Přirozené ohřívání Arktidy  
Ti, co pochybují o tom, že současné změny klimatu vyvolal člověk, dostali podle předního amerického časopisu Scientific American „další potřebnou munici“. Scientific American tak reaguje na novou studii švédského týmu zveřejněnou v Nature.

 

 

Citujeme nejprve Scientific American: „Nová studie odhalila, že ke zdvojnásobení tempa tání ledu v Arktidě významně přispívá dokonale přirozený proces (tedy proces nevyvolaný člověkem). Obvykle je z arktického oteplování čili „amplifikace“ podezírán zpětněvazebný cyklus, v kterém globální oteplování vyvolané vzestupem hladin oxidu uhličitého snižuje množství sněhu a ledu, od kterého se odráží sluneční záření, což následně vyvolává vzestup místních teplot a urychluje tání. Vědci ze stockholmské university publikovali v Nature studii, podle které v letech 1979 až 2001 docházelo k největšímu prohřívání vzduchu nad Arktidou až ve výšce několika kilometrů tedy mimo působnost zpětněvazbeného cyklu. Místo toho švédští vědci přisuzují oteplení ve velkých výškách energii uvolněné mořskými proudy přicházejícími z jihu. Ty pak v kombinaci s oteplením, jež vyvolává člověk urychlují klimatické změny v Arktidě.“

 

Zvětšit obrázek
Módní záležitostí je dávat vinu za tání ledu v Arktidě nám, lidem. Švédská studie dokládá vliv přirozeného procesu na který člověk vliv nemá. (Kredit Wikimedia)

Ze studie v Nature nazvané „Vertical structure of recent Arctic warming“ (Nature 451, 53-56, 2008), jejímiž autory jsou Rune G. Graversen, Thorsten Mauritsen, Michael Tjernström, Erland Källén a Gunilla Svensson přinášíme překlad abstraktu:

 

„Povrchové oteplování v Arktidě bylo ve srovnání s globálním průměrem v posledních desetiletích  téměř dvojnásobné. To je fenomén, kterému se říká „arktická amplifikace“. Příčiny této amplifikace zůstávají nejasné. Svou roli může hrát zmenšení sněhové a ledové pokrývky. Klimatické modely ukazují, že když rostou globální teploty, pak se ledová a sněhová arktická pokrývka zmenšuje a to vyvolává další arktické oteplování. Změny ledové a sněhové pokrývky vyvolávají změny albeda, zvyšují plochu moře, která v chladných obdobích opět zamrzá, a snižují tloušťku ledu. To vše napomáhá uvolnění tepla z oceánu do atmosféry. Za příčinu arktické amplifikace jsou považovány i změny v cirkulaci oceánu, atmosféry a rovněž oblačnost.

My jsme zkoumali vertikální rozložení teplotních změn v Arktidě na sklonku 20. století. Nalezli jsme důkazy o teplotní amplifikaci vysoko nad povrchem země. Zpětněvazbné mechanismy vyvolané táním ledu a sněhu nemohou  být příčinou oteplování po většinu roku, protože tyto procesy ovlivňují teploty jen v nejnižších vrstvách atmosféry a vyvolávají teplotní změny, které jsou patrné jen na jaře. Významný podíl na amplifikaci musí být tedy vysvětlován mechanismy, jež vyvolávají oteplení vysoko nad zemským povrchem. Sledovali jsme vztah teploty atmosféry nad Arktidou a energie, která je transportována do Arktidy, a zjistili jsme, že v letní polovině roku lze většinu oteplení vysvětlit právě tímto faktorem. Vyvodili jsme proto závěr, že změny v atmosférickém transportu tepla mohou být významnou příčinou současné amplifikace teplot v Arktidě.“

 

Pramen:  Scientific American, Nature


Adresa na korespondujícího autora studie: Rune G. Graversen, Department of meteorology, Stockholm University, S-106 91, Stockholm, Sweden


 

Datum: 09.01.2008 09:16
Tisk článku

Zničí nás klima, nebo boj s klimatem? - Klaus Václav
 
 
cena původní: 99 Kč
cena: 84 Kč
Zničí nás klima, nebo boj s klimatem?
Klaus Václav
Související články:

Dostane virus Nobelovku za ekologii?     Autor: Vítězslav Kremlík (30.05.2020)
Za jižním polárním kruhem padl teplotní rekord... v roce 1974     Autor: Vítězslav Kremlík (17.02.2020)
Jakou prioritu mají pokusy o zmírnění globálních změn klimatu?     Autor: Miloslav Pouzar (02.01.2020)
Degradace hnutí za klima v Česku je nejspíše úplná     Autor: Vladimír Wagner (19.11.2019)
Náš boj s klimatem     Autor: Josef Pazdera (06.11.2019)Diskuze:
Pro přispívání do diskuze musíte být přihlášeni
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace