tom, že léčba syntetickým hormonem nemusí být zcela adekvátní. Polykání prášků s estrogenem nemusí být totéž, co zajišťují vaječníky. Ty totiž zásobují tělo hormonem ve složitých cyklech vycházejících z krátkodobých (denních) a dlouhých (měsíčních) period. 


Vědci vysvětlují  pozorovaná časná úmrtí mladých žen třemi možnými vlivy


1.) Nedostatkem estrogenu, který zvyšuje ženám riziko vzniku celé řady onemocnění, což ve svém důsledku vede k jejich časnějšímu úmrtí.

2.) Zatížením organismu v důsledku chirurgického zákroku, který jen usnadňuje projev již existující poruchy. I když toto vysvětlení nelze odmítnout, jeví se jako méně pravděpodobné. Jednak samotný zákrok není nijak složitý a také proto, že je málo pravděpodobné aby se toto „zatížení“ projevilo až po deseti letech.

3.) Jedná se o ženy, které mají genetické predispozice k chorobám pohlavního aparátu jako celku a jejich problémy s vaječníky jsou jen jednou součástí projevu jejich genetické predispozice. Ani tuto možnost nelze zatím vyvrátit, nicméně podle nám dostupných zdrojů takové geny zatím nebyly odhaleny.


Podle autorů studie jejich výzkum kromě jiného svědčí také o ochranném efektu, který tento pohlavní hormon má na ženský mozek a také o tom jak je jeho dostatek blahodárný pro kardiovaskulární systém.


Podrobnosti pokusu
Na závěr několik statistických dat pro představu, jakého souboru žen se výzkum týkal. Doktor Rocca svoje závěry opírá o sledování zdravotního stavu žen, které podstoupily jednostranné nebo oboustranné odnětí vaječníků v letech 1950 až 1987. Všechny ženy podstoupily zákrok ještě před menopauzou a u žádné z žen nebyly vaječníky odstraněny z důvodu zhoubného nádoru.

Pokud se z nějakého důvodu dostanete do situace, že je třeba aby Vám vzaly vaječník, a doporučí Vám, že z preventivních důvodů by se mohl odstranit i ten druhý, stálo by za to zavést řeč na studii z Mayo Clinic, s tím, že podrobnosti vyjdou příští měsíc v The Lancet Oncology.

V pokusu bylo 1293 žen, kterým odstranily jeden vaječník a 1097 žen, kterým nezůstal vaječník žádný. Jako kontrolní skupina sloužila skupina téměř dvou a půl tisíce vrstevnic, které odstranění vaječníků nepodstoupily. U všech žen byl sledován jejich zdravotní stav až do jejich úmrtí, nebo do skončení pokusu. Střední doba sledování žen se pohybovala v rozmezí 25 – 30 let. V té době zemřelo 1292 žen. 33 z nich  zemřelo po odstranění obou vaječníků dokonce krátce po výkonu, ještě před 45 rokem jejich věku.
Z uvedených počtů sledovaných osob je zřejmé, že se jedná o značně rozsáhlou studii. Proto trvalo zjišťování dat a provádění pohovorů s žijícími ženami tak dlouho - od roku 2001 až dosud. Výsledky studie byly přijaty do tisku a vyjdou v prestižmím vědeckém časopisu The Lancet Oncology.

 

Co říkají statistiky
Preventivní odstraňování obou vaječníků je „v módě“. Jenom v samotných USA ročně podstoupí odstranění vaječníků 1,2 milionů žen. U poloviny z nich jde o zákrok jednostranný, u druhé poloviny se jedná o odstranění oboustranné. Z pohledu nových poznatků je zarážející, že u poloviny žen u nichž jsou odstraňovány oba vaječníky, se jedná o odstranění toho druhého vaječníku jen z preventivních důvodů. Jinak řečeno, tento „preventivní“ výkon je prováděn třem stům tisícům žen ročně. Slovo preventivní jsme si dovolili dát do uvozovek protože má-li tým Dr. Rocca pravdu, tak právě tento druh výkonu ženám zvyšuje riziko vzniku nádorů a dalších nemocí.

 

Závěr
Když porovnáme tyto výsledky z Mayo Clinic se závěry týmu, který sledoval vliv hladiny testosteronu u mužů, zjistíme, že výsledek je prakticky totožný. Pokud ženě zralého věku „sebereme“ zdroj jejího přirozeného pohlavního hormonu - estrogenu, má to na její organismus dopad obdobný tomu, co se zdravým mužem udělá pokles hladiny testosteronu. V obou případech to znamená vyšší riziko brzkého úmrtí.  

Prameny:
Mayo Clinic
University of Washington

 

Datum: 21.09.2006 22:19
Tisk článku


Diskuze:


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace