Politika EU a biotechnologie  
Jarní Francie je po volbě nového prezidenta v ohnisku zájmu a obklopena věncem prognóz jaký bude další vývoj toho či onoho aspektu její politiky. Jenže vývoj obecně nezačíná od nuly, ale je dán předchozí historií a existujícími podmínkami. V případě Francie je otázka, co z toho může nový prezident ovlivnit.

Podívejme se okénkem biotechnologie z jaké situace vychází – tedy do historie. Hnutí anti-GMO je ve Francii velmi silné. V čele laiků stojí guru José Bové, který je vyznavačem teroristických metod. Již byl odsouzen za zničení stánku Mc Donalds, ale také byl nominován jako kandidát na prezidenta. Do čela akademické veřejnosti se jako oponent GMO postavila skupina vedená Gilles-Eric Séralini z Univerzity of Caen. V roce 2006 provedla statistické hodnocení dokumentace firmy Monsanto, která byla přiložena k žádosti o schválení transgenních odrůd kukuřice. Jak ukázaly pozdější rozbory několika vědců tato skupina, částečně financovaná organizací Greenpeace, přizpůsobila statistické metody tak, aby vyšly jisté náznaky zdravotních problémů pokusných zvířat. Situace je obrazem stavu mínění veřejnosti, která o GMO sice nic neví, ale zato (nebo proto) se jich bojí. K potěšení politiků v Bruselu, kteří chtěli z tohoto strachu vybudovat protiimportní bariéru. Ukazují to výsledky průzkumu Eurobarometru.


Všeobecně víme, že za prezidenta Sarkozyho to měla biotechnologie v zemědělství těžké. Přesto, že v průzkumu v roce 2007 prohlásilo 400 farmářů (představujících 62% plochy ve Francii pěstované kukuřice), že by zemědělci měli mít možnost svobodně se rozhodnout, zda pěstovat či nepěstovat schválené GM plodiny, vydal ministr zemědělství Michel Barnier 7. února 2008 zákaz pěstování Bt kukuřice MON810 dekretem. Prý z důvodu ochrany přírody. Nicméně poloveřejně se vědělo, že šlo o obchod se Zelenými, kteří na oplátku neprotestovali proti posílení jaderné energetiky. Farmáři podali protest, ale Francouzský Vrchní soud ho zamítl. V té době přesunula firma Limagrain své aktivity z Francie a Evropy vůbec do USA. Ředitel Pierre Pagesse oznámil, že sekce Biogemma zahájí asi 1000 polních testů s GMO v Illinois.


V květnu téhož roku propadl v parlamentu těsně 136 hlasy ku 135 zákon o GMO, který měl implementovat pravidla EU. Anti-GMO aktivisté vedeni José Bové, který byl několikráte trestán za zničení pokusných polí, jásali před parlamentem. Za týden však zákon prošel (asi pro větší účast poslanců) 289 ku 221, ale jeho vstoupení v platnost je stále oddalováno. Francii hrozila pokuta 235 764 euro denně, pokud by zákon neimplementovala. Nicméně o prvním červencovém víkendu aktivisté zničili tři pole Bt kukuřice, kde švýcarská firma Syngenta a americká Pioneer prováděly polní testy.


Francie tou dobou předsedala EU a v agendě GMO zřídila pracovní skupinu. Navrhovala důkladnější a dlouhodobější hodnocení environmentálního rizika, změnu pravidel pro EFSA se zahrnutím „socio-ekonomických hledisek“. V říjnu EFSA odmítla francouzské požadavky na zákaz pěstování Bt kukuřice Bt11 a označila předchozí zákaz kukuřice MON810 za neoprávněný. V prosinci Soudní dvůr EU uložil Francii pokutu 10 milionů eur, že neimplementovala Nařízení o GMO do národní legislativy. Francie to „vysvětluje“ proti-GMO demonstracemi. Počátkem příštího roku francouzský úřad pro potraviny vydal prohlášení, že kukuřice MON810 nemá žádná zdravotní rizika. Avšak ministři zemědělství a životního prostředí odmítli stanovisko EFSA s odůvodněním, že nepřihlédlo k novým kriteriím, která Francie během svého předsednictví navrhla. V srpnu 2009 asi 150 aktivistů demonstrovalo u pokusného pole, kde se testovaly GM slunečnice. INRA, (Institut National de la Recherche Agronomique) testuje od roku 2003 transgenní vinou révu rezistentní na virózu (GFLV – grapevine fanleaf virus), proti které není zatím obrana. Virózu přenášejí půdní hlístice, takže vinice musí být zlikvidována a půda proti nematodům ošetřena chemicky. Také tuto pokusnou plochu aktivisté napadli. Přitom k dozoru byl zřízen Místní monitorovací výbor, přístupný každému, kdo měl zájem.


V roce 2010 Francie udělila nejvyšší vyznamenání v zemědělství (založené roku 1883) profesoru Yuan Longpinovi, řediteli Čínského národního centra pro výzkum hybridní rýže za vyvinutí hybridní (tedy netransgenní) rýže dávající o 20 % vyšší výnos než vysokoprodukční odrůdy pěstované v Číně. Marion Guillou, ředitelka INRA v rozhovoru pro dubnové vydání Nature zdůraznila, že GMO nejsou zázračné řešení, musí být posuzovány případ od případu. Zdůraznila čínskou transgenní odrůdu bavlníku rezistentního k makadlovce, která odstranila nutnost opakovaných postřiků insekticidy, které měly neblahé důsledky pro zemědělce rozvojových zemí.


V srpnu 2010 zničilo asi 70 maskovaných aktivistů organizace Faucheurs Volontaires pokusnou GM révu na experimentálním poli INRA v Colmar ve východní Francii. Škoda byla vyčíslena na 1,2 milionu euro a zmarnilo se sedm let vědecké práce. Marion Guillou prohlásila, že ústav (který má kolem 1 800 výzkumníků) zastavuje veškerý výzkum inovací založených na transgenesi. Považuje Evropu za propadající se v moderních zemědělských metodách.


Nejvyšší soud odsoudil aktivisty za napadení této pokusné plochy k pokutě 2000 euro. Ti svoji akci ospravedlňovali tím, že nebyla možná veřejná diskuse o této GM révě. Přitom transgenní je pouze kořenový systém podložky, na kterou se roubuje produkční odrůda. Čili nadzemní část produkující hrozny žádný transgen neobsahuje. Postup byl popsán v PlosBiology na konci roku 2010. V roce 2011 evropský Soudní dvůr opět varoval členské země před jednostrannými zákazy pěstování v EU schválených transgenních plodin. Letos přistoupila Francie k značení produktů "Bez GMO" a vzhledem k trvajícímu svévolnému zákazu GMO firma Monsanto zastavila prodej osiva Bt kukuřice MON810 ve Francii.


Transgenní odrůdy jsou v EU uvolňovány pro trh – tedy povoleny k pěstování – na dobu 10 let. Pak má být opět provedeno hodnocení rizika a na jeho základě zváženo, zda bude autorizace prodloužena. Letos vyprší desetiletá lhůta pro MON810. EFSA provedl zhodnocení rizika již v roce 2009 a neshledal žádné vědecké důvody proti prodloužení. Francouzská vláda, která byla pokutována za neimplementaci zákona o GMO a jejíž zákaz Bt kukuřice byl prohlášen v září 2011 za nelegální, ucítila příležitost vrátit úder. Požádala Komisi, aby neprodlužovala autorizaci MON810. Jako důvod uvádí, že při projednávání podobné transgenní kukuřice firmy Syngenta Bt11, která nese stejný Cry toxin proti lepidopterám jako MON810, se ukázala možnost vzniku necitlivé populace škůdců. Argument je zcela nesmyslný, protože toto riziko je společné všem insekticidům a u kukuřice MON810 se o něm vědělo od počátku. Proto se přijala doporučení k paralelnímu vysetí na malé ploše netransgenní odrůdy, na které by se líhli dominantní citliví jedinci a křížením s recesivními necitlivými působili proti vzniku rezistentní populace.


 

Taková je v letmém přehledu situace ve Francii. Nový prezident s tím těžko něco udělá. V současné ekonomické situaci Francie a EU vůbec bude mít jiné starosti nežli Bt kukuřici.


V květnové čísle Světa biotechnologií se dále dočtete
- o změnách dědičnosti
- připravované genetické konferenci ve Frannkfurtu
Celé číso ke stažení ZDE

Autor:
Datum: 04.06.2012 12:47
Tisk článku


Diskuze:


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz