Dnes je den pí  
Matematici celého světa dnes konzumují kulaté koláče a oslavují Archiméda. Dnešek je čtrnáctým dnem třetího měsíce roku, což se v anglicky mluvícím světě zapisuje nejprve číslovkou měsíce a teprve pak dnem 3.14. Pokud vám to připomnělo Ludolfovo číslo, přišli jste na to, čemu většina světa říká Archimédova konstanta a důvod matematiků k veselí. Tipnete si kolik čísel je lidský mozek schopen si zapamatovat: sto? Tisíc? Sto tisíc?
Číslo pí je iracionální číslo, což znamená, že nemůže být vyjádřeno zlomkem m/n, kde m je celé číslo a n je přirozené číslo. To také znamená, že jej nelze vyjádřit konečným způsobem v desítkové soustavě, a to ani pomocí periody. Navíc je  dokonce transcendentní číslo, z čehož mimo jiné vyplývá, že ho nelze vyjádřit konečně dlouhou řadou algebraických operací s celými čísly. Paměť si na tom cvičí (a dokládají, že to je pravda) i počítače. Rekord prý je někde u hodnoty padesáti bilionů číslic.
Číslo pí je iracionální číslo, což znamená, že nemůže být vyjádřeno zlomkem m/n, kde m je celé číslo a n je přirozené číslo. To také znamená, že jej nelze vyjádřit konečným způsobem v desítkové soustavě, a to ani pomocí periody. Navíc je dokonce transcendentní číslo, z čehož mimo jiné vyplývá, že ho nelze vyjádřit konečně dlouhou řadou algebraických operací s celými čísly. Paměť si na tom cvičí (a dokládají, že to je pravda) i počítače. Rekord prý je někde u hodnoty padesáti bilionů číslic.

Číslo (pí) je odvozeno od začátečního písmena z řeckého slova periféreia (obvod). Říká se mu takéLudolfovo číslo (po Ludolphovi van Ceulenovi). Angličané ho zase titulují Archimédova konstanta (po Archimédovi ze Syrakus). Jde o konstantu vyjadřující poměr obvodu kruhu k jeho průměru. Ten je pro všechny průměry kruhu stejný a je přibližně rovný: 3,14159 26535 89793 23846...

 

My, co si pamatujeme jen dvě čísla za desetinou čárkou, váháme, zda víc žasnout nad schopnostmi některých mozků a nebo jejich ztřeštěností. Guinessova kniha rekordů uvádí deset osob, které si jich pamatují nejvíc:1. Lu, Chao (Čína) – 67 890 číslic
2. Chahal, Krishan (Indie) – 43 000
3. Goto, Hiroyuki (Japonsko) – 42 195
4. Tomoyori, Hideaki (Japonsko) – 40 000
5. Mahadevan, Rajan (Indie) – 31 811
6. Tammet, Daniel (Velká Británie) – 22 514
7. Thomas David (Velká Británie) – 22 500
8. Robinson, William (Velká Británie) – 20 220
9. Carvello, Creigthon (Velká Británie) – 20 013
10. Umile, Marc (USA) – 15 314Kredit: Wikipedia
Kredit: Wikipedia
Ale ani čínský přeborník s jeho šedesáti osmi tisíci zapamatovanými čísly, je břídil proti japonskému inženýrovi Akira Haraguchi. Ten se narodil v roce 1946 a dnes je už důchodcem. Sám se za génia nepovažuje. Jako dítko školou povinné prý nebyl schopen zapamatovat si malou násobilku a za neznalost násobení nějakým číslem byl jednou dokonce i „po škole“.Zájem o číslo pí má prý u něj hodně co do činění s hledáním věčné pravdy. Po marném pátrání v teologických i filozofických knihách, se obrátil k přírodě. „Uvědomil jsem si, že v ní není nic co by bylo lineární, nebo vytvořeno z rovných čar, ať už to jsou listy, stromy nebo horská krajina – nic není rovné, nebo čtvercem. Tehdy jsem začal vnímat, že všechno ve vesmíru se nějak okolo něčeho točí a otáčení se pro mně stalo klíčovým pojmem. Když mi pak došlo, že pí je nekonečná řada čísel, bez vzoru, která se neopakují, začalo mi to dávat smysl a přijal to jako symbol života.“ Svému pí memorování s nadsázkou říká "modlení se k vesmíru." V jeho modlení jsou zaznamenány čtyři milníky:

 

V září roku 2004 byl schopen odrecitovat číslo pí až do 54 000 místa.
V prosinci 2004 to již bylo 68 000 míst.
V červenci 2005 83 431 míst.
V říjnu 2006 dospěl k rekordním 100 000 číslic.

 

Akira Haraguchi. Tomuto japonskému inženýrovi se pamatovák zasekl za desetinou čárkou až na 100 000 místě.
Akira Haraguchi. Tomuto japonskému inženýrovi se pamatovák zasekl za desetinou čárkou až na 100 000 místě.
Rekordní pokus se konal v Tokiu a trval šestnáct a půl hodiny. Přerušován byl jen krátkými přestávkami na pití a posilnění k doplnění energie, aby udržel mozek ve formě. Smutné je, že i když tři ze čtyř těchto akcí se udály před svědky, v oficiálním žebříčku znalců pí, nefiguruje. Haraguchi na to říká: „Možná, že prostě jen zapomněli“.Jak se ukazuje, pro zapamatovat tolik čísel, není pro řadu lidí až takový problém. Chce to tréning a metodu, jak si čísla spojovat s písmeny, barvami a vůněmi a tvořit si z toho jakýsi příběh.

I mozek nás, běžných smrtelníků, dokáže dělat divy o nichž nemáme ani tušení. V jednom experimentu v roce 1970, výzkumníci ukázali náhodným účastníkům pokusu, deset tisíc různých obrázků v rychlém sledu. Poté jim ukázaly dva snímky a u těch se měli rozhodnout, který v předchozím souboru problesknul a který ne. Správně odpovídali v 80 % případů.  V jiné, podobné studii, zase promítli dobrovolníkům „jen“ 2 500 fotografií. Zkomplikovali jim úkol tím, že šlo o páry velmi podobných obrázků. Tentokrát úkol zněl, zda je ukázané postavení u dvou obrázků správné. V 90 % byly odpovědi správné.

Haraguchiho zázračná paměť spočívá v trénování takzvané "Major metody". Při té se čísla převedou do souhlásek (zvuků), pak se přiřadí samohlásky aby vznikla slova. Vytvořený příběh ze slov se pamatuje lépe, než číselná řada. Pokud to chcete zkusit, zde je jeden z návodů:
0 = S, Z 
1 = t, d 
2 = n 
3 = m 
4 = R 
5 = l 
6 = j, sh (měkké ch) 
7 = k, g 
8 = f, v 
9 = p, b  = nepřiřazené samohlásky, w, h, y, x

V anglicky mluvících zemích se pro pí používá termín Archimedova konstanta. Ten používal k jejímu odhadu metodu vyčerpání. ( Kredit: Domenico-Fetti , 1620 )
V anglicky mluvících zemích se pro pí používá termín Archimedova konstanta. Ten používal k jejímu odhadu metodu vyčerpání. ( Kredit: Domenico-Fetti , 1620 )
Číslo patnáct by vám mělo vyjít jako „ocas“ a 927 zase jako „růžová“...

 Spíš nám ale na mysli vyvstanou české klasické říkanky. Ta na dvanáct čísel za desetinou čárkou  se jmenuje  Balada o Ludolfově kapru.

Ludolfovo číslo pí udržíš si v paměti
spočítáš-li písmena-slovo číslo znamená.
Lín a kapr u hráze
prohlídli si rybáře,
udici měl novou,
jikrnáči neuplavou
.


O jedno číslo víc přidá modlitbička ke sv. Ludolfovi

Dej, ó Bože a číslo Ludolfovo
já navždy pomnu,
 pro větší naplnění moudrosti početní.Nemotechnické pomůcky jsou i na více desetinných míst, ale je otázkou, zda s nástupem moderních výpočetních mašinek a jejich ochotě pracovat se zlomky, má něco takového smysl se biflovat, zda není účelnější využít kapacitu mozku k něčemu smysluplnějšímu. 


Datum: 14.03.2015 17:03
Tisk článku


Diskuze:


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace