Neutrina rychlejší než světlo?  
Svět oněměl překvapením, když tým evropského experimentu OPERA naměřil u pozorovaných neutrin o něco málo větší rychlost, než je rychlost světla. Je to chyba měření anebo konec speciální teorie relativity?

 

Zvětšit obrázek
Experiment OPERA. Kredit: ETH Institute for Particle Physics

Pokud je to pravda, pokud nejde o trapný omyl, chybu měření, špatnou konstelaci hvězd nebo cokoliv podobného, tak jsme se právě dotkli historie. Média šílejí a jestli se vše potvrdí, tak jsme na prahu největšího objevu ve fyzice za řadu desetiletí. Svět už nikdy nebude takový, jaký býval.

Na prahu slávy? Antonio Ereditato. Kredit: University of Bern

 

Antonio Ereditato, fyzik z University of Bern a zároveň mluvčí 160 členů týmu experimentu OPERA vypustil neuvěřitelnou informaci o neutrinech, která prý mírně překračují rychlost světla. Zní to docela nevinně, ale každý, kdo je jenom nepatrně potřísněný fyzikou, by měl okamžitě strnout hrůzou. Takový výsledek, potvrdí-li se, totiž zřejmě potápí Einsteinovu speciální teorii relativity, podle níž je rychlost světla ve vákuu absolutní tabu pro vše, co má nenulovou klidovou hmotnost. A takovými částicemi jsou i netečná neutrina. Bylo by to tak zběsilé, že vědecký svět bude nejprve reagovat velmi intenzivně skepticky a všichni budou požadovat neotřesitelné důkazy, nejlépe z několika důkladně zopakovaných experimentů. Na druhou stranu, mnozí již teď tajně doufají, že to není omyl ani podvod, protože by to bylo zemětřesení, jaké svět fyziky už dlouho nepamatuje.


Experiment OPERA (čili Oscillation Project with Emulsion-tRacking Apparatus) je vlastně 1300 tunový detektor částic, který sídlí v italské podzemní laboratoři Laboratori Nazionali del Gran Sasso a zachycuje tady neutrina vylétající ze 730 kilometrů vzdáleného urychlovače částic Super Proton Synchrotron v CERNu. Původním cílem experimentu OPERA je prostudovat fenomén oscilací neutrin, slavných elementárních částic s extrémně malou hmotností a schopností procházet bez větších problémů ohromnou masou běžné hmoty. Neutrina mají tak malou klidovou hmonost, že dlouho nebylo jasné, zda není nulová.

 

Zvětšit obrázek
Laboratoře Grand Sasso. Kredit: LNGS

Za tři roky provozu experimentu OPERA se jeho obsluze podařilo změřit dobu letu mezi jejich vznikem v CERNu a dopadu na detektory OPERA přibližně 16 tisíc neutrin. Vtip je v tom, že jejich let, trvající přibližně 2,43 milisekundy, ve skutečnosti odpovídá rychlosti, o cca 60 nanosekund překračující doposud svatou rychlost světla. Podle Ereditata šlo o prosté počty a měření, jejichž statistická chyba je kolem 10 nanosekund. Lidé kolem OPERA jsou samozřejmě velice zdrženliví a zatím připouštějí možnost nějaké chyby.

Zvětšit obrázek
Detektor experimentu OPERA. Kredit: OPERA, LNGS

Celou situaci komentuje Chang Kee Jung, specialista na neutrina z newyorské Stony Brook University a také mluvčí podobného, „konkurenčního“ japonského experimentu T2K (Tokai to Kamioka), který nabízí sázku o to, že dotyčné výsledky vznikly působením nějaké soustavné, čili systematické chyby v měření nebo zpracování výsledků. Svou ženu a děti by prý nevsadil, svůj dům už ale ano. Háček je podle něj především v přesnosti měření doby letu neutrin, které závisí na technologii systému GPS a jen ten sám o sobě prý vytváří chyby v řádech desítek nanosekund.


Alan V. Kostelecky, teoretický fyzik z Indiana University v Bloomingtonu, který se posledních 25 let v rámci částicové fyziky zabýval možnostmi narušení speciální teorie relativity,nicméně tvrdí, že žádná dosavadní měření vlastně neutrina rychlejší než světlo úplně nevylučují. Pokud by prý někdo ohlásil objev dejme tomu elektronů rychlejších než světlo, Kostelecky by se mu vysmál. Neutrina jsou ale jiná káva. Každopádně s ním lze souhlasit, že „mimořádné výsledky volají po mimořádných dokladech.“ Fyziky celého světa dnes čeká rušný den – odpoledne (pátek 23. 9.) se v CERNu uskuteční odborný seminář, na němž fyzikové experimentu OPERA budou informovat o podrobnostech.


Poznámka: O experimentu OPERA více v článku V. Wagnera: První přímé pozorování oscilace mionového neutrina na tauonové.Literatura:  ScienceNow 22.9 2011, Wikipedia (Neutrino, OPERA experiment)

Datum: 23.09.2011 06:59
Tisk článku


Diskuze:

Pane Václave Malý,

Z S,2011-10-26 11:53:32

Vy tamto nazýváte fyzikou? Tak to Vám přeji hodně štěstí s Vašimi fuzikálními projekty.

Odpovědět


Ano,

Václav Malý,2011-10-26 17:02:37

potvrzujete jen moji předešlou diagnózu. Absence fyzikální logiky je sice nepříjemná věc, ale nezoufejte; ujišťuji Vás, žít se s tím dá.

Odpovědět

Pane ZS,

Václav Malý,2011-10-23 14:52:28

k rozpoznání vnitřní logiky fyziky je bezpodmínečně nutné mít schopnost logického myšlení. Smiřte se s tím, že nemůžete mít všechno.

Odpovědět

...)...

Z S,2011-10-12 22:30:23

Proč ne Valonisův kvartonový vesmír? Sokrates alespoň ctil jistou existenci logiky, která v té "hypotéze" fakt není k dohledání.Autor "hypotézy" je sice velice tvořivý, ale považovat to za přínos se mi zdá dost sterilní.

Odpovědět

Fotony se neprodírají expanzí,

James Bond,2011-10-09 10:43:08

jdou z povrchu expanze, maximálně gama záření jde z obalu desítek metrů silného, ostatní fotony jsou zachyceny, určitě i opět vyzařovány, takže intenzita vyzařování supernovy je daná prakticky jejím povrchem, respektive pro nás prostorovým úhlem na obloze, samozřejmě myslím první fázi expanze. Pokud by byl záznam vyzařování v čase, lze určitou aproximací (asi exponenciála 2.řádu) dojít k počátku expanze.

Odpovědět

Pane Píše,

James Bond,2011-10-04 10:35:13

přál bych si, abyste mi přijel vysvětlit osobně, co proti mě máte. Odpovědi vás neuspokojují, vše obracíte v nepřátelsky zaujatou kritiku. Vy vůbec nemáte IQ na to, abyste cokoliv pochopil. Spletl jste si místo svých "interpelací", vraťte se zpět na idnes.

Odpovědět

Neúnavnému kritikovi ZZ:

James Bond,2011-10-03 18:11:18

Tajemství VESMÍRU bylo odhaleno, jenže to zřejmě neprošlo vaším IQ filtrem. Zveřejnil jsem zde v diskuzi největší tajemství všech světců, guruů, rišiů, které se tajilo tisíce let. Jde o možnou moc lidského vědomí po "ztotožnění" s frekvencí VESMÍRNÉHO VĚDOMÍ nad prostorem, hmotou, gravitací. O těchto věcech vědí opravdu jen ti, kteří mají osobní zkušenost. Je to něco tak fantastického (při pohledu na člověka v rámci VESMÍRU), že to přesahuje všechna "žabomyšení" vědy. Ale těžko je přijít s něčím takovým mezi slepé (to jde jen o označení), nikdy to nepochopí a zaujmou obvykle většinová stanoviska, tedy ponížení, posměch, s mnoha dalšími urážkami či hloupými označeními. Prostě z toho vyplývají již několikrát opakované axiomy: prostor, hmota a gravitace v jedné synchronní frekvenci, z totožného elementu s jedinou interakcí (magnetickou). V prostoru je skryta obrovská energie, kterou lidské vědomí (povýšené na VĚDOMÍ) může ovládat. To je to nejdůležitější, co může fyzika dostat, ale slepí se raději sjednotí v záporné, až nenávistné reakci, protože to údajně nezapadá do vědy a kdoví co ještě. Zapadá to do vědy, ale je to nad vašimi možnostmi chápání a proto se bráníte útokem. Existuje to a bude to existovat i bez vás a číst v tom mohou jen ti, kteří se s TÍM mentálně spojí. To je fakt, který nezmění sebevětší hlupák, který bude opět toto napadat.

Odpovědět


Vyplývá z toho tedy to,

James Bond,2011-10-03 18:37:09

že element prostoru je současně základním elementem hmoty, že logicky bude neutrální element složen ze dvou rotujících protikladných kvant energie, tvořících pole prostoru, že hustota energie prostoru bude značná, že gravitace je magnetická interakce sdílená mezi elementy prostoru v té synchronní frekvenci, atd., atd. Objevy nestačí? Důkazů pro takto vytyčený prostor a hmotu je mnoho, ale nebudu tu vypisovat znovu celou knihu. Má i nedostatky, to vím, 10% chyb tam předem připouštím, uvidíme ale kolik se jich napočítá u vědy, za takových 5 let.

Odpovědět


:)

Lukáš Píše,2011-10-04 07:10:21

Korán 251 ,-
Tajemství VESMÍRU odhaleno! 299 ,-
Rodinná bible 449 kč ,-

Pane Blažej ani nejlevnější nejste ...

Odpovědět

Např. by se mohla rozproudit diskuze kolem neutrin

James Bond,2011-09-28 12:53:59

Je toho dost ještě nenalezeného. Já třeba podezřívám neutrino z toho, že se vymyká současné fyzice, konkrétně vztahům kolem klidové hmotnosti m a energie E=mcc. Neutrino ve struktuře prostoru nemá klasický přenos strukturou prostoru, která limituje rychlost světla. Jeho dvě protikladná kvanta energie (pozor, trochu odlišné od představ současné fyziky (i když bez rozporu s obecnými zákonitosti)- obr. je v knize) rotují bez tohoto omezení, jsou však omezena vlastní naprosto přesně danou energií a frekvencí rotací. Nevím zatím, jaké důsledky by to mohlo mít na tento případ uvedený v článku, navrhněte tedy někdo fórum, které by se mohlo zabývat detailněji jednotlivými problémy, tady to není možné.

Odpovědět


Zajímavé je i to,

James Bond,2011-10-03 20:12:26

že myšlenka předbíhá čas. Mám několik vlastních zkušeností, kdy jsem viděl budoucnost, nejen v jednotlivých obrazech, ale i jako film který se přehrával v takovém živém polosnu třeba dva měsíce předtím, než k tomu v reálu došlo. Vše bylo stejné jako v tom snu, situace i lidé, které jsem nemohl předtím znát. Témata hovoru, podrobné charakteristiky, snad půlhodinový průběh, vše bylo stejné jako v projekci dva měsíce předtím. Dodnes tápu, jak by to bylo možné vysvětlit fyzikálně. Tuto zkušenost má hodně lidí, ale moc se o tom nemluví, vědou je to samozřejmě zařazováno někam k televizním vykladačům karet, ale zmiňuji to proto, že rychlost myšlenky, jež je také energetickou strukturou (kterou zatím nedovedeme identifikovat jinak, než vlastním vědomím - viz uhodnutí myšlenek), musí být tedy asi nadsvětelná. Přesto je to těžko pochopitelné vidět v přítomnosti něco jako záznam z budoucnosti. Tak toto k vlastnostem VESMÍRU také patří - pro úplnost. Věda nechť to všechno bere v úvahu - bez důkazů, bez experimentu a příslušného výpočtu, jak jsem byl poučen, prý nejde o vědu. Jsou jen tisíce jednotlivých osobních zkušeností a pak to snad pro vědu nějakou váhu má. Toto zmiňuji jen proto, že to zřejmě souvisí s nadsvětelnou rychlostí.

Odpovědět

Naprosto souhlasím.

James Bond,2011-09-28 09:43:41

S invektivy ale vždy někdo začne. Zde to byli P.Brož a jakýsi Píše. Ať si každý píše co chce a ostatní ať to tolerují. Jinak z toho vznikne hnůj jako na iDnes. Faktem je, že mnoho nového ve fyzice vznikalo mimo ten hlavní, konzervativní proud, kde se velká část vědců i pochlebovačů jen "veze". Pokud se bude neustále napadat a zesměšňovat vše odlišné, bude to vědě jen ke škodě. Ani v přírodě neroste všechno v jedné řadě, a to je právě hybnou silou vývoje.

Odpovědět


souhlas

Lukáš Moravec,2011-09-28 10:14:52

máte pravdu a pokud si PB neodpustil nějakou tu invektivu - rozhodně to není dobře...a co se týká té "řady" souhlasím - nechť s berou vážně i smysluplné nové teorie - nemainstreamové (to je strašné slovo :-) ) a pokud se budou shodovat s pozorováním - hurá...osobně se domnívám, že je na čase aby v naší poněkud "rozplizlé" době konečně přišlo něco jako tento objev, nebo fúze za studena... :-D nějaká ta bomba století... ale to je jen můj čistě osobní stesk za nějakým tím civilizačním motorem, lepším než válka (teplá nebo studená)... :-)

Odpovědět


-

Z Z,2011-09-28 11:14:08

Ono sa dosť ťažko vyhnúť invektívam, ak niekto po všetkých možných diskusných fórach spamuje o jeho "geniálnej" knižke s čo najúdernejším názvom "TAJEMSTVÍ VESMÍRU ODHALENO!" Ak sa chcete o tie svoje geniálne myšlienky podeliť, prečo ich nedáte voľne k dispozícii a namiesto toho spamujete pre účel kúpy knihy?

Odpovědět

Pavel Brož

Lukáš Moravec,2011-09-28 09:27:47

asi to pan Brož nepotřebuje, ale musím se ho zastat. Obzvlášť fyzika potřebuje skeptiky (byť si nejsem jist, jestli je vlastně PB skeptikem) a kritiky. Právě díky tomu, že experiment obstojí před kritiky (a skeptiky) může se stát skutečným objevem...a je jedno o jakém experimentu se hovoří... Osobně mě spíš mrzí, že se v diskusích musím probírat osobními útoky a invektivami...to je na tom asi nejsmutnější. A jak PB napsal - byť se třeba nakonec výsledek diskutovaného "neutrinového experimentu" nepotvrdí - nevadí to přeci - NENÍ to ostuda, je to naopak sám o sobě důležitý objev chyby, které se prostě ostatní už nebudou dopouštět a za to i tak bude celému týmu patřit možná větší dík, než za překonanou rychlost světla neutrinem...

Odpovědět


brožovy hrozny

Mojmír Rezek,2011-09-29 10:18:24

Já si nemůžu pomoct, ale pan brož mi festovně připomíná tu bajku o tej lišce pod keřem viné révy jak na ty hrozny ne a ne dosáhnout a tak je začne hanit. Že jsou stejně kyselé. Pan brož se ke kvalitě sokratovejch „hroznů“ nevyjadřuje, nemá na to. A tak haní ten keř.

Odpovědět

očekávání

Jiří Havránek,2011-09-26 23:01:05

pokud uvažuji o fotonu jako o metastabilní částici pohybující se na vlně struktury vakua, tedy že má strukturu, která nerozptyluje vlnu struktury vakua a tuto současně stabilizuje v ose pohybu, pak tento stav považuji za podmínku pohybu částice rychlostí c ve struktuře vakua. Jen pro představu skutečně byl zjištěn prekursor před fotonem. Pokud o tomto začnete uvažovat jako o možnosti, pak narazíte na na otázku vlastní frekvence vakua a jejího ovlivnění částicí, tedy něčeho, co ovlivní c. Neutrino by mělo mít jinak ovlivněný prekursor.

Odpovědět


-

Jiří Havránek,2011-09-26 23:20:27

vyplývala by z toho ještě jiná vazba. U částic, které nejsou schopny formovat stabilizovaný prekurzor, bude naopak docházet k rozptylu energie do "chaotického" ovlivňování struktury vakua a ještě k tomu s rostoucí potřebou energie na udržení ryclosti částice vzhledem k rostoucí frekvencí chaosu v závislosti na v / c.

Odpovědět


-

Jiří Havránek,2011-09-26 23:34:35

to chování bez stabilizovaného prekursoru by bylo kapku složitější

Odpovědět


Jiří Havránek,2011-09-30 16:23:41

... s rostoucí spotřebou energie na urychlení částice a v případě "chaosu" vedoucímu k fotoemisi (oblast Červoněnkova záření) by platila ta věta , jak jsem ji napsal.

Odpovědět


Jiří Havránek,2011-09-30 16:28:25

čerenkovovo

Odpovědět

Dominik Matus,2011-09-26 17:48:55

teslu mám rád :)

Odpovědět

Co se ohřívání polívčičky týče,

James Bond,2011-09-26 12:13:13

vyhlašuji vítěze soutěže! Stal se jím sám velký neomylný Pavel Brož! Sláva mu, i čest až bude poražený. Nejsme jako oni!

Odpovědět


nojo

Lukáš Píše,2011-09-27 08:21:56

Nojo Blažej prodává knížku....

Odpovědět

2P.Broz

Mr Magnifico,2011-09-26 12:10:13

A cetl jste ten "sokratuv" elaborat? nejsem fyzik, ale jeho popis paradoxu prostorocasu, se mi zdal celkem trefny. Taky nemam tolik casu a chuti cist zbytecne texty tak bych rad vedel, jaky nazor ma clovek vice tknuty soucasnou fyzikou.

Odpovědět


Taky jsem to čet

Mojmír Rezek,2011-09-26 19:48:00

Je to trochu divoký, ale vopravdu, vopravdu výživný. Zejména zrcadlový transmutace nukleonů s leptonama sou doslova brilantní. Už jsem taky lecos přečet. ale takhle přehledně až polopaticky podané transmutace sem v životě nikde neviděl. I rozfázovanej rozpad neutronu a mionu je lahůdka. Ale sokrates má v téhle době smůlu. Ctihodný leč sterilní brožové ho uklovou.

Odpovědět


O přístupu...

Vojtěch Kocián,2011-09-26 21:20:36

Myslím si, že hlavní problém toho elaborátu je v tom, že když ho budou číst "různí sterilní brožové", tak se v prvé řadě o sobě bez obalu dozví, že jsou hloupí a zaslepení a to se opakuje dost často po celém dokumentu. Dokáže to dost otrávit. Podobný přístup by mohl projít jedině opravdu renomovanému odborníkovi. Nováček, který chce přesvědčit starého vlka k tomu musí přistupovat poněkud citlivěji.

Jinak souhlasím s tím, že minimálně částicová fyzika je podaná velmi dobrým způsobem, ale nejsem na to odborník, takže nedokáži ověřit, jestli to sedí na všechny již provedené experimenty.

Odpovědět


Jsem přesvěčenej,

Mojmír Rezek,2011-09-27 16:31:02

že ten sokratův „elaborát“ nejni určenej starejm vlkům, podle hesla starýho psa novejm kouskům nenaučíš, alébrž mladejm ještě školním drilem nepoznamenanejm studentíkům matfyzu. Starý koryfeje á la brož nic co nejni opuncovaný v sajensu nepřesvěčí. Ty holt musejí vyhnít. Tohle asi vedlo sokrata aby se stylem přiblížil mladejm, který jsou zárukou že to nezapadne.

Odpovědět

Nikola Tesla: "Já to říkal!"

Ondrej K,2011-09-26 10:07:21

Nejsa fyzikem, netuším jestli neutrina rychlejíší než světlo nějak boří či neboří "naše vnímání světa", jak se nechávají fyzikové slyšet v novinových článcích k této události. Zaujalo mě ale že podle našich jihoslovanských bratří neutrina rychlejíší světla předpověděl již v roce 1932 Nikola Tesla: "Malene čestice, svaka tako malog naboja da ih možemo zvati neutrinima. Kreću se velikim brzinama, prelazeći brzinu svjetlosti - pisao je Tesla još 1932. godine." Čili vlastně nic nového, ne? :-)

Odpovědět

Živá voda zneuznaných géniů

Pavel Brož,2011-09-26 02:11:24

Je zajímavé, kolik zneuznaných géniů se vždycky vyrojí kolem v podstatě libovolného vědeckého problému, pokud je tento problém dostatečně medializován. Je přitom naprosto jedno, jestli jde o paradoxy teorie relativity či kvantové teorie, problémy částicové fyziky či kosmologie, příčiny Tunguzské exploze či otázky evoluce. Kromě odborníků zabývajících se těmito problémy se vždycky vyrojí množství různých Valonisů a Bondů, kteří se pohotově přiživí na vlně zájmu laické veřejnosti, a snaží se své výtvory vydávat za plnohodnotné teorie. Bez ohledu na to, karavana poznání jde stále dál, a dříve či později doputuje i do těch hodně vzdálených oáz. Na tomto putování většinou neexistují žádné snadné zkratky, naopak velice důležitá je příprava, vytrvalost, a hlavně profesionální přístup. A samozřejmě také dávka objevitelského štěstí.

Nebudu tvrdit, že výsledky zmíněného experimentu neznamenají nic mimořádného. Znamenají. Buď se jedná o zapeklitě složitý experimentální omyl. I takových už v minulosti bylo více; špičkové experimenty jsou extrémně náročné na přípravu a vyžadují přímo úzkostlivou analýzu ohromné řady jevů, jejichž vliv na výsledek měření se musí pečlivě vyhodnotit, a pokud není zanedbatelný, tak do výsledku započíst příslušné korekce. Nemálo experimentů, včetně těch desítky let připravovaných, může nakonec pohořet díky tomu, že se projeví vliv nějakého jevu, se kterým se vůbec nepočítalo (z relativně nedávné doby lze uvést třeba experiment Gravity Probe B, který se připravoval přes čtyřicet let, a jehož výsledek byl přinejmenším diskutabilní v důsledku nepředpokládaných potíží, které experiment provázely).

Může tedy jít o zapeklitý experimentální omyl. Nevinil bych vědce ani z toho, že by to byli neumětelové, kteří něco odflákli, a už vůbec ne z toho, že udělali humbuk jenom kvůli penězům. Je tam příliš hodně očí, ať už z jiných pracovišť přímo v CERNu, tak už z konkurenčních pracovišť, a obecně pak z obrovské obce specialistů rozesetých na univerzitách a laboratořích v celém světě. Pokud jde o omyl a pokud se jeho příčina najde, bude příčina toho omylu velice důležitou informací nejen pro tým Antonia Eriditata, ale pro všechny specialisty na celém světě, kteří budou muset příslušný jev započítat do svých budoucích experimentů či do svých teoretických návrhů.

Pokud o omyl nejde a v CERNu opravdu zjistili, že se neutrina pohybují nadsvětelnou rychlostí, tak je to vážně hodně převratná věc. Zcela určitě půjde o obrovský impuls pro teorii. Ne, teoretická fyzika se opravdu celá nezboří, a ani se nebude kompletně zgruntu překopávat. A ani učebnice teorie relativity neskončí v koši, relativita se bude nadále vyučovat jakožto teorie s tisícerými praktickými aplikacemi, stejně tak, jako se dodnes vyučuje Newtonova mechanika. V dnešní době teoretické hyperinflace už navíc dávno existují i teorie, které relativitu podstatně rozšiřují (např. teorie pracující se dvěma limitními rychlostmi), a některé z nich se třeba s výsledky tohoto neutrinového experimentu popasují bez větších potíží – pouze je nutné přiznat, že tyto teorie dodnes rozhodně nepatřily mezi ty „mainstreamové“, pokud už teda musím sáhnout k tomuto vyprázdněnému termínu. Na druhou stranu je ale nutno také říct, že ačkoliv by nešlo o překopávku celé teoretické fyziky, tak dopad na další rozvoj teoretické fyziky by byl bezesporu obrovský.

Mimochodem, docela mě zaujalo, že v množství těch všech webových odkazů z této diskuzi není uveden jediný odkaz na originální článek Ereditatova týmu – uznávám, že CERNovští vědci nemohou soutěžit kvalitou svého článku s exaktní stavbou všech těch kvartonových a tajemnovesmírných elaborátů, nicméně pokud by to někoho přece jen malilinko zajímalo, tak ten článek je zde:
http://static.arxiv.org/pdf/1109.4897.pdf

Odpovědět


Martin Kovář,2011-09-26 10:10:59

Bohužel, nejde jen o různé "lidové myslitele", kteří se snaží na tomto výsledku měření neutrin přiživit. Už se objevili i nějakí strunaři, kteří se snaží přihřát si na tomto svou polívčičku.

Odpovědět


Straně věřte, soudruzi!

Petr Valonis,2011-09-26 14:31:14

Pane Broži, až Vy na základě současných poznatků „plnohodnotné“ akademické fyziky kauzálně a logicky vysvětlíte známý fakt, že všechny t.zv. elementární částice s el. nábojem (s výjimkou kvarků, které jsou hypotetické) přes velkou různorodost ostatních fyzikálních markantů mají, co do velikosti, naprosto identický elektrický náboj, potom se přijďte bavit o fyzice, konkretně o struktuře fyzikálního vakua.Vámi adorovaná, ‚plnohodnotná‘ fyzika to zatím nedokáže!. Sokratův model vakua ano!
Váš postoj připomíná „zářná“ 50. léta, kdy platilo pro „plnohodnotné“ souvěrce: Straně věřte, soudruzi!

Odpovědět


Naprostý fakt

Lukáš Píše,2011-09-27 08:40:56

První reakce pana Blažeje = Bonda (komu se to nechce hledat)
"Kniha Tajemství VESMÍRU odhaleno! - kosmas.cz, však tyto skutečnosti obsahuje. " ... mě uplně baví číst jeho příspěvky už nějáký ten pátek. Vtipná proti argumentace založena na základě ničeho teda staví na přesvědčení o své absolutní pravdě založené na svých postulátech. "které není třeba dokazovat a které je nutno přijmou jako dogma. "
Viz. recenze dohledatelné na internetu nehledejte teorii,výpočty nebo snad experimenty Blažej makat nebude to my věřte , bude to chtít povás :

"Kniha není zaměřena na důkazy ve prospěch své teorie, ale hlavně na tvrdé kritice ostatních konkurenčních teorií. Kritika ostatních teorií je však v některých případech neobjektivní až účelová. Autor si vybírá, co se mu zrovna hodí a neuvádí všechna fakta (pro i proti), v některých případech se dokonce uchyluje k polopravdám až ke lžím. Vrcholem pro mne byla tvrdá kritika velkých investic do výzkumu (urychlovače, sondy, teleskopy a pod.), když autor knihy poskytne správnou teorii mnohem levněji tím, že je schopen mimosmyslového vnímání."

Odpovědět


sokrateus

Mr Magnifico,2011-09-27 10:00:28

Mno Petr Valonis = Jakysi Josef Korba z Jeseniku => Sokratuv senzacni vesmir. Me tyhle elaboraty nevadi, ma na ne kazdy svate pravo, jen se casto stavaji zdrojem informaci laiku, protoze prinasi za mensi usili celou radu senzacnich zjisteni.

Odpovědět


Petr Valonis

Lukáš Píše,2011-09-27 10:23:21

Pan Valonis nebo pan Korba si "jede vždy svoje " nevšiml jsem si, že by hned někoho napadal,urážel nebo dělal reklamu svým produktům v internetových obchodech jako to dělá pan Blažej snad u každé diskuze do , které se zapojí to vadí asi každému. Jen tomu co píše pan Valonis jako laik vůbec nerozumím nedokážu to tedy posoudit.

Odpovědět


Mr Magnifico

Petr Valonis,2011-09-27 19:06:04

má, jak jeho nick naznačuje, bujnou fantazii, čímž mi nesmírně zalichotil. Díky. Ano, zamiloval jsem se do Sokratova kvartonového vesmíru, již při první četbě. Je to svěže napsané (ano, místy až sarkasticky k autoritám), ale především, objevné! To se pochopitelně nelíbí škarohlídům a strážcům víry pravé, yes Mr Magnifico?

Odpovědět


Barak Obava,2011-10-03 13:03:08

Vít Výmola: Povídejte přehánějte. Když na stíhačku naložili atomové hodiny a vrátili se se zpožděnými, tak to byla zřejmě optická iluze. Reversibilní samozřejmě. Totéž se děje s částicemi, které mají krátkou dobu života a jenom díky vysoké rychlosti existují několikanásobně déle. Iluze, jak jinak. A rozcházející se hodiny GPS v první verzi v důsledku dilatace času, to byla také iluze. GTR to vyřešila, škoda, že jste jí nečetl.

Odpovědět

Tibor Fecko,2011-09-26 00:18:00

Nebolo by mozne vysvetlit zdanlivu nadsvetelnu rychlost neutrin aj bez porusenia teorie relativity?
Neutrina vznikli v extremnych podmienkach, kde bola pritomna velka energia na malom priestore. V takychto podmienkach by mohli byt zmenene charakteristiky samotneho priestoru a doslo by k posunu rychlosti svetla smerom nahor. POtom by aj neutrina mohli na malom priestore ziskat vacsiu rychlost ako "c".

Odpovědět


Tomáš Crhonek,2011-09-26 15:41:41

Já do toho až tak nevidím, ale přijde mi to jako snaha o porušení Heisenbergova principu neurčitosti. Pokud víme kde, tak nevíme přesně kdy a naopak.

Pokud to chápu správně, tak oni se znaží říct, že v jeden přesný okamžik tak neutrila byla na přesně (+-18m) daném místě. To ale přece nejde, ne?

Umí někdo spočítat, kolik přesně by ta časová (nebo rozměrová) nepřesnost v tomhle případě měla být? Nemohlo by to být v tomto?

Odpovědět

K teoriím všeho

Petr Valonis,2011-09-25 10:15:51

Drobná divergence v limitě rychlostí fotonů a neutrin je marginalitka bez většího významu. Fyzikové si brzy zvyknou na to, že neutrina jsou prostě jiná kategorie elem. částic. Teorie, která si bude nárokovat být 'teorií všeho' bude muset především vysvětlit a zdůvodnit, např. proč je elektron 1839 krát „lehčí“ než proton, proč mají všechny částice s el. nábojem,(s výjimkou hypotetických kvarků) tento náboj naprosto identický s přesností na desítky desetinných míst? Kde mají částice uloženou svoji hmotnost a jakým způsobem probíhá její variabilita, tj. emise a absorbce? Bude muset definovat obecný princip pohybu částic, atd., atd.
Sokratův kvartonový model vakua (http://qarton.sweb.cz)) na všechny tyto otázky a mnohé jiné, celkem fundovaně odpovídá, i když např antipoditu čtyř protoelementů bere jako dannost; nevysvětluje ji, jen konstatuje její funkčnost. I to jistě bude přínos pro budoucí 'teorie všeho'. Některé „výkřiky“ současných teorií, jako jsou virtuality všech typů, paradoxy STR a kolaps vlnové funkce podle QED se do teorie všeho zjevně nevejdou.

Odpovědět

Naopak, neutrina hrají zásadní roli ve vesmíru.

James Bond,2011-09-25 09:22:05

Základní "reakcí" ve vesmíru je anihilace. Tou vše začíná i končí. Opačný proces vzniká ve fázi expanze ještě "hustého" chaosu energií - jednotlivých kvant v chaotické rotaci (fotonů). Bez těchto procesů by vesmír neexistoval. Vesmír má i další podmínky vzniku a existence, jako je např. jeho synchronnost v rotaci elementů prostoru i hmoty - z toho vyplývá i podstata gravitace a také čd, ve které vesmír končí. Impulsem k dalšímu počátku je ztráta kontinuity (odtržení) rotující čd na okolní prostor. "Přesně odvážený" díl vesmíru jde tak vždy do další expanze. Rozplynutí po expanzi je zabráněno okolním synchronním prostorem.

Odpovědět


Význam neutrin

Petr Valonis,2011-09-25 10:05:14

Ano, v podstatě s vámi souhlasím, ale já jsem napsal: exotická neutrina nehrají významnější roli v našem technickém světě. Tedy nikoliv obecně v kosmologii.

Odpovědět

Mezní rychlost

Petr Valonis,2011-09-24 22:20:30

Myslím, že technickou mezní rychlostí c zůstane i nádále rychlost fotonů v blízkém vakuu, protože exotická neutrina nehrají v našem technickém světě významnější roli.

Odpovědět


Technická rychlost světla

Adolf Balík,2011-09-25 11:01:28

Pokud je skutečná mezní rychlost natolik znatelně vyšší než technická rychlost prodírání se světla naším technickým brzdivým vakuem, mělo by to být znát na změřených relativistických efektech, jestli je umíme změřit s dostatečnou přesností.

Odpovědět

Anmerkung

Petr Valonis,2011-09-24 21:07:41

Pánové, uvědomte si, že vakanty obou neutrin tvoří dva dokonale antipodní protoely, neboli podél grupové P-N linie rozpůlené Sokratovy kvartony. Žádná jiná reálná, stabilní částice takový dokonalý vakant nemá.Odtud zřejmě pramení ta neskutečná "netečnost" k tuctovým částicím našeho světa, jako jsou elektrony, protony a neutrony a tomu odpovídající "hvězdná" pronikavost každou hmotou. Jestliže fotony jakkoliv, téměř neměřitelně, interagují s hmotným prostředím jímž procházejí(viz redshift),u neutrin tato "brzdná" interakce s prostředím je nulová. To může být možnou příčinou té celkem nepatrně zvětšené rychlosti šíření neutrin vůči fotonům.

Odpovědět


Mezní rychlost

Adolf Balík,2011-09-24 21:41:40

Takže nakonec se světlo nepohybuje tou mezní rychlostí c, protože pořád o něco drhne, zatímco netečná neutrina tou rychlostí letí, nebo se jí alespoň více blíží, pokud snad mají klidovou hmotnost. :-) Neměli bychom tedy říkat rychlost světla, ale rychlsot neutrin.

Odpovědět

A není to zpoždění světla za neutriny od supernovy

James Bond,2011-09-24 18:26:45

způsobeno spíše tím, že neutrina letí hned od momentu expanze, zatímco nějakou dobu trvá, než se supernova rozvine do takového objemu a tedy i svítivosti, že ji zaznamenáme? Zpoždění řádu až hodin je zde vysvětlitelné.

Odpovědět

Jsou i jná možná vysvětlení (bohužel)

Pavel Lašák,2011-09-24 17:55:56

A tímto vysvětlením mohou být peníze! Celý projekt stojí neuvěřitelné peníze a je pravděpodobně těm, kteří peníze mají (a udělují ceny lidem jako je Kalousek) velice abstraktní! Je úžasné, že se podařilo dát dohromady pracoviště tak drahé v době, kdy se na celém světě utahují prostým lidem dosti drsně opasky. Nedokážu si představit jaké argumenty je možné předložit typům lidí co oceňují Kalousky, aby z namamoněného nechali dělat něco tak subtilního a drahého. Rodina co investovala ve čtyřicátých letech do jaderného výzkumu se sice stala nadlouho nejmocnější v USA (a možná na celém světě), ale to se od současné teoretické fyziky dá těžko očekávat. Pokud by hrozil upgrade monopolu na energie, jaký představuje v současnosti jádro, mělo by to logiku.
....Tak se otevírá možnost, že pokud tep na finanční pupeční šňůře CERNu začne slábnout může nějaké šikovné PR být velice užitečné budoucnosti teoretické fyziky.

Odpovědět


Dominik Matus,2011-09-25 11:23:49

Problém ve světě je spíš ten, že peníze mizí na soukromých účtech, firmách a na nesmyslných výdajích. A to stačí maličkosti jako nesmyslný "orloj" v Brně nebo strašna "fontána" v Plzni.

Odpovědět

Snad je to takhle

Petr Mareš1,2011-09-24 17:38:57

Podle mého názoru je „nadsvětelná“ rychlost neutrin reálná. Experiment Opera jen potvrdil již před léty vyslovenou domněnku Richarda Feynmana, že v kvantové teorii vlivem Heisenbergova principu neurčitosti dochází k rozmazání světelného kužele a rychlost světla c>299792458 m/s. Není ale narušen princip kovariance, rychlost světla se změní jen číselně. Počítejme dále. Princip neurčitosti je ∆E.∆t≥h/(4π). Celková dráha neutrin v experimentu je s=730 km. Doba jejich letu ∆t=0,0024 s. Neutrina se předbíhají o 60 ns to je 18 m. Tzn. jejich rychlost je o ∆c=18/730000.299792458=7400 m/s vyšší než nerozmazaná c=299792458 m/s. Z principu neurčitosti dosazením dostaneme ∆E≥2,2.10-32 J a potom m. ∆c2≥2,2.10-32 J. Z toho m≥4.10-40 kg. Hmotnost neutrina m je tedy pravděpodobně extrémně nízká, menší než m=4.10-40 kg a právě proto dochází k numerickému zvýšení c. Není ale, jak už jsem psal, narušena kovariance. Pouze se do rovnic Einsteinovy speciální teorie relativity dosazuje jiná číselná hodnota c.

Odpovědět


Xavier Vomáčka,2011-09-25 10:29:51

Světelný kužel je sice rozmazán, ale střední hodnota je pořád rovna c.

Odpovědět

Nic nutně není tak jak to na první pohled vypadá

Tomas Jahoda,2011-09-24 15:18:07

Neutrina na cestě letěla jiným časoprostorem, jiným vesmírem, potvrzuje to teorii multiverza! Jednoduše mám na mysli něco ve smyslu červí díry a vytvoření časoprostorového mostu mezi paralelními vesmíry, akorát že neutrina zřejmě mají schopnost prostupovat do jiných světů spontánně ! Neexistuje možnost že by Teorie relativity neplatila, jelikož při rychlosti světla se hmotnost a i energie defacto rovná nekonečnu, je to jako tvrdit, že existuje vyšší hodnota než nekonečno. Tzn. že neutrina nepřekonala rychlost světla, jenom to vzala zkratkou.

Odpovědět

Tomas Jahoda,2011-09-24 15:16:13

Neutrina na cestě letěla jiným časoprostorem, jiným vesmírem, potvrzuje to teorii multiverza! Jednoduše mám na mysli něco ve smyslu červí díry a vytvoření časoprostorového mostu mezi paralelními vesmíry, akorát že neutrina zřejmě mají schopnost prostupovat do jiných světů spontánně ! Neexistuje možnost že by Teorie relativity neplatila, jelikož při rychlosti světla se hmotnost a i energie defacto rovná nekonečnu, je to jako tvrdit, že existuje vyšší hodnota než nekonečno. Tzn. že neutrina nepřekonala rychlost světla, jenom to vzala zkratkou.

Odpovědět

Nemusí nutně dojít k odpisu OTR, jen možná pohled

Karel Rabl,2011-09-24 13:28:32

na hmotu bude jiný.Když země je koncentrovaný čas je možné že ve vakuu je jiná hustota větší možná pro neutrino, ale i pro jiné částice.Takže neutrino proletí zemí o něco rychleji.Možná by bylo dobré změřit sluneční neutrina v zakrytu měsíce i bez něj a pokud by se zjistil rozdíl byli bychom doma.

Odpovědět

Vidím jeden hlavní problém ...

Vladimír Wagner,2011-09-24 11:05:44

a radu dalsich u tohoto experimentu a jeho interpretaci. Zakladni a to je videt i z toho meho stareho clanku pro Kozmos (ktery byl v diskuzi uz odkazovan) a i serie clanku o neutrinech pro Osla a Astropis je rozpor z astrofyzikalnim pozorovanim neutrin ze supernovy. Pokud by mereni z CERNu byla v poradku, nemohla by neutrina ze supernovy (nesrovnatelne vetsi vzdalenost nez z CERNu do Gran Sasso) zhruba stejne (hodinovy rozdil) jako svetlo. Pokusim se rozebrat vsechny fakta a moznosti okolo tohoto experimentu v clanku na Oslovi. Ted jsem ale na konferenci v zahranici a bohuzel, aby clanek prinesl dostatek informaci pro ctenarovo pochopeni problemu, chce to cas na jeho napsani. Zatim ale je dost informaci v tech mych predchozich clancich. Pobyt v zahranici je i duvodem, ze neuzivam diakritiku. Omlouvam se za to.

Odpovědět


Supernova

Z Z,2011-09-24 11:44:27

Neutríno by malo mať nejakú hmotnosť a teda by sa malo pohybovať pomalšia ako svetlo. Namal by byť teda pri dráhe 160 000 svetelných rokov naopak čas príchodu neutrín časovo oneskorený rádovo v rokov? Neutrína však naopak prišli skôr.

Odpovědět


-

Z Z,2011-09-24 12:05:20

Nešlo v rôznych prípadoch o rôzne typy neutrín? Tie by mohli mať odlišné rýchlosti. Okrem toho sa neutrína menia na iné typy neutrín.

Odpovědět


Neutrina světlo ze supernovy

Vladimír Wagner,2011-09-24 15:12:37

Pan ZZ přečtěte si ty články o neutrinech ze supernov,které zmiňuji. Tam je to vysvětleno. Hmotnost neutrin je extrémně malá a jejich rychlost je při ní téměř shodná s rychlostí světla. To, že světlo pozorujeme později, je dáno tím, že světlo se prodírá pomaleji hustým prostředím v místě supernovy (rozdíl hodiny) a navíc zaznamenáme světlo až se směrem k supernově dalekohledem koukneme. Neutrina zaznamená detektor okamžitě a ze všech směrů. Ale to je v těch článcích na Oslovi a v Astropisu podrobně popsáno.

Odpovědět


-

Z Z,2011-09-26 10:35:47

To, že boli zaznamenané neutrína zo supernovy s takmer rovnakou rýchlosťou ako svetlo, ešte nevylučuje to, aby mohla supernova emitovať aj neutrína s inou rýchlosťou v inom množstve.

Odpovědět

No ja nevím.

Jakub Novotný,2011-09-23 22:13:09

Nejsem žádný fyzik, který by se tu uměl ohánět vzorečkama, ale napadlo mě, že jestli ten malý rozdíl v rychlosti nedělá ohyb časoprostoru při těch vysokých rychlostech hmotných(!) částic.

Odpovědět

neprijde mi to jako nejakej zlom

Zbynek Riha,2011-09-23 19:46:30

Ani me to neprekvapuje, pojem rychlost svetla, je rychlost fotonu ve vakuu, proc by to mela byt nejvyssi mozna rychlost? ani me neprekvapuje ze se nasla castice ktera se patrne pohybuje rychleji, zmeni se tedy konstanta a prejmenuje se na rychlost neutrina, vyznam zustane, tedy nejvyssi mozna rychlost. No a kupodivu se tedy pohybovali rychleji nez svetlo a casem zpet necestovali :-D

Odpovědět


Recesia?

Peter Mak,2011-09-23 20:19:14

Hm, to asi nebude tak jednoduche ako to vidite. Rychlost fotonu vo vakuu je podla sucasnej fyziky maximalna preto, lebo foton ma v kludovom stave nulovu hmotost.

Comukolvek tazsiemu ako foton bude pri rychlosti svetla narastat hmotnost do nekonecna, co nie je v sucasnej fyzike mozne. Vzhladom na to, ze neutrina maju hmotnost vacsiu ako nulovu, nieco nesedi. Mozno experiment mozno teoria.

Odpovědět


Martin Kovář,2011-09-24 09:28:52

Víte pane Mak, co se týče té hmotnosti neutrina, tak stále ještě nevíme, jaká je. To, co víme díky oscilacím neutrin, je to, že ta hmotnost alespoň u dvou typů neutrin je nenulová. A také díky oscilacím neutrin se podařilo změřit rozdíl kvadrátů hmotností neutrin.

Odpovědět


Barak Obava,2011-09-25 16:07:58

Nevím, jak si představujete to cestování časem zpět, ale rychlost vyšší, než rychlost světla vám v tom příliš nepomůže. Jestliže poletíte z bodu A do bodu B, který je vzdálený 10 světelných minut dounásobnou rychlostí světla, tak dorazíte přesně za 5 minut. Okolnímu vesmíru je úplně jedno, jak rychle se pohybujete, jediné podivné bude to, že vaše hodiny po dobu letu poběží pozpátku a dorazí vaše dřívější já, ale v každém případě se budete nacházet v budoucnosti.

Odpovědět


pane Obavo

Tomáš Sekanina,2011-09-25 23:39:17

To jste toho Ajnštajna vzal nějak hákem... Vaše hodinky na Vaší ruce půjdou pořád stejně dopředu, ale ty, co budete vidět z okna na Zemi, půjdou pozpátku. Takže dorazíte v optické minulosti, ne budoucnosti jak píšete, takže obrázky, které uvidíte z okna, budou staré, ale Vy budete pořád současný, a cestou zpátky se to zase vše srovná... Neberte tu teorii relativity tak realisticky !!!

Odpovědět


Barak Obava,2011-09-27 12:39:39

Tomáš Sekanina: Něco Vám pane prozradím, možná Vám to ve škole zapomněli sdělit. V našem vesmíru se prakticky nic nemůže pohybovat rovnoměrně přímočaře, což je zřejmě maximum, kam jste došel. V reálném světě na vás prakticky stále působí nějaké síly a síly znamenají zrychlení a zrychlení se s rovnoměrným přímočarým pohybem nemá rádo a v tu chvíli jde veškerá relativita pohybu vy víte kam. Nicméně si klidně dál žijte ve svém bludu o jakýchsi optických posunech a jejich návratu zpět.

Odpovědět


Re

Vít Výmola,2011-09-27 15:46:40

Odpovědět


Re: Obava

Vít Výmola,2011-09-27 15:50:09

No, Obavo, a jelikož někteří došli ve škole ještě dál, tak se dozvěděli, že existuje obecná teorie relativity, která problémy s pohybem v neinerciálních soustavách řeší. A nebo ti to jenom ve škole zapomněli sdělit.

Odpovědět


Barak Obava,2011-10-03 13:04:28

Vít Výmola: Povídejte přehánějte. Když na stíhačku naložili atomové hodiny a vrátili se se zpožděnými, tak to byla zřejmě optická iluze. Reversibilní samozřejmě. Totéž se děje s částicemi, které mají krátkou dobu života a jenom díky vysoké rychlosti existují několikanásobně déle. Iluze, jak jinak. A rozcházející se hodiny GPS v první verzi v důsledku dilatace času, to byla také iluze. GTR to vyřešila, škoda, že jste jí nečetl.

Odpovědět

Pravděpodobnost

Martin Kovář,2011-09-23 19:18:28

Bohužel, asi nejpravděpodobnější je, že se v tomto experimentu jedná o systematickou chybu. Ale na druhou stranu, měli by jsme si počkat na případné potvrzení, či spíše vyvrácení v jiném experimentu.

Odpovědět

víra

Petr Ka,2011-09-23 16:34:07

Tady se hned věří "nějakým vědcům" a hned se vytvářejí exotické teorie (proti Occamově břitvě). Když se ale podíváte na článek http://static.arxiv.org/pdf/1109.4897.pdf , tak je jasné, že korekce v řádu 1000ns (včetně odezvy detektorů a pod., a zařízení o rozměru 1km) aby se pak řeklo, že tam chybí 60ns (což je 18m) oproti testu z roku 2006. U složitých projektů (či čehokoli) by se měla chyba jasně hledat v aparatuře. (Tj. jako říci, že raketa spadla vinou jiných gravitačních zákonů a ne chybou vědců.)

Odpovědět

O chvíľku (16:00 SELČ) k téme webcast:

Rudolf Dovičín,2011-09-23 15:55:20

http://WebCast.CERN.ch/

Odpovědět

Ano, existují,

Petr Valonis,2011-09-23 14:21:00

např. Sokratův Kvartonový model vakua(KMV)(http://qarton.sweb.cz),který definuje neutrino a antineutrino jako dvě grupové poloviny kvartonu což je elementární prvek vakua. Jejich pohyb není založen na principu elektromagnetické excitace vakua, jako pohyby jiných elementárních částic. Proto tak snadno, na rozdíl ode všech, procházejí i nejhutnější hmotou. Doufám jen , že ti experimentátoři počítali dráhu těch neutrin skrz povrch zeměkoule, t.j. po tětivě.

Odpovědět


Po tetive

Andrej Kučeravý,2011-09-23 15:55:16

http://operaweb.lngs.infn.it/spip.php?rubrique41&lang=en
To by bol trapas, keby urobili takú blbú chybu :-)

Odpovědět

Myslím,

František Ryzý,2011-09-23 14:06:00

že v současnosti se má za to, že ne ;-)

Odpovědět


Pardon

František Ryzý,2011-09-23 14:10:24

to měla být odpověď panu Miklošovi :-)

Odpovědět

Zajímalo by mě

František Ryzý,2011-09-23 13:29:54

jestli na takový nějaký objev nečekají nějaké teorie, které prozatím na neprolomitelnosti rychlosti světla visely. Mohli byste někdo napsat článek na takové téma ?

Odpovědět

asi hlúpa otázka

Peter Mikloš,2011-09-23 13:18:40

Chcem sa opýtať, či neexistuje možnosť, že samotné svetlo môže byť vo vákuu rýchlejšie ako 299 792 458 m/s?
Viem, je to presne zmerané, no nemôžu existovať okolnosti, kedy to tak nie je?

Odpovědět


Re:

Vít Výmola,2011-09-23 14:58:56

Nejenom, že dokážeme měřit rychlost světla, my ji dokážeme i teoreticky vypočítat. Ona totiž přímo vyplývá z Maxwellových rovnic pro elmag pole a závisí jenom na permitivitě a permeabilitě v určitém prostředí. Obojí jsou vlastnosti toho prostředí, pevně dané. Takže, podle dnešních poznatků ne.

Odpovědět


Rychlost vyssi nez svetlo a Maxwellovy rovnice

Martin Hodan,2011-09-24 13:47:18

Rekl bych, ze muze byt rychlejsi.
Vychazim z toho, ze se vesmir rozpina rychleji nez je rychlost svetla. Galaxie velmi vzdalena sice odesle svetlo jen 300000km/s, ale protoze se sama pohybuje rychleji pri rozpinani vesmiru, tak se pozorovana fyzikalni castice (foton) "premenuje" na neco co zakmitava rychleji a tudiz se pro nas dopad fotonu na pozemnim prijimaci z teto galaxie "meni" z bezneho viditelneho svetla na infra svetlo a dal az ke gamazareni.

To: pan Vymola.
Co se tyce Maxwellovych rovnic pro EMC zareni, tak je fakt ze tyto rovnice jsou, ale bohuzel nekteri i odbornici stale neveri, ze stredovlnne rozhlasove vysilani se da uskutecnit na ZISKOVE miniaturni antenne o velikosti 1/50 beznych dratovych stozarovych antennach jako je treba Country radio ze Zbraslavi.
Jelikoz jsem aktivnim radioamaterem (www.ok1mjo.com / www.ok0bez.com), tak jsem si supernovinku v podobe CFA (druh EH anteny) antenu postavil sam na strese panelaku a ano i s 5kW ERP bylo me digitalni DRM "rozhlasove" vysilani slyset na druhe strane planety. See:
http://www.flickr.com/photos/rabinal/2233172039/in/set-710532/
http://www.uloz.to/m/rys10/cfa-and-eh-antennas

Bohuzel tem rovnicim a fotkam jiz nainstalovanych i rozhlasovych AM/DRM vysilacu neveri nejen nekteri odbornici, ale i vetsina CZ/SK rozhlasovych stanic a pritom by jeden 100kW ERP DRM vysilac vyresil pokryti rozhlasove stanice, ktera bojuje o mist v FM rozhlasovem prostoru kde uz neni mist a navic by jeden FM vysilac nepokryl republiku. Zda se, ze italove (RAI vymenuje postupne stare stozarove anteny za male LEVNE CFA anteny) a arabove ty vzorce co jsou v tech PDF uz pochopili.

Odpovědět


Jeste k predchozimu

Martin Hodan,2011-09-24 14:11:35

Jelikoz neni mozno zpetne editovat vlastni prispevek (moc bych chtel pozadat redakci o upravu redakcniho systemu s moznosti editace vlastnich prispevku a pripadne s moznosti zobrazeni u prispevku infa primeho web pristupu na text prispevku podobne jako treba zde:
http://www.czfree.net/forum/showthread.php?postid=223424#post223424 ), tak doplnuji jeste k predchozimu textu.

Kdyz jsem psal, ze "zakmitava rychleji", mel jsem na mysli pochopitelne Doppleruv jev.

http://www.ok1mjo.com/all/ostatni/space_aircraft/Doplerruv_jev_by_OK1DDD.png


Celkove jsem chtel prispevkem rici to, ze nekterym zadne rovnice nepomohou, ani kdyz by zarizeni na bazi tehle rovnic stalo primo pred nima.
Kolikrat se "hadam" s diskutujicima na Digizone.cz ohledne vyhodnosti a levnosti strednich vln pro digitalni rozhlas v pripade pouziti CFA+SFN SimulCast AMSS/DRM vysilani vuci jiz nefunkcnimu FM ci predrazenemu T-DAB+/L vysilani.

http://www.youtube.com/watch?v=L9ZsBA5kMYY

Odpovědět

:)

Lukáš Píše,2011-09-23 12:23:27

Antonio Ereditato, asi nechodí na www.kosmas.cz kdyby tu bibli četl věděl by jak na to.

Každopádně zajímavý článek docela jsem napnutý jak to celé dopadne.

Odpovědět

Nic nového,

James Bond,2011-09-23 11:43:27

A. Einstein svou STR odvodil z existence přenosové struktury prostoru. Tato struktura je běžně gravitačně unášena velkými hmotami, což je zřejmé ze snímků vesmíru, její přenosové vlastnosti jsou rovněž ovlivněny i vnuceným magnetickým polem, limitní rychlost stále roste i s tím, jak se vesmír rozpíná a struktura limitující rychlost řídne, takže jsou určité korekce na tyto záležitosti, se kterými se v STR nepočítalo. Kniha Tajemství VESMÍRU odhaleno! - kosmas.cz, však tyto skutečnosti obsahuje. Za základní kámen prostoru a hmoty tam figuruje právě to neutrino, které má opravdu zvláštní vlastnosti (vlivem do sebe uzavřených vazeb) a jednoduchým počtům vědy tak neodpovídá. Vše, co je hmotné, je složeno z rotací těchto "dvoukvant" energie, skryté v neutrinu. Kdyby nebylo synchronní frekvence struktury prostoru, neexistovaly by ani základní zákony elektrotechniky - jsou jednoznačné právě proto, že je tak synchronizované prostředí. Nebo věda zůstane u exaktně odvozených vzorců a podstata ji nezajímá?

Odpovědět

Dotaz

Dagmar Gregorova,2011-09-23 10:18:56

Možná mám mylnou představu, ale myslím si, že problémem je právě ten rozdíl v klidové hmotnosti. Foton ji má nulovou, neutrino ne. A když chceme cokoli hmotné (i když jen titěrně hmotné) urychlit na maximální rychlost fotonu VE VAKUU (což je důležitý dodatek), pak bychom potřebovali nekonečně mnoho energie... a tam je myslím spor. Ale opakuji, je to jen má relativistická představa.
Problém je i s časem. Fotonu ve vakuu neběží...
Částice, která ho v rychlosti překoná, letí do minulosti?

Osobně jsem si jistá, že po další verzi studené fúze si Italové koledují o další minusový bod. Asi nepatřím mezi ty, jež by měli z případného vyvrácení STR radost... a nemyslím, že by šlo o projev generačního konzervativizmu.

Odpovědět


-

Jiří Havránek,2011-09-23 12:25:22

v tuto chvíli máte už docela silný důvod uvažovat o alespoň vysoce energetických fotonech jako o metastabilních částicích se stabilitou omezenou na pohyb rychlostí c tedy rychlostí vzruchu ve struktuře vakua. pro tuto představu podle mne svědčí jak z jedné strany existence kvant energie, tak z druhé strany nutnost silného magnetického pole pro rozklad vysoceenergetického fotonu na elektron a pozitron, tedy že silné magnetické pole foton jako metastabilní částici destruuje na jiné stabilnější částice. Jiný typ rozpadu zřejmě vede k zabudování základních stavebních částic do struktury vakua a konverzí energie fotonu do el mag vlnění. V tomto případě foton nemůže mít měřitelnou klidovou hmotnost, neboť ho jako součást vakua již nejste schopna detekovat. No jsem eterista.

Odpovědět


FTL pohon?

Martin Hodan,2011-09-24 14:37:50

Pani Gregorova, jestli jsem tedy spravne pochopil, tak neutrino je "hmotne" narozdil od fotonu.
Tudiz ciste teoreticky, kdyz je hmotne, tak by slo vyrobit reaktivni pohon pro lode letici temer rychlosti svetla (ono by stacilo i 1/8c) podobne jako kdyz by se pouzilo "standardnich" fuznich motoru kde se "spaluje vodik+he3" a tryskou se plazma vyvadi ze zadni casti lodi.
Asi by to bylo podobne jako v pripade iontoveho motoru, kde sice tah je priserne malej (asi jako vaha listu papiru na dlan ruky), ale kdyz by motor byl zapnutej roky, tak se lod postupne urychli na potrebnou rychlost.
Ale asi to porad nebude jako v Star Gate Universe kde lod Destiny jeste nemela "hyperpohon pro subprostor", ale uz mela FTL nadsvetelnej ve standardnim kosmickem prostoru.
Rikam si, ze neutrina jsou alespon hmotne castice, takze by to mohlo snad "letet".
Pokud se objev prokaze, tak snad...jednou... diky tomu budeme umet FTL pohon vyrobit.
Bohuzel drtiva vetsina lidi nevi vubec nic o tak potrebnem zakladnim vyzkumu jako je napriklad CERN nebo ITER bez ktereho by ani tech mobilu a wifin nebylo.
V tomto me jako obcana Ceska velice mrzi postoj Ceske televize, ktera by spravne na CT2 mela uvadet dokumenty a vzdelavaci programy. Narozdil od nemecke BR3 (zvlast jejich nocni vzdelavaci fyzikalni a kosmicke porady na obou BR3 programech) nase draze placena verejnopravni CT selhala na plne care.
Pritom porady jsou, staci je nadabovat a pripadne natocit vlastni treba s Vami nebo panem Wagnerem...naucne, popularne a po malejch krocich, aby si to zprominutim nas "tupej" (vetsinou) narod alespon malinko osvojil a aby bezni lidi vedeli, ze bez zakladniho vyzkumu vsichni zemrem. Treba pri kosmicke udalosti...gama zablesk/hypererupce Slunce/asteroid atd..., pritom mit vysokorychlostni lode..stacilo by i 30km/s do 24h od zapnuti.., tak nase kolonie i v ramci SOL by po zniceni Zeme mohli po nejake dobe znova zalidnit Zemi... jenze na kolonizacni lode je treba prave ten zakladni vyzkum.

Pokud chceme jako rasa (a ano i jako narod) prezit, tak ten zakladni i aplikovany vyzkum musi jit ruku v ruce. A je treba tomu pomoci urcitym "PR"...napriklad tim postupnym vzdelavanim na CT2 podobne jako na BR-alpha a Bayrisches Fernsehen.

Odpovědět

Starý článek

Jan Jaroš,2011-09-23 09:34:04

Narazil jsem na článek pana Wagnera z roku 1998, který se možné tachyonové povahy neutrin týká. Spekulace na toto téma očividně nejsou nic nového...
http://hp.ujf.cas.cz/~wagner/popclan/neutrina/neutrina.html

Odpovědět


Tomáš Crhonek,2011-09-23 10:30:32

Tak tak. Nejsem v této oblasti tak erudovaný, jak bych si přál, ale matně si také vzpomínám na nějaký experiment, kdy světlo určité vlnové délky z nějaké supernovy doletělo rychleji, než by mělo a než světlo jiných délek. Tam se to dá samozřejmně vysvětlit i jinak.

V tomto případě rychlosti neutrin to také nemusí nutně znamenat porušení OTR, může to jen znamenat, že ta neutrina (která ale neumíme ani pořádně detekovat) si našla kratší cestu (než my).

Zajímalo by mě také, jak takhle přesně mohly určit vzdálenost mezi zdrojem neutrin a jejich detektorem, aby z toho potom mohli přesně počítat rychlost.

Odpovědět

Maj to rozbitý

Barak Obava,2011-09-23 08:59:44

Měli by si ty přístroječky pořádně zkontrolovat.

Odpovědět

hmmm

Mr Magnifico,2011-09-23 08:16:40

teoreticky existuje vsechno, to je jina pisnicka! ale tohle si asi zasluhuje erudovanejsi odpoved nez ode mne

Odpovědět

Drahomír Strouhal,2011-09-23 07:41:58

Já myslel, že teorie relativity nepopírá překročení, ale dosažení rychlosti světla. Matematicky to možné je. Tachyony teoreticky existují. Podařilo se dosáhnout záporné teploty.
Tak proč ne rychlosti vyšší než světla? :-)

Odpovědět


-

Z Z,2011-09-23 08:56:08

"Podařilo se dosáhnout záporné teploty."
Ale to bola len "akože záporná" teplota na lepšie počítanie, nie skutočná záporná teplota, podobne ako imginárne veličiny v rôznych iných vedeckých a technických oboroch - záporná frekvencia a pod.

Odpovědět


Drahomír Strouhal,2011-09-23 12:14:45

Tak přesně tuto reakci jsem čekal. Proto jsem se taky vrátil :-). Samozřejmě, že fakticky nemůže být menší, než nulový energetický potenciál. Ale v tomto případě bych se možná trošku hádal, co považujeme za energii. Teplota je jen jedna složka.

Když tedy částici schlazené na nulu sebereme řekněme nějakou menší částici, jež je její součástí, z energetického hlediska jsme ji ochudili (neb přišla o hmotnost). Tu samou hmotnost pak můžeme vrátit oné částici tak, že jí dodáme kinetickou energii, tedy svým způsobem ohřejeme a voilá, z pohledu částice jsme se dostali na stejnou energetickou hladinu (hmotnost), jako když měla 0°K, ale dodávali jsme teplotu.

Stejně tak by šla najít analogie u neutrin. Osobně nemám moc kvantovou fyziku rád. Věřím spíš v akci a reakci. Princip neurčitosti připisuji blbosti lidstva, než zákonům vesmíru. A neznalost zákonů nás neomlouvá. Pokud nerozumíme dočasně nějakému jevu, OK, vymyslíme si třeba rychlost světla, nebo gravitační konstantu, jedeme dál a až nastane čas, tak konstanty nahradíme vzorci. A až dokážeme udělat skutečná měření, ne jen oťukávání kvantového světa, tak zvládneme vyloučit z vědy i takové věci, jako je princip neurčitosti.

Na jednu stranu existují lidé, kteří si myslí, že vesmít je nekonečný, na druhou stranu ti samí lidé uvažují jen rychlosti v relaci 0-c. To je podle mě dost pokrytecké.

Odpovědět


Drahomír Strouhal

Petr Plachy,2011-09-23 15:42:38

Drahomír Strouhal - Na jednu stranu existují lidé, kteří si myslí, že vesmít je nekonečný, na druhou stranu ti samí lidé uvažují jen rychlosti v relaci 0-c. To je podle mě dost pokrytecké.

No, to o tom asi moc nevíte. Nechápu, proč je podle vás neslučitelný nekonečný vesmír s omezením rychlostí maximálně na c. Asi si myslíte, že vesmír začal jako kulička, takže omezenou rychlostí se nemohl zvětšit na nekonečnou velikost. Jenže to tak u nekonečného vesmíru není. Nekonečný vesmír by byl nekonečný už v okamžiku svého vzniku. Navíc - v rozpínajícím se vesmíru nelze zavést globální inerciální soustavu, takže tam nelze definovat rychlost ve smyslu speciální teorie relativity. Proto tam ani mezi vzdálenými objekty neplatí omezení na vzájemnou rychlost. Proto se vzdálené kupy galaxií od sebe vzdalují mnohem rychleji, než rychlostí světla a vůbec to není v rozporu s teorií relativity. Prostě proto, že v takových podmínkách rychlost nelze jasně definovat. Tyhle věci jsou jasné už od vzniku OTR, což je skoro 100 let. Tak proč teď mluvíte o "pokrytectví"?

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace