Moře informací prudce stoupá  
...jednoznačně vlivem člověka zdokonalujícího informační technologie. Jak za 20 let od nástupu osobních počítačů vzrostla celosvětová kapacita pro zálohovaní a přenos dat a jak závratně se zvyšoval výkon počítačů? Dvojice vědců ve snaze najít tu nejpřesnější odpověď se zabývala vším, co lidstvo přetváří na globální informační společnost

 

Zvětšit obrázek
Studie se zabývá vývojem informačních technologií za období 1986 až 2007. Vzpomínáte si na začátek tohoto 20letí? Počítač TNS (Ten Náš Systém) ze Slušovic byl za „pouhých“ 25 tisíc Kčs v době, kdy v této chloubě socialistického zemědělství stál oběd v jejich jídelně 2 Kčs. (více zde)

Na základě posouzení technických možností 60 analogových a digitálních technologií jsme odhadli celosvětovou kapacitu ukládání, přenášení a zpracování informací v období 1986 až 2007“, takto uvádějí Martin Hilbert z University of Southern California a Priscila Lópezová z Universitat Oberta de Catalunia, čili z Katalánské open-university, svůj odborný článek zveřejněný v internetovém vydání Science express, který představuje jakousi internetovou předpremiéru vědeckých článků, z nichž se pak velká část objeví i v papírovém vydání Science.


20leté období 1986 - 2007 bylo pro informační technologie obdobím dech vyrážejícího rozmachu. Internet, jenž je bezpochyby nejdynamičtějším informačním nástrojem pro jedno i obousměrnou komunikaci, moderní počítače a jejich programové vybavení rozšiřují naše možnosti tak, že i Verne by žasl. Jestli Gutenbergův tiskařský stroj, jeden z nejdůležitějších vynálezů, ovlivnil vývoj Evropy a posléze celého světa tím, že umožnil zaznamenávat, uchovávat a šířit informace mnohem efektivněji, jak moderní společnost formují současné informační technologie?

Zvětšit obrázek
Analogový a digitální signál

Významným přelomem byl rok 2002, který můžeme označit za počátek digitálního věku. Jak vědci odhadli, tehdy množství digitálně zpracovaných dat převýšilo objem těch analogových. A již o 5 let později, v roce 2007, téměř 94 procent obsahu celosvětového informačního skladiště mělo digitální formu.


Co se zpracování a rozšiřování informací týče, jaké byly v roce 2007, tedy na konci 20letého vědci studovaného období, technické možnosti lidstva?


1) Uložit 2,9 x 1020 optimálně zapakovaných bajtů (bajt, anglicky byte = 8 bitů, posloupnost 8 nul a jedniček). Celkový objem uskladněných dat se meziročně v zkoumaném období zvětšoval o 23 %.


2) Ve formě jednosměrného přenosu dat – tisk všeho druhu, družice GPS, televizní a rozhlasové vysílače - rozšířit 1,9 zettabajtů, tedy 1,9 x 1021 bajtů. V přepočtu to představuje množství informací, které by si každý člověk planety mohl každý den přečíst ve 174 novinových výtiscích. Samozřejmě tato čísla neberou v úvahu, že zprávy v různých tiskovinách jsou stejné, jde jenom o vytvoření představy o objemu jednosměrně šířených informací. Průměrný meziroční nárůst tohto objemu dosahoval 6 % (v zkoumaném období 1986 – 2007)

Zvětšit obrázek
A komu se navzdory socialistické ochraně před upadajícím Západem podařilo získat ZX Spectrum firmy Sinclair Research Ltd., byl jednoduše "King". (zdroj)

 

3) V oblasti obousměrného přenosu dat – například přes telefony, počítačové sítě nebo poštou – rozposlat 65 exabajtů, tedy 65 x 1018 bajtů, což odpovídá šesti novinovým výtiskům na každého člověka a den. V daném období se každým rokem těchto dat přeneslo o 28 % více, než v tom předešlém.

 

4) Na všech programovatelných počítačích provádět 6,4 x 1018 operací za sekundu, což se řádově podobá počtu nervových vzruchů aktivního lidského mozku. Právě souhrnný výkon všech komputerů světa meziročně narůstal ze všech sledovaných ukazovatelů nejvíce - v průměru o 58 % za rok. Je to 10krát rychlejší nárůst, než ve stejném období zaznamenal hrubý domácí produkt USA.
Na následujícím videu Martin Hilbert přibližuje výsledky své studie a porovnává s objemem dat, se kterými „pracuje“ zatím nedosažitelná příroda – například v našem genomu. I když je význam tohoto porovnání mlhavý...
Video je v angličtině. I těm, pro které je to méně srozumitelný jazyk doporučujeme pro zajímavost proletět 120stranovou přílohu s přehledem všech technologií a datových médií, které dvojice autorů zahrnula do svého hodnocení období 1986 - 2007.

 

How much information can the world store, communicate, and compute? from SCVideos on Vimeo.

 

Zdroj: University of Southern California News

Datum: 15.02.2011 08:11
Tisk článku


Diskuze:


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace