Čeští skeptici  
Propagace kritického myšlení a dalších přilehlých hodnot.

Převzatá ukázka z knihy A přece se netočí spisovatele a předního skeptika z Brna profesora Vojtěcha Mornsteina, vedoucího Biofyzikálního centra Masarykovy univerzity:


Člověk nesmrtelný

Dovoluji si podat syntézu znalostí získaných četbou příslušné literatury a představit model člověka nesmrtelného. Člověk je alternativně nesmrtelný a navíc požívající zářícího zdraví, zejména když:

Tráví několik hodin denně meditací a jógou, prozpěvováním manter a praktikováním tanter.

Živí se střídavě způsobem makrobiotickým a vegetariánským, šťávami ovocnými a zeleninovými či kusovým ovocem. Pokud možno nekonzumuje drogy, nikotin, alkohol, kávu, kakao, čaj, mléko, maso, škroboviny, tuky a bílkoviny. Veškeré potraviny si pěstuje sám a sám je též zpracovává. Tento způsob výživy doplňuje konzumací vlastní moči a pravidelnými hladovkami.

Pravidelně užívá vitamíny, enzymy, minerálie, mumio, žen-šen.

Pročišťuje svůj zažívací trakt nálevy.

V případě nemoci užívá jen léky homeopatické, clusterové a bylinné (ovšem jen takové, které byly posvěceny nějakým významným léčitelem).

Na krku nosí plátěný váček, ve kterém se pohotově nachází křišťálový krystal, propolis, skleněná pyramidka, aktivované fotografie léčitelů, lahvička vody z Lurd a kyvadlo vyrobené z ušlechtilého kovu či kamene.

Svůj zdravotní stav pravidelně sleduje ve spolupráci s psychotronikem, duchovní osobností, lidovým léčitelem, astrologem, věštcem, jasnovidcem a homeopatem.

Spí v místech, kde nejsou geopatogenní zóny a pomáhá si i jejich rušiči, nad postelí má zavěšenou pyramidu správné barvy, dýchá správně aromatizovaný vzduch.

Víkendy tráví střídavě četbou duchovní a psychotronické literatury, dále bylinářů, posvátných knih kultů New Age a životopisů léčitelů. Též provádí šamanské rituály, objímá stromy v panenské přírodě, poslouchá meditativní hudbu a konečně i přijímá zdravovědné i politické telepatické rady od Plejáďanů a astrálních bytostí.

Nehledě na svou nesmrtelnost je kdykoliv připraven k reinkarnaci skrze Moodyho tunel.

 

 

 

Čeští skeptici s podtitulem Kdo jsou a co chtějí jsou především knihou humoru a údivu nad tím, co všechno je možné a čemu všemu jsme připraveni věřit. Skeptici se ovšem nesmějí důvěřivcům, tedy obětem, ale podvodníkům a jurodivcům, kteří prodávají nesmyslné iluze a nefungující výrobky. Ideologům absurdna, kontaktérům s fantasmagoriemi. Smích před nimi varuje lépe než zdvižený ukazováček. Mnozí z nich obdrželi anticenu Bludný balvan, jejich celkový výčet je v knize obsažen i s ukázkami z nejvtipnějších laudatií. Lze se tu dočíst o tom, kdo vlastně čeští skeptici jsou, jak vznikli, jak pracují a baví se. Knihu z materiálů Českého klubu skeptiků Sisyfos sestavila a doplnila vlastními texty jeho spoluzakladatelka a známá prozaička Věra Nosková.
Čeští skeptici s podtitulem Kdo jsou a co chtějí jsou především knihou humoru a údivu nad tím, co všechno je možné a čemu všemu jsme připraveni věřit.
Skeptici se ovšem nesmějí důvěřivcům, tedy obětem, ale podvodníkům a jurodivcům, kteří prodávají nesmyslné iluze a nefungující výrobky. Ideologům absurdna, kontaktérům s fantasmagoriemi.
Smích před nimi varuje lépe než zdvižený ukazováček. Mnozí z nich obdrželi anticenu Bludný balvan, jejich celkový výčet je v knize obsažen i s ukázkami z nejvtipnějších laudatií.
Lze se tu dočíst o tom, kdo vlastně čeští skeptici jsou, jak vznikli, jak pracují a baví se.

Knihu z materiálů Českého klubu skeptiků Sisyfos sestavila a doplnila vlastními texty jeho spoluzakladatelka a známá prozaička Věra Nosková.

AGA – Alternativní grantová agentura J. M. Bloudila

 

Satelitní rušičky geopatogenních zón

 

Současný stav poznání: Stížnosti na neblahé působení tzv. geopatogenních zón (dále jen GPZ) se povážlivě množí. Je tedy třeba rozhodného zákroku. Namísto lokálních instalací různých drobných rušičů GPZ, mnohdy velmi amatérské úrovně, jeví se nejvýhodnější očistit od GPZ celou Zemi.

Úkol: Navrhněte zařízení umístitelné na geostacionární satelit rušící GPZ na celé Zemi. Pro indikaci GPZ je možné vynést do vesmíru i případnou megavirguli. Upozorňujeme, že raketoplán má nosnost až 25 tun.

Poznámka: Pokud zařízení nebude zóny ničit, ale pouze odsávat, je vyhrazeným úložištěm Venuše. Sice se tam z nich stanou veneropatogenní zóny, ale to nevadí, neboť na Venuši je beztak značně nezdravo.

 

Bludné balvany 2000

Jednotlivci

Stříbrný Bludný balvan získal Vladimír Kubeš, atomfyzik, vzděláním elektrotechnik. Za objevení nebezpečných resenů, vražedné resenomie a tajné mezinárodní organizace, která jde světové populaci po krku.

 

Ukázka z laudatia

Pan Kubeš, elektrotechnik a soukromý atomfyzik, odhalil, že geostatická pole, s nimiž nás straší šarlatáni, byla dříve neškodná. Bohužel, my jsme je elektromagnetickými vlnami z radiových, televizních či telefonních vysílačů natolik rozdráždili, že vzniklo vražedné prostředí resenomie. Podle laureáta má na svědomí napadání lesů kůrovcem, rakovinu, hromadný úhyn činčil, pády letadel, havárie lodí, nehody na silnicích, agresivitu psů napadajících děti, zešílení koní, krav a různých volů, cukrovku, rozpad páteří králíků, pomočování žen a dětí a odpadávání vrchní části pokožky. Tato rezonance, na níž se prý podílejí i domácí elektrospotřebiče, způsobuje, že se v těle přestane snášet vápník se železem či zinkem.

Její účinek zesiluje mlha, proto nejhorší je situace v Anglii. Pro ohrožené, nemocné a reseny devastované lidstvo i přírodu naštěstí náš laureát Vladimír Kubeš sestrojil indikátor rezonance, takzvaný pípák, který zjišťuje přítomnost škodlivého rozkmitaného pole. Jeho vynález prý používají Mečiar, Jelcin, papež a anglická královna. Pípák lze získat za pouhých 2700 Kč.

Kvůli vědecké práci byly na Vladimíra Kubeše spáchány čtyři nepovedené atentáty a byly mu nabízeny miliony ze Společnosti pro vědecké řízení EU ve Štrasburku. Odmítl je. Chtěli ho odstěhovat do Ameriky a zařídit mu tam vlastní laboratoř. A zase nechtěl.

 

2004

Jednotlivci

 

1. Eduard Boháč. Za houževnaté odstiňování patogenních zón v zištné starosti o zdraví spoluobčanů.

 

Ukázka z laudatia

Náš laureát nazývá fujtably pod zemí nehomogenitami a je zřejmě přesvědčen, že pestrost složení vrchních vrstev obalu Země není slučitelná se zdravím, ba někdy ani se životem.

Dalším agresorem útočícím na jedince v interiérech je elektrické vedení se svým ničivým elektromagnetickým polem. Ve svých propagačně-osvětových materiálech dokáže Eduard Boháč u slabších a neurotických jedinců vyvolat fobii nejen z elektrických rozvodů v bytě, ale i z trubek s pitnou vodou. Ta je sice po vypuštění z kohoutků blahodárná, ale dokud protéká rozvodnou sítí, je to zákeřná bestie. Čtenáři Boháčových letáků se vlastní dům změní v přízračný dům Usherů, leč naštěstí jen do chvíle, dokud ho tento bodrý muž neobejde s virgulkou či feldsondou a dokud si pán domu nezakoupí poskládaný alobal střídaný igelitem, po obvodu zatavený. Aby věc vypadala důvěryhodně, má odstiňovač blikátka, je vybaven přístrojkem o příkonu 2 W a z takzvané elektroniky jsou vyvedeny dva slabé vodiče (červený a modrý), k nimž se pájením připojují vodiče shodných barev. Tentokrát je ezoterickému podnikateli elektřina dobrá! Žárovčičky blikají, věc tedy vypadá vědecky a tudíž musí na ní něco být!

Proč by jinak takový klumprt stál 3000 korun? Na otázku, jak na svůj Geosan pan Boháč přišel, sdělil jasně a bez příkras: „Zkoušel jsem to a ono, deset let jsem na tom makal, až jsem na to kápnul.“

 

AGA – Alternativní grantová agentura

Anežka a česká elektrotechnika

 

Současný stav poznání: Dle elektrikáře p. Sylvara, přihlašovatele vynálezu přístroje DEPOLAR na odstraňování geopatogenních zón, bylo mu elektrické schéma přístroje sděleno ve snu v roce 1985, a to přímo sv. Anežkou Českou. Je potěšitelné, že čeští podnikatelé kooperují nejen se subjekty z jiných zemí, ale i s důvěryhodnými subjekty z onoho světa – v tomto případě dokonce certifikovaným Vatikánem. To je jistě zajímavá možnost, jak pozvednout naši badatelskou i ekonomickou úroveň.

Úkol: Navrhnout informační systém pro registraci joint-venture mezi subjekty z tohoto a onoho světa včetně agendy pro vyřízení autorských a průmyslových práv.

Dodatek: Potvrdí-li se autorství sv. Anežky České ke shora uvedenému přístroji, je děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT rozhodnut udělit jí titul inženýr honoris causa a po dohodě s arcibiskupstvím ji rovněž jmenovat patronkou české elektrotechniky. František Křižík to jistě pochopí a nebude dělat potíže. Mimochodem, víte, že mezi svatými dosud není žádný inženýr? Bude-li první Češka, budou potěšeni jak vlastenci, tak čeští inženýři a inženýrky zvlášť.

 

* * * * *

 

2007

Stříbrný Bludný balvan

Jaroslav Dušek. Za dobré šamanské rady pro každý den.

 

Ukázka z laudatia

 

Naším laureátem se vlastním přičiněním stal dobrý a milý herec a šaman-amatér. Ezoterický um mu umožňuje originálním způsobem pojednat i globální problémy. Dietologům, urologům a FAO (Food & Agriculture Org./OSN) udělil pěknou lekci:

„Myslím si, že jídlo bylo původně možností zakusit svět skrze chuť. Bylo určeno spíše pro zábavu a pro poznání světa. Cílem určitě nebylo, že musíte jíst třikrát denně. Já jsem jednu dobu jedl obden. Ale někdo vám v dětství vsugeruje, že musíte minimálně třikrát denně jíst. Pokud by bytost byla schopná nabrat energii ze světla a vzduchu, nemusela by jíst. Moji kamarádi byli teď v Rusku, kde potkali pětašedesátiletou paní, která šest let nejedla ani nepila. Velmi statná selka. Avšak čůrala.“

To je jistě pozoruhodný příspěvek k fyziologii, byť vychází z léčebné metody z roku 1914 obrarcta dr. Grünsteina, který ordinoval absolutní dietu a pravidelné klystýry.

Zkuste, mistře, vysvětlit hladovějícím Súdáncům, že nemají indoktrinovat své děti báchorkami o stravě. Zrušení humanitárních pomocí jistě pochopí jako motivující výzvu. Světla a vzduchu mají dost, tak ať si najdou jinou zábavu než ausgerechnet jídlo.

Naše milá celebrita poradila rázem také dermatologii i solární astrofyzice:

Slunce je životodárná síla, díky níž tady jsme. Jsme stvořeni z jeho světla. A my máme neuvěřitelnou kampaň proti Slunci! Já jsem vloni v létě poprvé nepoužil žádný krém proti slunci a opálil jsem se nejlépe ve svém životě. Celá ta kampaň je blbost. Je to marketingový tah a nesmysl.”

Neplaťte školní jídelnu, vyžeňte děti přes poledne na sluníčko. Krémem je ale nemažte, ať mají nášup solární energie.

Další rady neminuly ani hydrologii, ani nauky kanalizační:

„Já jsem si pořídil kompostovací separovací záchod. ... Když začnete komunikovat se živly, když se začnete třeba ptát vody, jak se jí to líbí, že je hnána pod tlakem rovnými rourami, zjistíte, že voda není ráda. Voda miluje spirálovitý pohyb, pro vodu je přirozené pohybovat se v obloučku, ve spirále. A my jsme z vody udělali odpadní kanál.”

Velmi nás těší, že Jaroslav Dušek, jak přiznal, umí komunikovat i s kameny.

Bludný balvan mu tedy jistě bude dobrým společníkem pro společné hlubokomyslné rozpravy.

 


 

 

Kniha bude na pultech knihkupců od 24. srpna za 220,- korun. Lze ji objednat na adrese: vnoskova@centrum.cz za 160,- korun + poštovné, nebo za tutéž cenu bez poštovného v Praze a na akcích Sisyfos.

 


Autor: Redakce
Datum: 22.08.2015
Tisk článku

Paralelní světy - Kaku Michio
 
 
cena původní: 499 Kč
cena: 494 Kč
Paralelní světy
Kaku Michio

Diskuze:
Pro přispívání do diskuze musíte být přihlášeni
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace