Korupce v Mezivládním panelu o změně klimatu  
Kompletně celou zprávu IPCC 4AR (2007) hodnotilo pouze 5 posuzovatelů. K hypotéze o člověkem zaviněném oteplování mělo námitky 23 posuzovatelé, 4 byli pro. Data se sbírala také z meteorologických stanic umístěných na parkovištích, poblíž silnic, plechových střech, klimatizačních zařízení, apod. Nasbíraná data tak byla ovlivněna směrem k vyšším teplotám.

 

 
Mezivládní panel o změně klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) nám chtěl během roku 2007 namluvit, že jeho zpráva IPCC 4AR (Fourth Assessment Report, Čtvrtá hodnotící zpráva) byla pečlivě posouzena stovkami vědeckých pracovníků a že všichni souhlasili s jejím obsahem
http://ipcc-wg1.ucar.edu/wg1/Comments/wg1-commentFrameset.html

Připomeňme také, že politik Al Gore a IPCC pro svou Forth Assessment Report 2007 obdrželi Nobelovu cenu míru (2007).

 

Korupce je latinské slovo pro prodejnost veřejných činitelů, pro podplácení, uplácení, mravní úpadek a rozklad. Představte si skupinu vědců, kteří objeví nový lék proti rakovině a tvrdí, že jejich lék je účinný. Vláda tuto skupinu vědců požádá o sestavení komise, která by jejich výsledky ověřila a zhodnotila. Po určité době se objeví komise sestavená právě z těch lidí, kteří se chlubili svým objevem. A právě to se stalo při posuzování Čtvrté hodnotící zprávy IPCC. Vědci, kteří v primárním výzkumu zkoumali vliv lidí na klima na Zemi se stali vedoucími skupin nebo posuzovateli při posuzování svých výsledků. Důsledkem pak bylo, že si pochválili vlastní výzkumy a také ty, na kterých spolupracovali. Korupce je ošklivé slovo. Lze je sice opsat – korupční vědci jsou nositeli právně zaručených zájmů nebo také právně zainteresovaní – na věci se tím ale stejně nic nemění.

 

 

Jádrem zprávy IPCC 4AR (2007) byla 9. kapitola. V ní se dokazovalo, že změna klimatu je způsobena člověkem. Ve skutečnosti 9. kapitolu pochválili pouze 4 posuzovatelé, kteří nebyli nositeli právně zaručených zájmů – říkejme jim nezávislí. Dvacetdva nezávislých mělo námitky a jeden nezávislý posuzovatel tuto kapitolu doslova roztrhal na kousky svými 572 poznámkami (49,2 % všech poznámek k této kapitole). Komentáře posuzovatelů tak neukázaly žádnou nebo slabou podporu pro tvrzení IPCC, že antropogenické emise kysličníku uhličitého způsobily oteplování. Zbylí 31 posuzovatelů právně nezávislí nebyli.

 

 

Sumárně se na vědeckém hodnocení zprávy podílelo 308 posuzovatelů. Ale kompletně celou zprávu přečetlo a hodnotilo pouze 5 posuzovatelů. S touto realitou extrémně kontrastují různé pavědecké zprávy v odborných i běžných mediích, které uváděly, že až 2500 vědců posoudilo a podpořilo nálezy IPCC 4AR (2007). Redakce těchto pavědeckých zpráv své čtenáře manipulovaly tím, že se předstíralo, že všech 2500 vědeckých pracovníků četlo celou zprávu.


 

Přejděme k některým detailům
- Každou kapitolu průměrně hodnotilo 67 posuzovatelů (minimum 34, maximum 100)
- 214 posuzovatelů (69 %) okomentovalo dvě kapitoly nebo jen jednu a 60 posuzovatelů ohodnotilo v průměru méně než tři kapitoly
- 3 nezávislí jednotlivci a 2 vládní posuzovatelé měli komentáře ve všech´kapitolách (to je těch pět posuzovatelů co četli celou zprávu)
- Pouze 49 posuzovatelů napsalo více jak 50 komentářů
- Pouze 22 vlád jmenovalo posuzovatele. Z nich 5 komentovalo pouze jednu kapitolu s průměrem 3 komentáře na kapitolu.
- Editoři zprávy odmítli 25 % komentářů posuzovatelů.

Rozhodující 9. kapitolu posoudili 54 jedinci a 8 vládních reprezentantů, ale skoro 1/3 posuzovatelů učinili pouze jeden komentář.
- 31 z těchto 54 byli na kapitole právně zainteresováni, buďto jako editoři nebo se citoval jejich výzkum (54 – 31 = 23)
- 26 bylo autory nebo spoluautory v konečném návrhu
- 10 posuzovatelů explicitně poukázalo na vlastní články 
Zprávy IPCC se zdají být vytvořeny na obsáhlé shodě vědeckých článků, ale ty jsou výsledkem výzkumů, který byly financovány pod silným vlivem předchozích IPCC zpráv. Lze tak nárokovat tvrzení, že IPCC usiluje o sebezvěčnění a korupci běžného vědeckého postupu.

 

kapitoly

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

posuzovatelé

143

71

47

16

4

7

5

4

4

3

5

Tabulka ukazuje, kolik posuzovatelů hodnotilo jednu kapitolu (143), kolik dvě kapitoly (71), atd.

 

kapitola

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

počet posuzovatelů

53

100

87

34

64

75

70

58

62

87

49

Tabulka zobrazuje počet posuzovatelů u každé kapitoly. První kapitolu posoudilo 53 posuzovatelů, atd.

 


Údaje byly dále analyzovány a autor analýzy John McLean dospěl k závěru, že není pravda, že by stovky expertů pilně posuzovali všechny kapitoly. Pravdivým obrazem spíše je, že „průměrně“ 64 posuzovatelů hodnotilo jednu kapitolu a polovina z nich učinila velmi málo komentářů (1 až 5).

 

Skoro všechny vlády hovoří o tom, že změna klimatu je jeden z jejich ústředních témat. Množství komentářů ukazuje ale něco jiného.

 

kapitola

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Datum: 15.02.2008 19:25

Související články:

Umělé stromy dračí krve     Autor: Josef Pazdera (15.03.2011)
Dopis kancléřce Merkelové     Autor: (29.08.2009)Diskuze:


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce