Spor o hokejku uzavřen  
Na podzim 2009 na veřejnost unikly e-maily vedoucích autorů IPCC. Vrhly nové světlo mimo jiné i na otázku platnosti tzv. hokejkového grafu.

POLITICKÉ TLAKY

Klimatolog Keith Briffa (vedoucí autor Třetí zprávy IPCC) v e-mailu z 22. září 1999:
„Vím, že je tu tlak, abychom vytvořili úhledný příběh o oteplení, které zjevně za tisíc let nemá obdoby, ale realita není tak jednoduchá. (…) Jsem přesvědčen, že před tisícem let bylo pravděpodobně stejně teplo jako dnes."


KAM SE PODĚLA LIA (Little Ice Age)?

Keith Briffa píše Edu Cookovi 10. září 2001:
„To co je tady zapotřebí udělat je jednoznačně toto – zjistit PROČ MBH má tak nevýraznou malou dobu ledovou. Tím, že se neukážou ostatní data z letokruhů, které malou dobu ukazují a tím, že se nezkoumá, proč ji MBH naopak neukazuje (ačkoli používá řadu stejných a už RCS standardizovaných dat) je spíše matoucí, než aby to pomohlo tu záležitost vyjasnit.“ 
Ani vedoucí autor IPCC, který řídil danou kapitolu spolu s Mannem, netušil, proč Mann vygumoval malou dobu ledovou!


RECENZENTI HOKEJKU VYDALI BEZ KONTROLY

John Costella, The Climategate Emails, Science and Public Policy Institute , 8.červen 2010:

V e-mailu z 16. ledna 2004 Phil Jones píše, že odmítá někomu ukázat data, na kterých byl založen hokejkový graf. Takové novoty jako „peer-review“ zavádět nechce.

Jones: „Miku, toto je JEN PRO TVÉ OČI… PROSÍM SMAŽ TO, neukazuj to ani Rayovi a Malcolmovi… Studie, o kterých McIntyre a McKitrick píší, byly publikovány v Nature v roce 1998  v menší míře též v Geophysical Research Letters v roce 1999. Recenzenti tehdy data nepožadovali (všechny teplotní proxy série) ani nepožadovali počítačové programy. Takže přistoupit na tuto žádost o kontrolu představuje VELMI nebezpečný precedent.“


Jinak řečeno, lidé, kteří léta obhajovali Mannův hokejkový graf, obhajovali studii, která odráží spíše přání autorů, než reálná fakta. Vzniká otázka, jaké předpisy pro výběr recenzentů, kteří mají dbát na kvalitu publikovaných článků, vlastně Nature má?


O peer-review Hokejky se až 7 let po publikaci dodatečně pokusil Wegmanův a Northův panel na žádost amerického Kongresu.
Kongresmany tehdy pobouřil výrok Michaela Manna ve Wall Street Journal, že nátlaku skeptiků neustoupí a svá data nikomu zkontrolovat nedovolí. Že by to znamenalo „ustupovat zastrašování.“ To byl důvod zřízení obou panelů.


NORTHOVA ZPRÁVA: S HOKEJKOU JE TO JAKO S MIMOZEMSKÝM ŽIVOTEM

Gerald.R. North et al. Surface Temperature Reconstructions for the last 2000 Years. National Research Council of the National Academies. 2006 
G. North stál v čele panelu americké akademie věd, který na žádost Kongresu USA přezkoumával v roce 2006 Hokejkový graf.
„Výbor pokládá za možné (plausible), že  v posledních dekádách 20.století byla severní polokoule teplejší než v jakémkoli srovnatelném období za posledních tisíc let. (…)
Avšak méně jisté jsou původní závěry Manna a kol. (1999), že „90.léta 20.století jsou pravděpodobně nejteplejší dekádou a rok 1998 nejteplejším rokem za nejméně tisíc let“, protože míra nejistoty vlastní rekonstrukcím teplot jednotlivých roků a dekád je větší než míra nejistoty u delších časových období a protože ne všechny dostupné proxy obsahují záznamy o teplotách v takto krátkých časových úsecích.“


Jinak řečeno, my středověké teploty takto přesně neznáme. Vyloučit se nedá nic, ale důkazy nejsou. Také se nedá vyloučit, že mezi námi žijí duchové nebo skrytí mimozemšťané. Jsou ale nějaké důkazy? Nejsou.

Dále si Northova zpráva stěžuje na Greenpeace a další, kteří zdůrazňují tu černou hokejku uprostřed, ačkoliv určující jsou okraje onoho „žlutého pole“ (rozsah nejistoty).
(Northova zpráva, str. 14): „Navzdory širokému poli nejistoty (error bars), tento graf byl některými nesprávně vykládán, jako by indikoval existenci jedné „definitivní“ rekonstrukce vykazující až do půle 19.století jen malou variabilitu klimatu. Je také nutno zdůraznit, že rozsah nejistoty v grafu jako je tento, nezahrnuje všechny nejistoty, které jsou spojeny s velkými rekonstrukcemi povrchových teplot na základě proxy indikátorů.“


Mannův graf má míru nepřesnosti plus minus půl stupně Celsia. Mannův graf vlastně říká, že před tisíci lety mohlo být téměř stejně teplo jako dnes… nebo o 1°C chladněji. Podle žlutého pole MBH99 bylo ve středověku některé roky vlastně stejně teplo jako dnes.


Proto Northova zpráva říká, že správnost Hokejky se nedá zcela vyloučit (plausible). Tak mlhavou prognózu lze opravdu vyloučit jen těžko. My nevíme, zda ve středověku bylo stejně teplo, nepatrně tepleji, či nepatrně chladněji než dnes.
McIntyre o Northově zprávě: NAS Panel Report. 22. června 2006. 


ZPRÁVA WEGMANOVA PANELU PRO AMERICKÝ KONGRES
Edward Wegman et al. Ad hoc committee report on the Hockey Stick global climate reconstruction. 2005.  

Wegman vedl panel statistiků americké akademie věd. Statistikové jsou více kvalifikováni nežli klimatologové. Paleo-rekonstrukce typu Hokejka se konstruují pomocí počítačových algoritmů a statistických metod. Klimatologové však v tomto oboru nebyli školeni a dopouštěli se školáckých chyb. To potvrdila i letos Oxburghova zpráva:

„Protože chybí plná dokumentace jejich dat a počítačového kódu, nemohli jsme reprodukovat jejich výsledky. Avšak úspěšně jsme replikovali výsledky, ke kterým došli McIntyre a McKitrick.

Shledali jsme, že studie MBH98 a MBH99 (hokejkový graf) jsou poněkud obskurní a neúplné a kritika, kterou vznesli McIntyre a McKitrick ve studiích MM 03, MM05a, MM05b, je platná a přesvědčivá (valid and compelling).


Dále jsme analyzovali sociální síť autorů v oboru teplotní rekonstrukcí a  zjistili jsme, že nejméně 43 autorů má přímé vazby na dr. Manna a jsou spoluautoři jeho článků. Výsledky této analýzy naznačují, že autoři v oboru paleoklimatologických studí jsou úzce propojeni a tudíž „nezávislé“ studie možná nejsou tak nezávislé jak by se na povrchu mohly jevit.


Je důležité upozornit, v jaké izolaci paleoklimatologická komunita žije; ačkoliv zásadně závisí na statistických metodách, zdá se, že nejsou v kontaktu s komunitou statistiků. Dále pozorujeme, že data, výsledky a materiály pro výzkum jsou sdíleny jen velmi neochotně a namátkově. V tomto případě soudíme, že se příliš spoléhalo na peer-review recenzní proces, který však nebyl nutně nezávislý.
Náš panel je přesvědčen, že analýza jeho dat nepotvrzuje Mannovo tvrzení, že 90. léta 20. století byla nejteplejším desetiletím za tisíc let a že rok 1998 byl nejteplejší rok za tisíc let.“
 


HIDE THE DECLINE - zamaskuj pokles
Pan Metelka v článku 22.března 2008 Malá rada klimaskeptikům kárá klimaskeptiky, že prý uvádějí své grafy jen cca do roku 1980.
S ironií píše: „Jenže klima neskončilo rokem 1980, vážení…“

Háček je v tom, že grafy teplot odvozené z letokruhů ustřihávají kolem roku 1980 sami alarmisté!!
Jde o tzv. „Mikův trik z Nature… na zakrytí poklesu teplot“ (Mick’s Nature trick… to hide the decline) . Tuto větu ale v roce 2008 ještě pan Metelka neznal. Pochází z e-mailu Phila Jonese, který unikl na veřejnost na podzim 2009 v rámci aféry „Climategate“.

Smyslem triku je zamaskovat, že letokruhy stromů ukazují po roce 1970 jen asi poloviční oteplení oproti tomu, co nám tvrdí IPCC a CRU. Tento rozpor mezi oficiálními grafy a realitou letokruhů se nazývá eufemisticky „problém divergence“.

Když Jones vytvořil své grafy, jak ví, že je má správně? Musí je porovnat s nějakým nezávislým indikátorem. Porovná je se stromy a zjistí, že ten svůj graf má špatně. Ve Třetí zprávě IPCC 2001 i ve Čtvrté zprávě 2007 se rozhodli tento rozpor zamaskovat. Letokruhy ustřihli a Jonesovu křivku tam nechali.


Hide the decline:
 

(Graf 6.10b z IPCC AR4 WG1. Letokruhy žádné mimořádné globální oteplení po roce 1960 nevykazují. Barevně nepohodlné letokruhy, černě graf HADCRUT od Phila Jonese. Černý graf je zřejmě zkreslený vlivem městských tepelných ostrovů)


Komu budete věřit spíše? Stromům nebo Jonesovi, který výpočty ke svým grafům příhodně „ztratil“? V létě 2009 Jones oznámil, že výpočty, jak došel ke svým grafům, nikomu neukáže, protože je prý nearchivoval nebo je dávno poztrácel. Klimatolog Michaels o tom napsal článek Globální oteplování sežral pes
Důvěru ve spolehlivost Jonesových grafů podkopává i nevalné hodnocení, které mu vystavil jeho vlastní programátor v poznámkách, které unikly na veřejnost (Harry Readme). Viz zde.
 

HARVARDSKÁ STUDIE Z ROKU 2003: SOUČASNÉ TEPLOTY NEJSOU VÝJIMEČNÉ
Soon, Balliunas, Idso, Legates. Reconstructing climatic and environmental changes of the past 1000 years: A reappraisal. Energy & Environment, Vol. 14, Nos. 2 & 3, 2003
Toto je rozšířená verze té studie, která v roce 2003 rozzuřila klimatologickou mafii. Nepodařilo se jim otištění zablokovat, tak se rozhodli časopisu Climate Research aspoň pomstít a zničit ho. Když tyto machinace praskly, US senátor Sensenbrenner to označil za „klimatický fašismus.”
Když s někým nesouhlasí vědec, otiskne své argumenty ve vlastním článku. Když s někým nesouhlasí mafie, pokusí se ho zabít či jinak odstranit.

Bývalý ředitel CRU Wigley v e-mailové korespondenci: „Musíme se zbavit také redaktora von Storcha.” Zdá se, že v klimatologických kruzích se příliš čte Mario Puzzo.


Přehled studií potvrzující existenci středověkého optima viz na www.co2science.org , sekce MWP projekt.

Červeně jsou vyznačeny regiony, kde místní paleoklimatologické doklady vykazují jasné lokální středověké teplé období (800-1300 n.l.). Zdá se, že Mann něco přehlédl.


IPCC ODVOLALA SVÉ TVRZENÍ, ŽE ROK 1998 BYL NEJTEPLEJŠÍ ZA TISÍC LET
Stephen McIntyre. AR4 on 1998 was the warmest year. 3.května 2010.

Známý kanadský badatel Stephen McIntyre varoval před chybami v hokejkovém grafu celá léta. O jeho odborných kvalitách svědčí i to, že figuroval jako recenzent (reviewer) ve Čtvrté zprávě IPCC – kde mimochodem kritizoval (marně) nové „hide the decline”.

McIntyre píše: „Jak většina čtenářů mého blogu ClimateAudit ví, před pár lety jsem se pídil, odkud mohli vědět, zda rok 1998 byl nejteplejší rok za tisíc let – což je tvrzení, které ve Čtvrté zprávě IPCC už neuvidíte. Na první pohled (ani na druhý či pátý) se k tomuto tvrzení – které bývalo tak prominentní - AR4 nikde nevyjadřuje.
28. července 2006 koordinující autor 6. kapitoly Overpeck přeposlal Briffovi dotaz od předsedkyně Pracovní skupiny č. 1 Susan Solomonové. Šlo o rozumnou otázku, kam se podělo tvrzení, že rok 1998 byl nejteplejší rok a 90. léta nejteplejší dekáda za tisíc let.“

Briffa odpověděl: „Třetí zpráva podle mého soudu vůbec neměla nic říkat o případné rekordnosti jednotlivého roku 1998. Důvodem je, že většina rekonstrukcí má příliš velký rozsah nejistoty u odhadů teploty jednotlivých roků.“

Nakonec tvrzení o rekordnosti teplot 90.let ze Čtvrté zprávy IPCC vypustili, ale učinili tak bez vysvětlení. Nikde není napsáno „mýlili jsme se, bylo to špatně, omlouváme se”. Nikde nejsou uvedeny důvody, proč toto tvrzení vypustili. Svůj omyl vypustili potichu, bez omluvy.


PHIL JONES O STŘEDOVĚKÉM OPTIMU
Q&A: Professor Phil Jones. BBC, 13. února 2010:
„Hodně se mluví o tom, zda středověké teplé období mělo globální rozsah nebo ne. MWP je nejvýraznější v částech Severní Ameriky, Severním Atlantiku a Evropě a v částech Asie. Aby bylo globální, museli bychom pro MWP mít více dokladů z tropického pásma a jižní polokoule. Z těchto regionů máme však jen velmi málo paleoklimatických záznamů."

Jones po aféře Climategate uznal, že MWP je jasně prokázáno na severní polokouli, odkud máme nejvíce dat. Jiné části světa nemáme dostatečně prozkoumané, proto nelze o středověké globální teplotě dělat závěry. Vygumovat MPW z dějin bylo nepodložené.
 

ZÁVĚR
Chybnost hokejkového grafu byla zřejmá některým autorům IPCC už v době vydání Třetí zprávy (Briffa). Northova i Wegmanova zpráva v roce 2006 potvrdila kritiku, kterou vznášel Steven McIntyre. Čtvrtá zpráva IPCC proto vypustila Mannovo tvrzení z TAR, že 90. léta a rok 1998 byly nejteplejší za tisíc let. A do dějin se znovu vrátila malá doba ledová.

Bohužel někteří hůře informovaní alarmisté hokejkový graf obhajují dodnes. Tomu se říká „urban myth“. Moderní mýty mají tuhý kořínek.

Příčinou, proč se tyto chyby neodhalily už v počátcích, bylo, že IPCC dosadila Michaela Manna do čela kapitoly, která měla hokejku nezávisle a nezaujatě posoudit. Z této pozice mohl nedůtklivý Mann zablokovat jakoukoli kritiku svojí práce. Selhaly i peer-review mechanismy v Nature a IPCC, které to publikovaly bez kontroly.


Autor je zakladatel stránek www.klimaskeptik.cz

Datum: 05.08.2010 15:17
Tisk článku

Související články:

Konsensus klimatologů na špatném základě?     Autor: Josef Pazdera (28.08.2017)
Vinit ze sucha globální oteplování je zcestné     Autor: Josef Pazdera (15.11.2012)
Klimatologický hokej v Ekolistu     Autor: Redakce (10.03.2011)
Šéf IPCC: „Od médií zachovejte odstup“     Autor: Dagmar Gregorová (19.07.2010)Diskuze:Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace