Stromovitá struktura vesmíru  
Pojďme se podívat na komplexnost našeho kosmu, jenž nám dává život (a my jemu...).

 


Stojíme v krásném parku plném mohutných stromů a nemůžeme si nepovšimnout nevyhnutelnosti jejich růstu - od kmene k nejjemnější žilnatině listu/nejjemnějšímu kořínku.

 

 

Buk

Buk 

 

 

 Zvedáme hlavu a mezi košatými korunami na obloze proplouvají mořští koníci, jejichž ocásky sledují stromovitý růst.

 

 

turbulence

Generování turbulencí jako v lesním potůčku (Kredit USGS, NASA)

 

 

Tlukot našeho srdce sleduje v čase stejný vzor.

 

 

srdce

 Interiér srdce

 

 

Hnízda galaxií rovněž definuje krajina gravitačního potenciálu.

 

 

gravitace

 Krajina gravitačního potenciálu

 

 

 

 Jak extrémní počasí na našem Slunci, tak stejné toky v našem mozku jsou determinovány množinou symetrií (kalibrační grupou).

 

 

eletroman. toky

Elektromagnetické toky

 

 

strom mozku

 Strom mozku

 

 Jde o algebraickou varietu - tvar definovaný kořenovým systémem - po nemž kloužou struny, membrány, trojbrány apod., které jsou pouze excitacemi grupového manifoldu. Celý náš prostoročas sleduje tento tvar (uzel čisté geometrie). Viz. Vivat Crescat Floreat Martin Schnabl

 

 

Vakuový uzel

Vakuový uzel

 

 Od Velkého třesku se koruna našeho kosmu košatě rozrostla a je experimentálně dokázáno, že bude exponenciálně košatět do nekonečna. Zásadní je vidět celou košatou korunu kosmu najednou - podobně jako vidíme mohutné buky v parku. Zrovna jako umíme pomyslně stáhnout mohutný buk do matematického bodu, bude prospěšné učinit to nyní i s celou košatou korunou kosmu (kkk).


Začalo pršet, je krásný čerstvý vzduch, a my se nyní sousředíme na stažení celého košatého stromu do nularozměrného bodu, bodu v pomyslném kubickém modulu. Všude se začíná odpařovat mlha, která samozřejmě opět sleduje abstraktní prostorovou stromovitou síť.

 

 

Fraktál

 Fraktál

 

 

 

 To je dobře, protože naším dalším krokem bude kvantová deformace kalibrační variety determinující kkk. Základní princip kvantové fyziky: princip neurčitosti  vede ke kvantové rozplihlosti kkk - superpozici všech možných tvarů kkk. V parku u kmene buku vidíme mlhu, která obklopuje celou jeho korunu. Jako by začaly šlehat plameny mlhy z každé žilnatiny listu připomínající fraktální růst planetárních mlhovin.

 

 

Nebula

Planetární mlhovina

 

 

Frakt.

Fraktál

 

 Mlha všech možných podob kkk stáhnuté do bodu má za následek kvantovou rozplihlost uzlu čisté geometrie a náš bod v trojrozměrném modulárním prostoru se lineárně deformuje do nekonečné přímky.


Naše přímka reprezentuje kvantovou superpozici všech matematicky konzistentních kkk. Protože množina kvantově deformovaných kkk tvoří podmnožinu U-duálního manifoldu (podrobněji zde), nekonečnou přímku musíme deformonat do nekonečné roviny. Mlžná koruna buku potřebuje nyní zobecnit, ovšem náš park nám již bohužel nebude stačit. V tomto U-parku rostou stromy nabývající libovolného počtu rozměrů, přičemž mohutnost kondenzace mlžné koruny nabývá kontinua.

 

 

U dualita

U-dualita je množina symetrií supersymetrické teorie strun

 

 

 Nekonečná rovina v trojrozměrném modulu reprezentuje kvantovou superpozici všech stromů rostoucích v U-parku. Náš buk je tedy jedním z nespočetně mnoha elementů U-duálního manifoldu. Není bez zajímavosti, že náš buk můžeme převrátit naruby, abychom skutečně viděli, že se jedná o hrdlo černé díry. A U-duální hrdlo černé brány je definované právě nilpotentními orbity U-duálního manifoldu. Zrovna tak jak jsou méně rozměrné brány pouhými poruchami v kalibračním poli jedné nestabilní brány vyplňující U-duální manifold, tak jakkoli zauzlované a libovolně rozměrné hrdlo černé brány je kondenzátem jednoho nestabilního U-duálního hrdla černé brány (elementem grupy kořenového systému U-duální algebry).

 


Naši nekonečnou rovinu musíme nakonec deformovat tak, aby vyplnila celý trojrozměrný modulární prostor. Vynucuje si to totiž ekvivalentní konzistenční síla nespočetně mnoha matematických formalismů definujících U-duální hrdlo černé brány.

 

 

plocha

 Ekvipotenciální plocha vůči konzistenční síle matematických formalismů definujících U-duální hrdlo černé brány vyplňující U-duální manifold

 

 

Čili náš buk z U-parku je vnořen do obecnější abstraktní koruny, jejíž souřadnicovou soustavou je konzistentní modelování s axiomatickým systémem.

 

Za zmínku stojí skutečnost, že struktura U-duálního hrdla černé brány, hrdla definovaného nespočetně mnoha axiomatickými formami, hrdla vyplňujícího U-duální manifold, je identické struktuře žádného hrdla.
Na závěr si dovolme upozornění, že neuvažování naší krychle najednou v textu bylo pouze pomocné a abychom uchopili skutečnou komplexitu našeho kosmu, musíme uvažovat o krychli najednou.


 

Slovníček aneb abychom si rozuměli

černá brána - zobecnění černé díry; alternativní popis p-brán

 

ekvipotenciální plocha - plocha mající stejný potenciál; např. model povrchu Země, geoid, je ekvipotenciální plocha vůči gravitačnímu poli

 

dráhový integrál - způsob formulace kvantové teorie, jenž vyjadřuje vývoj systému jako výsledek superpozice všech možných drah

 

fraktál - soběpodobný objekt; charakteristický tvar na všech měřítkách

 

kalibrační symetrie - symetrie implikující existenci interakcí (sil)

 

kontinuum - mohutnost množiny reálných čísel; nespočetná množina

 

konzistence - matematická bezesornost

 

kořenový systém - uspořádání vektorů v euklidovském prostoru, které formují kořeny grupy

 

kvantová rozplihlost - kvantové fluktuace jako nevyhnutelné turbulentní změny v hodnotě pole na malých měřítkách vynucené principem neurčitosti

 

kvantová superpozice - vytváření stavů systému skládáním dalších stavů; kombinace je třeba interpretovat pravděpodobnostním způsobem

 

modulární parametr - skalární pole, jehož všechny hodnoty jsou stejně dobré, potenciál pro takové parametry je konstantní

 

modulární prostor - prostor, jehož souřadnice jsou modulární parametry; prostor všech možných hodnot modulárních parametrů

 

nilpotentní orbity - prostor nábojů se rozkládá na orbity různých rozměrů při akci U-duality; požadujeme-li, aby se Casimirovy operátory U-duality rovnaly nule, výsledný fázový prostor je sjednocením nilpotentních orbit

 

princip neurčitosti - komplementární fyzikální veličiny (poloha-hybnost, energie-čas) nemohou být současně měřitelné s přesností větší než Planckova konstanta; pole se vlní mezi všemi možnými hodnotami

 

struny, membrány, trojbrány - základní jedno-, dvou-, třírozměrné objekty; obecně p-brána obsahuje p-prostorových rozměrů

 

supersymetrie - symetrie mezi látkovými a silovými částicemi

 

teorie superstrun - teorie strun (sjednocující teorii relativity s kvantovou mechanikou, popisující elementární částice jednorozměrnými objekty vibrující energie) obsahující supersymetrii

 

U-dualita - kombinace S-duality (symetrie mezi velkou a malou kvantovou rozplihlostí) a T-duality (symetrie mezi systémy svinutými na malém a velkém toru); množina všech symetrií strunové/M-teorie

 

varieta - tvar prostoru (anglicky manifold)

 

vnoření - (ikluze) vztah mezi dvěma prostory; podprostor (podmnožina) je vnořen do prostoru (možiny)

 

zauzlované hrdlo - topologie hrdla definovaná kalibrační symetrií

 

Datum: 13.10.2007 01:17
Tisk článku

Související články:

Vesmírem s novým průvodcem     Autor: Josef Pazdera (18.11.2022)
Červí díry jsme už možná detekovali. Odhalila by je gravitační čočka     Autor: Stanislav Mihulka (15.11.2022)
Kvantový simulátor s ultrachladným draslíkem napodobuje mladičký vesmír     Autor: Stanislav Mihulka (11.11.2022)
V blízké galaxii se možná srazí supermasivní černé díry. Během 3 let     Autor: Stanislav Mihulka (01.09.2022)
Nové vysvětlení temné energie: Nafukování prázdnot ve vesmíru     Autor: Stanislav Mihulka (14.08.2022)Diskuze:


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakceTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace